Merą rinksime tiesiogiai. Kokios bus jo galios?

Seimas pagal Konstitucinio teismo valią įteisino tiesioginius merų rinkimus. Pasirodo, anksčiau merai išrinkti ir veikė pažeidžiant Konstituciją. Kitaip sakant, jų išrinkimas Konstitucijos požiūriu buvo neteisėtas. Mat merai sykiu yra ir savivaldybių tarybų nariai, tačiau turi platesnes teises ir pareigas. Tokio išskirtinumo pagal Konstitucinio Teismo išaiškinimą negali būti. Be to, tiesioginiai merų rinkimai nebuvo numatyti Konstitucijoje. Šią spragą Seimas užpylė, bet liko kita ne ką mažesnė: o kokios turi būti merų galios?

Alvydas Ivoncius

Merai negali būti tarybų nariais
Pagal Konstitucinio teismo išaiškinimą, merai negali sykiu būti ir savivaldybių tarybų nariai. Vadinasi, belieka arba steigti dar vieną atstovaujamąją — mero — instituciją, arba merui priskirti vykdomosios valdžios funkcijas.
Anot Seimo nario Valentino Bukausko, Seime linkstama prie modelio, kai meras yra vykdomosios valdžios atstovas, nors ir išrinktas tiesiogiai. Darbo grupė siūlo mero institutą įteisinti kaip vykdomąją valdžią, tačiau meras vis tik vadovautų savivaldybių tarybų posėdžiams, sudarytų darbotvarkę. Keistoka, kai tarybų posėdžiuose pirmininkauja ir vadovauja ne tarybų nariai. Sakykime, neįmanoma, kad Seimui pirmininkautų ne Seimo narys. Tačiau tą keistenybę savivaldybių tarybose siūloma įteisinti. Mat kažkas posėdžiams turi vadovauti. Jei būtų renkamas tarybos pirmininkas, atsirastų dar viena pareigybė. Pasak V.Bukausko, toks modelis yra įdiegtas kai kuriose šalyse.
Pagal siūlomą modelį, labai išsiplėstų mero galios. Jam būtų pavaldžios visos savivaldybės įstaigos ir įmonės. Meras paskirtų savivaldybės administracijos direktorių ir du savo pavaduotojus. Dabar savivaldybių administracijų direktorius, jų pavaduotojus, mero pavaduotojus išrenka savivaldybių tarybos, po rinkimų sudariusios valdančiąsias daugumas. Nors šis modelis ir nėra be trūkumų, tačiau, V.Bukausko manymu, jis apsaugotų merą nuo politinių įtakų ir užgaidų, leistų efektyviau įgyvendinti rinkėjams duotą programą ir pažadus. Dabar meras savivaldybės administracijai tiesiogiai negali nurodyti daryti tą ar aną, kai kuriose savivaldybėse tarp mero ir savivaldybės administracijos bei tarybos valdančiosios koalicijos kilusios įtampos.

Sustiprėtų mero galios
Naujas siūlomas modelis labai sustiprina mero galias ir galimybes, tačiau tuo pačiu iš kandidatų į šį postą reikalauja savivaldai būdingų kompetencijų. Be abejo, tapti merais pretenduos ir asmenys, kurie nė velnio apie savivaldą neišmano. Jei tokie bus išrinkti, taps problema ir patys sau, ir savivaldybei.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 38 (10449)