Ąžuolyną sodino kelių kartų atstovai

Sodinamas ąžuolynas Ubiškės girininkijoje.

Geriems darbams ir dangus padeda. Būgštavome dėl prasto oro miško sodinimo šventei, bet jis buvo puikus! Taip, taip — Nacionalinio miškasodžio akciją mes vadiname švente. O kaip kitaip, jei į ją susirenka geranoriški, savo laisvalaikį siejantys su buvimu gamtoje žmonės.

Lina Servienė
VĮ Valstybinių miškų urėdijos Telšių regioninio padalinio miško auginimo specialistė

Smagu buvo matyti tradiciškai jau daugelį metų mišką sodinančius talkininkus, taip pat ir pirmą kartą į talką atvykusius. Sulaukėme talkininkų po vieną, šeimomis — net trijų kartų atstovų.  Taip pat džiugino kai kurių darbo kolektyvų vieningas sprendimas dalyvauti kilnioje akcijoje. Žinoma, didžiausią dėmesį traukė mažieji talkininkai — net nešynėje…
Talkininkai Ubiškės girininkijos Duobgirės kaime pasodino 1600 ąžuolo sodmenų. Miškininkai šią vietą vadina „Pievelėmis“. Jau daug tose „pievelėse“ miško, kur anksčiau jo nebuvo, įveista. Želdinamą plotą Valstybinių miškų įmonė, siekdama didinti miškingumą, nupirko iš privataus savininko.
Ubiškės girininkijoje šį pavasarį turi būti pasodinta 160 tūkstančių miško sodmenų. Vadinasi, Nacionalinio miškasodžio talkininkai pasodino 1 proc. Užtat kokį tvirtą — ąžuolinį!
Girininkas Petras Mažeika ir eigulė Kristina Veselienė už pagalbą dėkingi visiems — dideliems ir mažiems — talkininkams. Jie pasižadėjo prižiūrėti ir saugoti pasodintą ąžuolyną. Žodžius lydi darbai — tvora jau aptverta.
Mieli talkininkai, nepamirškite kelio į savo ąžuolyną! Juk visiems, o ypač mažiesiems, bus malonu regėti, kaip vis aukščiau viršūnę į dangų kelia pasodintas medelis. Ne bet koks, o savo rankomis palytėtas ir viltingai palydėtas augti ąžuolu galiūnu.