Savivaldybės meras apie kliūtis, įsidarbinant Telšių rajone: savivalda yra pasiruošusi maksimaliai bendradarbiauti, siekiant jas eliminuoti

Pirmadienį Savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas susitiko su Užimtumo tarnybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais ir aptarė nuo šių metų liepos 1 dienos LR Užimtumo įstatyme įvestą darbo rinkai besirengiančio asmens statusą ir šiems asmenims kylančias kliūtis įsilieti į darbo rinką Telšių rajone.
Glaustai apie registruotą nedarbą
Rugsėjo 1 d. duomenimis, Telšių rajone registruotų bedarbių yra 1 723 (prieš metus buvo 2 851), registruotas nedarbas 0,9 proc. mažesnis nei šalies vidurkis ir siekė 7,7 proc., darbo rinkai besiruošiančių asmenų Telšių rajone registruojama apie 181.
„Susitikimo metu, aptariant minėtojo įstatymo pakeitimus, aiškiai įvardytos kliūtys, neleidžiančios mūsų rajono gyventojams suteikti maksimalių sąlygų dirbti ir įsilieti į darbo rinką. Viena jų — kelionė į darbo vietą. Jeigu tik bus įvardytas realus poreikis keisti viešojo transporto organizavimą, jį iš karto svarstysime, nes rajone jau beveik metus veikia nemokamas viešasis transportas ir savivalda yra maksimaliai suinteresuota, kad autobusai važiuotų pilni, o jų maršrutai ir tvarkaraščiai atitiktų gyventojų poreikius.
Kita įvardyta kliūtis — artimųjų priežiūra. Jau artimiausiu metu Telšių senelių globos namuose duris atvers įrenginėjamas dienos centras, kuris galės pasiūlyti būtent tokią pagalbą žmonėms, norintiems dirbti, bet neturintiems, kur palikti savo slaugomų artimųjų ar šeimos narių. Centro 1-ame aukšte visą dieną bus teikiamos paslaugos suaugusiems asmenims, turintiems fizinę negalią. Planuojama, jog šiuos asmenis įstaigos darbuotojai galės patys atvykti pasiimti iš namų. 2-ame aukšte bus teikiamos trumpalaikės socialinės globos „atokvėpio“ paslaugos senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su sunkia negalia, paslaugas teikiant iki pusės metų laikotarpio.
Susitikimo metu identifikuotos ir kitos sklandų ilgalaikių bedarbių įsidarbinimą galimai apsunkinančios aplinkybės. Viena jų — ilgas nedarbingumo laikotarpis, kurio priežastis jau artimiausiu metu kviesiu aptarti Savivaldybei priklausančių gydymo įstaigų atstovus“,— Savivaldybės pastangas, sprendžiant įsidarbinimo rajone kliūtis, akcentuoja meras Kęstutis Gusarovas.

Telšių rajono savivaldybės šeimos taryba — apie vaikų užimtumo atostogų metu problemą ir jos sprendimo būdus

„Telšių rajono savivaldybės tarybos pritarimu, 2021 m. įsteigta Šeimos taryba, kurios tikslas — padėti įgyvendinti Savivaldybės funkcijas, kuriant šeimai palankią aplinką, stiprinti bendradarbiavimą tarp institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su šeimomis ar joms atstovaujančiųjų.
Pagrindinės Šeimos tarybos funkcijos — analizuoti, vertinti Savivaldybės teisės aktų, įtakojančių šeimų padėtį savivaldybėje, kelti aktualius šeimoms klausimus, ieškoti sprendimo būdų, užtikrinančių šeimos gerovę ir materialų saugumą, bei spręsti klausimus, susijusius su neįgalių šeimos narių globos ir darbo derinimu.
Siekiant stiprinti šeimą, svarbu kurti šeimai palankią aplinką — vykdyti kryptingas veiklas, padedančias sudaryti teisines, socialines, ekonomines, kultūrines ir kitas sąlygas. Telšių rajono savivaldybės Šeimos taryba šių metų gegužės mėnesį vykdė apklausą, kurios tikslas — išanalizuoti Telšių rajono jaunų šeimų laisvalaikio praleidimo būdų esamą situaciją ir poreikį.
Apklausos metu išsiaiškinta:
* Kokie yra šeimos laisvalaikio leidimo būdai;
* Įvertinta laisvalaikio veiklos pasiūla Telšiuose;
* Kokios laisvalaikio praleidimo veiklos būdingos šeimoms;
* Būreliai, kuriuos lanko vaikai;
* Įtakos šeimos laisvalaikiui planuoti ir laisvalaikio veiklai pasirinkti;
* Nuomonė, kas turi neigiamos įtakos kokybiškai praleisti laisvalaikį;
* Kiti klausimai.
Apklausoje dalyvavo 408 respondentai. Atlikto tyrimo rezultatai iš dalies atskleidė Telšių rajono šeimų laisvalaikio praleidimo galimybes. Šeimos tarybos narių nuomone, aktualiausias klausimas yra vaikų ir paauglių užimtumas atostogų metu. Tėvams norisi, kad vaikams atostogos būtų kupinos teigiamų emocijų, naujų atradimų, tačiau patiems dažnai tenka dirbti ir nepavyksta su mažaisiais praleisti tiek efektyvaus laiko, kiek norėtųsi, o stovyklos ar kitos siūlomos užimtumo veiklos neatitinka šeimos galimybių. Dabar Telšių rajono savivaldybėje projektai vasaros stovykloms iš dalies orientuoti į riziką patiriančias šeimas. Šeimos taryba įsitikinusi, kad projektinės lėšos yra būtinos visų šeimų vaikams, todėl nusprendė teikti Savivaldybės merui siūlymą sudaryti darbo grupę dėl vaikų ir paauglių užimtumo organizavimo Telšių rajono savivaldybėje bei dėl Savivaldybės projektinio finansavimo tvarkos pakeitimo šiai veiklai vykdyti skiriamų lėšų.
Mano nuomone, turime atrasti kuo daugiau priemonių, kurios padėtų turiningai praleisti laisvalaikį visų šeimų vaikams, užtikrinti, kad atostogos būtų aktyvios, lavinančios bendravimo, bendradarbiavimo, loginio mąstymo ir kūrybiškumo gebėjimus. Norime, kad nei tėvai, nei vaikai atostogų metu nepatirtų sunkumų, spręsdami užimtumo klausimus Telšių rajone“,— apie vaikų ir paauglių užimtumą kalbėjo Šeimos tarybos pirmininkas Mantas Serva.

Tvarūs Telšiai! Atliekų rūšiavimas — ne prievolė, tačiau turėtų tapti įpročiu

„Aplinkos apsauga, atliekų rūšiavimas turi vis didesnę svarbą šiandieniame pasaulyje. Šiomis temomis privalome kalbėti su savo vaikais, o suaugusieji rodyti teisingą pavyzdį. Dažnai sulaukiame gyventojų klausimų šiukšlių rūšiavimo, išvežimo, konteinerių išdavimo klausimais, tad trumpai pateiksiu šiuo metu aktualiausią informaciją minėtomis temomis.
Šiuo metu individualių namų savininkams yra dalinami antrinių žaliavų surinkimo konteineriai — stiklo (120 l) ir kitų pakuočių atliekų (240 l). Konteineriai gyventojams papildomai nekainuoja, kaip ir jų ištuštinimas, ir dalijami tiems gyventojams, kurie jų dar neturi. Dėl konteinerių išdavimo reikia kreiptis į UAB „Telšių keliai“, tel.: 8 626 32258; 8 652 05546.
Džiaugiamės, kad kiekvienais metais auga surenkamų rūšiuojamų atliekų skaičiai, o mišrių komunalinių atliekų mažėja. Tai įrodo, kad gyventojų sąmoningumas dėl šiukšlių rūšiavimo auga. Telšių rajone 2021 m. popieriaus atliekų surinkta 192 t (2020 m. — 143 t), stiklo — 670 t (2020 m. — 751 t), plastiko — 141 t (2020 m. — 120 t), kitų pakuočių (iš individualių konteinerių) — 739 t, mišrių komunalinių atliekų — 9176 t (2020 m. — 9442 t).
Naujiena Telšių rajone. Pastatyti 35 tekstilės surinkimo konteineriai, iš jų 18 — Telšių mieste, 17 — seniūnijose. Šiuo metu aptarnaujami 5 konteineriai, kitus planuojama pradėti naudoti š.m. spalio pradžioje. Tekstilės konteineriai nėra skirti atliekoms šalinti, į juos bus galima dėti panaudotas, bet švarias tekstilės atliekas, kurias būtų galima pakartotinai panaudoti.
Skatiname ugdymo įstaigas, kurios dar neturi ir nesinaudoja antrinių žaliavų surinkimo konteineriais, nusimatyti savo teritorijoje vietą konteineriams pastatyti ir juos pasiimti. Taip pat kviečiame pasiimti antrinių žaliavų surinkimo dėžes, skirtas naudoti patalpose. Dėl dėžių išdavimo kreipkitės tel. 8 665 54816.
Vis dar dažnai susiduriame su problema, kad gyventojai šalia konteinerių palieka neleistinas didelių gabaritų atliekas. Šiemet jau nustatyti 39 tokio pobūdžio nusižengimai. Raginame gyventojus atliekas vežti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Taip pat UAB „Telšių keliai“ kiekvienais metais teikia pavasarinę ir rudeninę didelių gabaritų atliekų surinkimo paslaugą. Vežimas planuojamas spalio mėnesį, grafikas bus paskelbtas artimiausiu metu. Prašau gyventojų sekti informaciją ir pasinaudoti siūloma paslauga“,— apie atliekų rūšiavimo svarbą komentavo Savivaldybės administracijos direktorius Tomas Katkus.

Apie teikiamą pagalbą Ukrainos piliečiams Telšių rajono savivaldybėje

„Besitęsiant agresijai prieš Ukrainos piliečius, turime išlikti supratingi ir padėti žmonėms, kurie gina savo šalies laisvę. Itin sunkiu metu Telšių rajono savivaldybė padeda Ukrainos piliečiams įvairiais būdais: suteikiant apgyvendinimą, humanitarinę pagalbą, sudarant sąlygas mokymuisi, sprendžiant įvairias iškilusias problemas, taip padėdama integruotis į gyvenimą mūsų rajone. Teikiant pagalbą, abejingi neliko ir rajono gyventojai, verslo atstovai, nevyriausybinės organizacijos, labdaros ir paramos fondas bei kiti, kurie prisidėjo savo parama, kad karo negandas patyrę žmonės gautų, kas jiems tuo metu buvo reikalingiausia.
Telšių rajono savivaldybei priklausančiose patalpose, panaudojant mokyklos bendrabutį, buvusių vaikų namų, bendruomenių namų, daugiafunkcio centro ir kitas patalpas bei gyventojų nuosavus būstus, laikinas apgyvendinimas ir pagalba jau suteikta 420 Ukrainos piliečių. Rugsėjo 21 d. duomenimis, gyvenančių ukrainiečių rajone turime 286, o 134 jau išvykę į kitas šalis ar atgal į tėvynę. Nuo kovo mėnesio Telšiuose Užimtumo tarnyboje užsiregistravo 167 Ukrainos gyventojai, iš kurių įsidarbino 101.
Norime pasidžiaugti, kad visi nuo 6 iki 16 metų amžiaus vaikai, atvykę iš Ukrainos, yra registruoti ugdymo įstaigose. Rajone mokosi 102 ukrainiečiai, daugiausiai — 5-8 klasėse. Telšių švietimo centro organizuojamus lietuvių kalbos mokymus suaugusiems lankė jau 32 Ukrainos gyventojai, nuo rugsėjo toliau lietuvių kalbos mokosi 55 asmenys.
Nuo kovo 15 d. įsikūręs labdaros ir paramos fondas „Telšiai su Ukraina“ kartu su socialiniais partneriais (tarp jų ir Telšių rajono savivaldybė) padeda atvykusiems Ukrainos gyventojams daugelyje sričių:
* Fondo iniciatyva įkurtas ukrainiečių bendrystės centras, kuriame, bendradarbiaujant su Telšių vyskupijos kurija, organizuojami reguliarūs ukrainiečių bendruomenės susitikimai.
* Fondas kartu su socialiniu partneriu — Telšių socialinių paslaugų centru, prima ir dalija paramą rūbais ir daiktais, šiam tikslui paskirtos patalpos Džiugo g. 6, Telšiuose.
* Organizuoja baldų, buitinės technikos supirkimą arba tarpininkauja dėl tokios paramos gavimo pagal konkretų poreikį.
* Prisideda prie renginių, skirtų ukrainiečiams organizavimo ir kartu su partneriais bei ukrainiečių bendruomene organizuoja paramos rinkimo renginius.
* Aktyviai bendradarbiauja su darbdaviais darbo paieškoje, kurių dėka per 5 mėnesius įsidarbino ne mažiau kaip 15 asmenų.
* Sprendžia ukrainiečių laikino apgyvendinimo klausimus, šiuo metu laiduoja finansiniais įsipareigojimais už 6 būstus.
Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo“, atsižvelgiant į Ukrainos Sumų srities Lebedyno miesto prašymą, nupirktas dronas su priedais ir 2 termovizoriai. Rugsėjo 16 d. įvykusio neeilinio Tarybos posėdžio metu Ukrainai skirta 15 tūkst. eurų visureigiams įsigyti, kurie padės kovoti karo fronte. Iš Savivaldybės biudžeto lėšų vienkartinė pašalpa, skirta karo pabėgėliams, išmokėta 369 asmenims (163 šeimos) už 31 668 Eur.
Pagalba Ukrainos piliečiams, gyvenantiems Telšių rajone, vyksta sklandžiai. Dėkojame visiems prisidedantiems gyventojams, kurie nedvejodami suteikiate savo namų prieglobstį, taip pat verslininkams, savanoriams ir visoms organizacijoms, kurie prisidėjote prie įvairiapusiškos pagalbos teikimo. Telšių rajono savivaldybės administracija ir toliau nuolat bendradarbiauja su LR ministerijomis ir rajono organizacijomis, siekdama užtikrinti visą reikalingą pagalbą nuo karo bėgantiems pabėgėliams“,— apie teikiamą pagalbą Ukrainos piliečiams pasakojo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Rimantas Adomaitis.

Telšių rajono savivaldybės informacija