Rajono socialdemokratai: „savi šaudo į savus“?

„Kalvotosios Žemaitijos“ redakcija gavo įdomų rajono socialdemokratų raštą, skirtą „vidiniam ratui“. Šis raštas patvirtina tai, kas seniai žinoma įdėmiau besidomintiems rajono politika: vietos socialdemokratai pešasi dėl kėdžių netolimoje ateityje.

Alvydas Ivoncius

„Keturi muškietininkai“ pasipiktino
LSDP Telšių rajono skyriaus nariams išsiuntinėtas raštas balandžio 11 dienos data. Raštą pasirašė Kęstutis Gusarovas (meras), Remigijus Macas (Savivaldybės tarybos narys), Česlovas Ubartas (Telšių seniūnas), Saulius Urbonas (buvęs Savivaldybės administracijos direktorius).
Rašte sakoma, kad kovo 22 dienos LSDP Telšių rajono skyriaus tarybos posėdyje skyriaus pirmininkas Tomas Katkus pareiškė, jog jo atstatydinimo iš skyriaus pirmininko pareigų siekia minėtą pareiškimą pasirašę socialdemokratai. Neva dėl tokios T.Katkaus pozicijos jau prasidėjo manipuliacijos tarp kitoms partijoms priklausančių rajono politikų, netgi „jaučiamas nerimas iš mūsų koalicijos partnerių“.
Raštą pasirašę „keturi muškietininkai“ pareiškė esą nesiekia T.Katkaus atstatydinimo iš skyriaus pirmininko pareigų, netgi „nežiūrint į tai, kad šias pareigas T.Katkus užėmė pažeisdamas LSDP statutą“. Ketveriukė pareiškė norinti išsakyti savo poziciją, kviečianti skyriaus narius „geranoriškam bendradarbiavimui“.

Nesibodi atgrasių veiksmų
„Kalvotoji Žemaitija“ turi ir kitokios informacijos. Mūsų žiniomis, kai kurie vietos „įtakingi“ socialdemokratai anksčiau prieš T.Katkų ėmėsi tokių iniciatyvų, kurias galima įvardinti niekingomis ir vertomis pasišlykštėjimo. Tiesa, jie šias iniciatyvas norėjo įgyvendinti ne socialdemokratų, o svetimomis rankomis. Be to, prieš T.Katkų kuriamos ir skleidžiamos labai negarbingos apkalbos dėl jo asmeninio gyvenimo.
Kalbama, kad skyriuje „košę verda“ ir S.Urbonas, kuris, kaip pamenate, buvo apkaltintas kyšininkavimu, bet Telšių ir Šiaulių teismų išteisintas. Jis susigrąžino narystę partijoje.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 34 (10445)

3 Komentarai

  1. Negerai pyktis socdemams. Artėja rinkimai, jei socdemai nusilps, gali į valdžią ateiti neprognozuojami laisvės partija, liberalai ar konservatoriai

  2. Katkau turi suprasti, kad artėja rinkimai, ir tavo vieta reikalinga kitiems. Jei mąstysi strategiškai, tai prasivalysi sau kelią, bet tau seniai tikrai trukdys. Turi kurti savo komandą, su švariais žmonėmis, kurie neturi jokių skandalų praeityje. Miestui reikia naujos valdžios, bet nelabai yra iš ko rinktis.

  3. Tomai, esi ambicingas, veiklus ir reiklus Jaunas žmogutis, kuris turi galimybę išvesti rajoną į kitą lygį, bet nepalikti stagnacijoje, kaip kokioje prarūgusioje pelkėje. Turite išsivalyti nuo tų apkerpėjusių bebrų ir nors sunku išsivalyti nuo korupcijos, protekcionizmo ir kitų neigiamų dalykų. Tomai esi gilioje jaunystėje esi ragavęs parako dūmo, mokėjai priimti sprendimus ir atsakomybę už kitus už kuriuos buvai atsakingas, taigi linkiu Tau didelės sėkmės sunkiuose sprendimuose.

Komentarai nepriimami.