Telšių ješivoje skambėjo klezmerių muzika

Nuotrauka Loretos Norvaišienės.

Po ilgų plytų dūlėjimo metų, neseniai naujam gyvenimui prisikėlusi Telšių ješiva vis plačiau atveria duris ir vietoje, kurioje daugiau kaip prieš aštuonis dešimtmečius jaunuoliai atvažiuodavo studijuoti toros bei talmudo, šiandien vyksta miesto kultūrinį gyvenimą stiprinantys renginiai. Vienas jų — Klezmerių muzikos koncertas-edukacija, kurią vedė smuikininkų duetas „Kiber Bend Duo“ (Borisas Kirzneris ir Michailas Bolšunas). Tai — Žemaičių muziejaus „Alka“ įgyvendinamo projekto „Telšių atminties knyga: Holokausto nutrauktas žydų bendruomenės gyvenimas“ dalis.

Donata Kazlauskienė
Žemaičių muziejaus „Alka“ kultūrinės komunikacijos specialistė

„Susirinkome į Telšių ješivą vieno eksponato, saugomo Žemaičių muziejaus „Alka“ spaudinių rinkinyje, istorijos vedami. Šis eksponatas — Atminties knyga „Telšiai“ su Holokaustą išgyvenusių ir po visą pasaulį išsibarsčiusių Telšių žydų atsiminimais, susijusiais su miestu, iškiliausiomis asmenybėmis, Telšiuose veikusiomis švietimo įstaigomis, kurių vienoje — pačioje svarbiausioje ir žydų bendruomenei žinomiausioje nuo Amerikos iki Pietų Afrikos,— esame“,— susirinkusiesiems pristatė Žemaičių muziejaus „Alka“ muziejininkė-skaitmenintoja, projekto vadovė Loreta Norvaišienė. Atminties knygos „Telšiai“, išleistos Izraelyje 1984 m., sudarytojas — Izaokas Alperovičius. Knygą muziejui padovanojo vienas straipsnių autorių Cvi Brikas.
„Rašant šią knygą, žydų bendruomenės tikslas buvo ateities kartoms papasakoti apie tragišką savo tautos likimą, tačiau hebrajų ir jidiš kalbomis išleista knyga mums buvo nebyli. Pradėta ieškoti hebrajų ir jidiš kalbų specialistų, galinčių išversti ir pakomentuoti knygos turinį, o tam reikėjo lėšų. Todėl Lietuvos kultūros tarybai ir Telšių rajono savivaldybei buvo teikiami projektai, gautas finansavimas. Dalį knygos išversti padėjo JAV veikiančios organizacijos „Remembering Litvaks, Inc.“ ir HewishGen bei Davido ir Barbaros Hiršhornų hondas“,— atskleidė L.Norvaišienė.
Šiemet — jau treti nuoseklaus darbo metai, kada yra įgyvendinamas projektas „Telšių Atminties knyga: Holokausto nutrauktas žydų bendruomenės gyvenimas“. Knyga papildyta vertėjų ir redaktorės komentarais, o šių metų pabaigoje bus pristatyta ir skaitytojams.
Taip sutapo, kad paskutinis knygos skyrius yra skirtas Holokausto ir Telšių geto sunaikinimo įvykiams pristatyti. Nuo to laiko jau praėjo 81-eri metai. Vis dėlto „Žydų Atminties knyga“, kaip patys straipsnių autoriai sako, yra skirta gyvenimui. Joje šiltai prisimenami gelbėtojai, rizikavę savo ir savo šeimų gyvybe. Būtina neužmiršti tų žmonių, kurie Holokausto metais neliko pasyviais stebėtojais ir, priėmę galbūt patį svarbiausią sprendimą savo gyvenime, brutalių žudynių laikotarpiu rizikuodami gyvybe, gelbėjo artimą, tad jų poelgiui įprasminti plačiai pasklinda žymioji frazė: „Išgelbėjęs vieną gyvybę, išgelbėja visą pasaulį“.
Tam, kad geriau pažintume žydų gyvenimą, įgyvendindamas projektą, Žemaičių muziejus „Alka“ organizuoja edukacijų ir ekskursijų ciklą „Telšių žydų paveldas mieste“. Ciklą kuruoja istorikė, muziejaus ekskursijų vadovė Janina Bucevičė.
Viena edukacinių priemonių — pažintis su žydų tautos muzika, kurią pristatė smuikininkų klezmerių Boriso Kirznerio ir Michailo Bolšuno duetas „Kiber Bend Duo“. Klezmerių muzika — tai instrumentinė neliturginė žydų liaudies muzika, pasižyminti stipriu energijos ir emocijų užtaisu, o pats žodis iš hebrajų kalbos išvertus reiškia „muzikos instrumentai“. Klezmeriai — tai klajojantys žydų liaudies ansambliai, kurie dažniausiai grodavo vestuvėse ar kitose miestelių šventėse. Jų atliekamos melodijos, kupinos džiaugsmo ir ugningo temperamento, dažniausiai buvo skirtos šokti. Per 100 žiūrovų pritraukę muzikantai nepaliko abejingų, o vakaras baigėsi tradicinių žydų šokių pamokomis.