Kęstučio Gusarovo ir Imanto Motiejūno nesėkmės „Savivaldybės naudos ir interesų fronte“

Dar 2020 metų rugpjūtį meras Kęstutis Gusarovas ir tuometis Savivaldybės administracijos direktorius Imantas Motiejūnas kreipėsi į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą, Visuomenės informavimo etikos komisiją dėl straipsnio „Bendražygiai: Kęstutis Gusarovas laužo priesaiką, Imantas Motiejūnas — pažeidinėja įstatymus“. Tačiau tik šių metų gegužės 20 dieną Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba priėmė sprendimus dėl K.Gusarovo ir I.Motiejūno skundų.

Alvydas Ivoncius

Neatsakydavo į klausimus
Straipsnyje buvo rašoma, kad I.Motiejūnas neatsakinėja į „Kalvotosios Žemaitijos“ klausimus, o K.Gusarovas į kai kuriuos klausimus neatsakė arba atsakė ne laiku. 2020 metų pavasarį I.Motiejūno vadovaujama Savivaldybės administracija pradėjo vengti teikti mums informaciją, atsakyti į klausimus. I.Motiejūno klausėme, kodėl taip elgiamasi, bet atsakymo negavome. Kadangi į klausimus nebuvo atsakoma arba atsakoma praleidus terminus, rašėme, kad abu ponai pažeidinėja Visuomenės informavimo įstatymą ir kitus teisės aktus. Štai tai jiems ir užkliuvo. Neva „mero veiksmų atitiktį įstatymų reikalavimams sprendžia tai įgaliotos institucijos — Seimo kontrolieriai, Lietuvos Respublikos teismai“. Neva niekur nebuvo priimta jokių sprendimų, pagrindžiančių, kad K.Gusarovas atliko įstatymams prieštaraujančius veiksmus.
Beje, „Kalvotoji Žemaitija“ kreipėsi į Seimo kontrolierių, pranešdama, kad K.Gusarovas ir I.Motiejūnas nesilaiko teisės aktų, kadangi neteikia arba teikia praleidus terminus prašomą informaciją. Dviem sprendimais Seimo kontrolierius pripažino, kad buvo nesilaikyta gerojo viešojo administravimo praktikos, kad K.Gusarovas iš tikrųjų nesilaikė teisės aktų, neatsakydamas arba laiku neatsakydamas į kai kuriuos klausimus. Kai abu ponai teikė savo skundus, Seimo kontrolierius sprendimų dar nebuvo priėmęs, tačiau vis viena, nors ir vėliau priimti sprendimai, pagrindžia, kad pranešdami, jog jie pažeidinėja įstatymus, skelbėme teisingą informaciją.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 48 (10459)