Baigiamas 2021-2030 m. Telšių regiono plėtros planui pateiktų projektų siūlymų pristatymas

Funkcinių zonų vystymas: pokyčiai, kurių laukiama rajone

Biržuvėnų dvaro sodybos parko atkūrimas ir pritaikymas turizmui
Planuojama atnaujinti buvusį parką, sutvarkyti parko teritoriją, įrengiant turizmo infrastruktūrą: laiptus, pėsčiųjų ir dviračių takus, teritorijos apšvietimą ir pavėsinę. Parko elementai būtų pritaikyti ir žmonių su negalia poreikiams.

Poilsiavietės įrengimas ir pritaikymas žmonėms su negalia prie Lūksto ežero
Projektu norima sukurti viešąją turizmo infrastruktūrą, modernizuojant apie 30 arų dydžio mašinų stovėjimo aikštelę, atnaujinant paplūdimį ir įrengiant pavėsines, prieplauką-tiltą (30 metrų), aktyvaus laisvalaikio ir poilsio zoną. Taip pat būtų modernizuojamas teritorijos apšvietimas su vaizdo stebėjimo sistema, pėsčiųjų-dviračių takas. Teritorija būtų pritaikyta ir žmonių su negalia poreikiams.

Varnių regioninio parko Debesnų telmologinio draustinio botaninio tako atnaujinimas
Projekto įgyvendinimo metu būtų modernizuojamas esamas turistų lankytinas objektas: įrengiami pėsčiųjų takai, pėsčiųjų tiltelis, apžvalgos platforma, lieptas, 2 pandusai, inovatyvi informacinė infrastruktūra, įrengiant 5 informacinius stendus su garso įranga. Objektas būtų pritaikytas žmonių su negalia poreikiams.
„Baigiant 32-jų mūsų Savivaldybės komandos parengtų projektų siūlymų pristatymą, norėčiau dar kartą atkreipti dėmesį, jog jų įgyvendinimas priklauso nuo skirtingų ministerijų ruošiamų reikalavimų finansavimui gauti. Todėl šią savaitę įvykusiuose susitikimuose su Telšių regiono plėtros tarybos atstovais kitų Telšių regiono savivaldybių kontekste aiškiai dar kartą gynėme kiekvieno iš pateiktų 32-jų projektų svarbą, reikalingumą ir realią naudą rajonui. Esame pasiruošę juos įgyvendinti, atliepti esamus poreikius ir formuoti visapusiškai augantį rajoną. O lygiagrečiai su šiais jau parengtais ir pateiktais projektų siūlymais ieškome finansavimo būdų įgyvendinti ir kitus būtinus pokyčius rajone“,— Telšių regiono 2021-2030 m. plėtros planui pateiktų projektų siūlymus apibendrina ir kiekvieno jų svarbą pabrėžia Savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas.

Energetinis saugumas ir atsinaujinanti energetika Telšių rajone

„Lietuvos energetinis saugumas ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos vystymas — aktualus ir atviras šių dienų klausimas, ypač karo kontekste. Atsižvelgiant į gyventojų interesus, turime ieškoti svarbių sprendimų šioje srityje, užtikrinant jų ramų ir saugų gyvenimą Lietuvoje. Gilindamiesi į šią temą, Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisija (EDPK) gegužės 31 d. lankėsi energetikos grupės „E energija“ vystomame Telšių vėjo parke, esančiame Tryškių seniūnijoje, kuris nuo veiklos pradžios jau pagamino 100 000 MWh elektros energijos ir planuoja pagaminti 235 GWh — metinės elektros energijos kiekio. Susitikimo metu kartu su EDPK nariais aptarėme ir išsiaiškinome atsinaujinančios išteklių energijos gamybos bendradarbiavimo ypatumus, naudą savivaldybėms, gyventojams, bendruomenių požiūrį į vystomus energetinius parkus rajonuose.
Džiugu, kad Telšių rajone jau veikia energetinio saugumo ir atsinaujinančios energetikos projektai, kurių veikla prisideda prie geresnės ir tvaresnės rajono aplinkos kūrimo. Tryškiuose veikiančio vėjo jėgainių parko vystymas — pagirtinas ir sektinas pavyzdys, kai rajono savivaldybė supranta investicijų į atsinaujinančios energijos gamybos svarbą tiek rajonui, tiek Lietuvai ir bendradarbiauja su investuotojais, siekiant nacionalinių tikslų. 2020 m. investuotojai ir Telšių rajono savivaldybės administracija pasirašė bendradarbiavimo memorandumą ir paramos sutartį, kuria investuotojas įsipareigojo finansiškai remti Tryškių seniūnijos bendruomenę. Gaunama parama prisideda prie Tryškių seniūnijos bendruomenės švietimo ir kultūros poreikių bei vietos infrastruktūros gerinimo. Gautos paramos lėšos panaudotos bendruomenės poreikiams: transporto priemonei įsigyti, gatvių apšvietimui atnaujinti, saugos kameroms įrengti, pėsčiųjų takams ir viešosioms erdvėms tvarkyti.
Mano nuomone, bendruomenės ir savivalda vis labiau mato ir įvertina ne tik materialiąją šios energetikos naudą, bet ir supranta, kad atsinaujinančios energijos gamyba yra neišvengiamas ateities kelias. Šiuo metu mūsų rajone ne tik numatomas vėjo jėgainių parko didinimas, bet ir lygiagrečiai ruošiamasi saulės jėgainių plėtojimo galimybėms rajone. Tikiuosi, kad su laiku atsiras vis daugiau naujų iniciatyvų energetiniam saugumui ir atsinaujinančiai energetikai gerinti bei vystyti Telšių rajone“,— apie energetinį saugumą ir atsinaujinančią energetiką kalbėjo mero pavaduotojas Mantas Serva.

Bešeimininkių gyvūnų priežiūra perleista į kitas rankas — sudaryta nauja sutartis su paslaugų teikėju, teiksiančiu humaniškesnes paslaugas

„Gatvėse vis dar apstu benamių gyvūnų, ir, deja, bet šiai dienai be įstaigų, kurios dalyvauja konkursuose besirūpinant jais, situacijos rajone negalime pakeisti. Tačiau galime pasidžiaugti, kad Telšiuose dėmesys gyvūnų gerovės ir apsaugos klausimais kiekvienais metais didėja. 2016 m. Telšiuose įsikūrusi organizacija „Telšių uodegėlė“ rūpinasi beglobiais gyvūnais, nustatytose miesto vietose įkurdino šėryklas bešeimininkėms katėms. Rajone jau penktus metus vykdoma programa „Pagauk-Sterilizuok-Paleisk“, kuriai Savivaldybė skiria lėšų.
Benamių gyvūnų gaudymu, globa, karantinavimu ir eutanazija užsiima fiziniai ar juridiniai asmenys, turintys sutartis su Savivaldybės administracija. 2022 m. gegužės 30 d. pasirašyta nauja sutartis dėl minėtų paslaugų teikimo. Paslaugos teikėjas — mažiausią paslaugų teikimo kainą pasiūlęs ir atitikęs keliamus reikalavimus — „Telšių uodegėlė“. Anksčiau šias paslaugas rajone teikė UAB „Kometa“. Prieš skelbiant naują viešąjį paslaugos pirkimo konkursą, peržiūrėti reikalavimai. Greta medikamentų, ženklinimo mikroschema, vakcinacijos, gyvūno sterilizavimo/kastravimo ir kitų paslaugų, nuspręsta įtraukti punktą, kad eutanazija beglobiams gyvūnams būtų vykdoma tik išimtiniais atvejais. Esame rajonas, kuris siekia pažangos, ir jos reikia visose srityse, o beglobiai gyvūnai — ne išimtis. Eutanazija nėra išeitis mažinti bešeimininkių gyvūnų skaičių, nuo šiol ji bus taikoma tik tada, kai gyvūnas beviltiškai serga ar yra sunkiai sužeistas.
Konkurso laimėtoja „Telšių uodegėlė“ — tai organizacija, kurios veikla paremta humaniškumo, savanoriškumo principais, pagal galimybes priimanti keturkojus, juos gydanti ir ieškanti naujų namų. Turime suprasti, kad organizacijos lėšos ribotos, o veikla jau šeštus metus vykdoma tik iš suaukotų lėšų. Neįmanoma suteikti prieglobsčio ir kitų paslaugų visiems rajone esantiems bešeimininkiams gyvūnams, neturint nuolatinių finansų.
Lėšos, kurios būdavo skiriamos gyvūnams užmigdyti, turi būti nukreiptos gyvūnų kastracijai/sterilizacijai, naujų namų paieškoms. Toliau turi tęstis programos „Pagauk-Sterilizuok-Paleisk“ vykdymas, kuri jau inicijuojama 5 metus. Per 2021 m. pagal šią programą rajone buvo kastruotos 253, o šiemet — jau per 90 benamių kačių.
2021 m. bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų gaudymo, paėmimo iš gyventojų, karantinavimo, eutanazijos, pristatymo utilizuoti ir laikinos globos paslaugas Telšių rajone UAB „Kometa“ atliko 4 katėms ir 15 šunų. Bendra visų paslaugų vertė 2843,50 Eur.
Gyventojų sąmoningumas nuolat auga, vis daugiau žmonių į savo šeimas paima globotinį iš prieglaudų. Būkime miestu, kuris nenaikina benamių gyvūnų, o suteikia jiems antrus namus. Radę beglobį arba paliktą be priežiūros gyvūną, kviečiame kreiptis tel.: dėl katinų 8 600 59446, dėl šunų 8 675 05615“,— apie paslaugų teikimą bešeimininkiams gyvūnams komentavo Administracijos direktorius Tomas Katkus.

Vaikų ir jaunimo užimtumas: socializacijos programų vykdymas

„Vaikų ir jaunimo laisvalaikio veiklos svarba socializacijos kontekste yra neabejotinai reikšminga sritis. Dalyvaudami veiklose, ugdančiose pilietiškumą, saviraišką, kūrybingumą, vaikai ir jaunuoliai įgyja bendrųjų kompetencijų, reikšmingų tolesniame gyvenime. Daugiau kaip 15 m. vykdomos „Vaikų socializacija. Prevencinių programų vykdymas“ programos tikslas — plėtoti laisvalaikio užimtumo, vasaros poilsio, vaikų ir jaunimo socializacijos projektų finansavimo galimybes, užtikrinant jų įvairovę, prieinamumą ir prasmingą laisvalaikį.
2021 m. programai įgyvendinti skirta 20 000 Eur, iš dalies finansuota 20 vaikų socializacijos projektų. Suorganizuota 12 dieninių stovyklų, 7 stovyklos/išvykos su nakvyne, 1 projektas mišraus tipo veiklų. Į projektines veiklas 2021 m. įsitraukė 711 rajono vaikų. Užimtumą savanorystės pagrindais organizavo 164 darbuotojai.
2022 m. programai įgyvendinti skirta 30 000 Eur, finansuojama 16 vaikų socializacijos projektų, planuojama per projektines veiklas užimti apie 740 vaikų, įskaitant ir dalį vaikų iš Ukrainos. Projektai orientuoti į socialinių, emocinių, kompetencijų ugdymo veiklas, į aktyvų poilsį gamtoje, vaikų fizinės ir psichinės sveikatos gerinimą, dvasinį ugdymą, sportą, žygius, išvykas, įvairias edukacines veiklas. Dėmesys skiriamas vaikų talentų atsiskleidimui, atsakomybės ugdymui, sveikos mitybos mokymuisi, senųjų amatų susipažinimui ir t.t.
Šią vasarą per projektines veiklas savo mokyklų mokiniams, klubų ir studijų nariams, dienos centrų lankytojams vaikų užimtumą organizuoja net 11 įstaigų/organizacijų.
Įsijungti į projektines veiklas vaikus ir jaunuolius iš viso rajono kviečia:
* Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija — į 2 savaičių trukmės dieninę stovyklą „Don Bosko vasara“; Telšių vyskupija Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos CARITAS — į dieninę stovyklą „Eime į Viešpaties namus“; VšĮ Telšių jaunimo centras — į stovyklą „Jaunimo sąlėka 2022“; Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras — į 3 savaičių trukmės dieninę stovyklą „Sveika vasara“; Lietuvos skautijos Telšių tuntas organizuoja skautų stovyklą „Išgyvenk“.
Linkėdami gražios ir saugios vasaros, kviečiame susipažinti su programų (stovyklų) sąrašu svetainėje www.telsiai.lt ir tiesiogiai kreiptis į stovyklų vadovus ar veiklas organizuojančias organizacijas. Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į Švietimo ir sporto vyr. specialistę Daivą Marčenkovienę el. p. daiva.marcenkoviene@telsiai.lt“,— apie Savivaldybės teikiamą finansavimą vaikų socializacijai ir prevenciniam programų vykdymui komentavo Administracijos direktoriaus pavaduotojas Rimantas Adomaitis.

Telšių rajono savivaldybės informacija