Eilė prie mero kėdės jau rikiuojasi

Spalio mėnesį prasidės savivaldybių tarybų ir merų rinkimų kampanija. Rinkimai numatomi kitų metų kovo 5 dieną. Telšių rajone prie mero kėdės jau rikiuojasi būsimų kandidatų eilė.

Alvydas Ivoncius

Meras — vykdomosios valdžios atstovas
Konstitucinis teismas išaiškino, kad tiesioginiai merų rinkimai prieštarauja Konstitucijai, kadangi joje toks rinkimų modelis nenumatytas. Po Konstitucinio teismo išaiškinimo, Seimas suskato keisti teisės aktus. Tuo pačiu nuspręsta keisti ir mero statusą.
Rinkimų kodeksu numatyta, kad tas pats asmuo meru gali būti renkamas tris kadencijas iš eilės, o ketvirtai — jau ne. Merų, kaip ir savivaldybių tarybų, kadencija truks keturis metus.
Savivaldybių tarybos bus išrinktos iš karto, tiesiogiai renkamiems merams ne vienoje rinkimų apygardoje gali prireikti ir antro turo.
Pakeitus teisės aktus, meras tampa vykdomosios valdžios atstovas ir įgyja kur kas didesnes galias nei anksčiau. Jam tiesiogiai bus pavaldžios savivaldybių įstaigos, taip pat ir savivaldybių administracijos. Tačiau meras negalės būti savivaldybės tarybos nariu.
Mero pavaduotojai bus skiriami mero teikimu, tačiau reikės tarybos pritarimo. Tuo tarpu savivaldybės administracijos vadovą meras galės paskirti vienašališkai.

Tarybos vaidmuo išliks svarbus
Meras organizuos savivaldybės tarybos posėdžius, jiems vadovaus, nors pats nebus tarybos narys. Keistoka situacija: atstovaujamajai valdžiai — tarybai — diriguos vykdomosios valdžios atstovas. Negana to, meras sudarys tarybos posėdžių darbotvarkes.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 73 (10484)