Savivaldybės administracijos direktorius Tomas Katkus: apie taupymo plano energetiniams ištekliams sumažinti ruošimą ir jo vykdymą

Spartus energijos išteklių kainų augimas — ne tik Lietuvos, bet ir daugelio Europos šalių problema. Dėl 2022 m. vasario 24 d. Rusijos Federacijos pradėtos karinės invazijos į Ukrainą susidarė neprognozuojamos geopolitinės aplinkybės ir situacija tarptautinėse energijos išteklių rinkose. Elektros, dujų, biokuro biržose kainos už energijos išteklius išaugo 2-3 kartus. Lietuvoje energijos išteklių gamybos pajėgumai itin maži — pasigaminame tik apie 25 proc. reikalingos energijos, tad susiduriame su didžiule problema esant tokiam dideliam kainų šuoliui. Suprantama, kad artėja sudėtingi metai visiems gyventojams, verslams, ne išimtis ir Telšių rajono savivaldybei.
Stebint besikeičiančią situaciją, siekdami atrasti būdus, kaip galėtume sumažinti išleidžiamas lėšas komunaliniams mokesčiams, dar prieš prasidedant didžiajam energetinių kainų šuoliui, gegužės mėnesį buvo sudaryta darbo grupė, turėjusi parengti energetinių resursų taupymo planą. Pirmiausia darbo grupės nariai turėjo surinkti informaciją apie Savivaldybei priklausančių pastatų, padalinių, įstaigų suvartojamus elektros energijos kiekius. Skaičiai išties nedžiuginantys, susumavus surinktą informaciją ir stipriai pabrangus energijos išteklių kainoms, matome, kad suplanuotų lėšų 2022 m. biudžete neužteks. Šiuo metu peržiūrimos priemonės Savivaldybės biudžete, atkreipiamas dėmesys, kuriose vietose galima darbus atidėti, kad turėtume galimybę padengti mokesčius.
Pristatysiu parengtą energetinių išteklių taupymo priemonių planą, kas šiuo metu numatyta ir vykdoma, ir tai, kokie taupymo metodai jau buvo taikomi anksčiau, o siekdami dar didesnio energetinio efektyvumo, juos tęsime. Planas susideda iš 11 esminių dalių, koreguojant miesto ir rajono gatvių apšvietimą, keičiant šviestuvų įsijungimo ir išsijungimo laiką, peržiūrint pastatų energetinį efektyvumą, šviestuvų, šildymo sistemų, stogų keitimo poreikį, ateities galimybes, įrengiant saulės elektrines ir t.t. Tad trumpai apie svarbiausias sritis taupyti:

1. Peržiūrėti švietimo įstaigų patalpų (aktų ir sporto salių/kabinetų) nuomos įkainius. Šiuo metu jie labai minimalūs ir nepadengia išnaudojamų elektros kaštų. Šis siūlymas bus svarstomas spalio mėnesio Savivaldybės tarybos posėdyje.

2. Taupymo plane numatyta, kad Savivaldybei priklausančios Kultūros įstaigos turės skirti iki 50 proc. lėšų komunalinėms išlaidoms, gautoms už kultūros įstaigų organizuojamus komercinius renginius, išminusavus patirtas būtinąsias išlaidas renginiams rengti.

3. Viena iš svarbiausių priemonių, žiūrint į ilgalaikę perspektyvą — saulės elektrinių įrengimas ant Savivaldybei priklausančių pastatų. Šiuo metu darbo grupės nariai sudarė Savivaldybei priklausančių pastatų sąrašą, kurie tinkami įrengti saulės elektrines, iš viso jų — per 60. Jeigu Savivaldybės taryba pritars taupymo planui, numatyta parengti dokumentus paraiškoms pateikti dėl saulės elektrinių įrengimo atrinktuose Savivaldybei priklausančiuose pastatuose.
Pirmenybė teikiama bus šiems pastatams:
* Lopšelis-darželis „Žemaitukas“, Kauno g. 4, Telšiuose (29 kW);
* Telšių „Ateities“ progimnazija (su baseinu), Lygumų 47, Telšiuose (250 kW);
* Pastatas, Džiugo g. 6, Telšiuose (80 kW);
* Telšių rajono senelių globos namai, Rambyno g. 24, Telšiuose (50 kW);
* Telšių kultūros centras, Respublikos g. 18, Telšiuose (350 kW).
Kodėl parinkti būtent šie pastatai? Keturiuose iš šių pastatų suvartojamas didžiausias elektros kiekis, išleidžiama daugiausia lėšų už elektros suvartojimą. Lopšelis-darželis „Žemaitukas“ atrinktas dėl to, kad įstaiga jau yra paruošusi reikiamus dokumentus ir joje būtų galima greičiausiai įrengti saules elektrinę. Svarbu pabrėžti, kad visiems pastatams, ant kurių bus montuojama elektrinė, galingesnė už 30 kw, reikia atlikti stogo konstrukcijos ekspertizę. Ekspertizes atlikti svarbu dar šiemet, tad bus ieškoma lėšų biudžete. Taip pat numatyta pateikti lėšų poreikį planuojamoms saulės elektrinėms įrengti per 2023-2025 m.

4. Švietimo, kultūros, socialinių paslaugų, viešųjų įstaigų, savivaldybės administracijos pastatų energijos išteklių taupymo priemonės:
* Visose patalpose po darbo ir savaitgaliais išjungti visus nenaudojamus elektrinius įrenginius.
* Šildymo sezono metu sumažinti patalpose temperatūrą iki 2 laipsnių, nepažeidžiant nustatytų higienos normų.
* Sumažinti iki 30 proc. elektros energijos sunaudojimą visose įstaigose. Tai daryti peržiūrint daugiausia elektros suvartojančius prietaisus, mažinant apšvietimą koridoriuose (paliekant šviesti kas antrą šviestuvą) ir t.t.

5. Apšvietimo modernizavimo priemonės:
Apšvietimo modernizavimas, keičiant senus šviestuvus į naujesnius ir elektros energiją taupančius, mūsų Savivaldybėje jau nėra naujas dalykas, tačiau siekiant dar didesnio energetinio efektyvumo, siekiame, kad pamažu šviestuvai būtų pakeisti kuo daugiau įstaigų. Šiuo metu 100 proc. šviestuvai pakeisti „Germanto“ progimnazijoje (2020 m.), „Kranto“ progimnazijoje (2021, 2022 m.), 50 proc. „Džiugo“ gimnazijoje (2022 m.). 2022 m. papildomai numatyta skirti 179 tūkst. Eur švietimo įstaigų šviestuvams pakeisti pagal sąrašą.
Telšių rajono savivaldybėje įprastai gatvių šviestuvai keičiami ir įrengiami nauji, vykdant gatvių remonto darbus. 2021 m. Savivaldybė pradėjo įgyvendinti ES lėšomis iš dalies finansuojamą (50 proc.) projektą „Telšių miesto gatvių apšvietimo modernizavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą“, kurio metu Telšių mieste bus pakeista ir įrengta naujų gatvės šviestuvų (415 vnt.), naujos atramos, elektros kabeliai. 2022 m. numatyta 200 tūkst. Savivaldybės biudžeto lėšų Varnių m., Vytauto g., Žarėnų mstl. (Varnių g.) ir Žaduvėnų k., Luokės sen. įrengti apšvietimą. Darbai bus atlikti per 2022 m.  Perskirsčius biudžetą, 2022 m. papildomai numatyta 25 tūkst. Eur kaimiškųjų seniūnijų neekonomiškiems šviestuvams keisti. Bus pakeista apie 300 vnt. esamų šviestuvų.
Taupymo plane taip pat numatyta pateikti lėšų poreikį Telšių rajono seniūnijų gatvių šviestuvams pakeisti 2023 m.

6. Įpareigoti pavaldžių įstaigų ir viešųjų įstaigų vadovus parengti taupymo planus.
Energetinių išteklių taupymas neišvengiamai palies ir gyventojus. Telšių rajono savivaldybės administracija, išanalizavusi augančias elektros energijos kainas, priėmė sprendimą dėl miesto ir rajono gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo energijos taupymo. Visose miesto gatvėse įjungiama tik kas antra lempa. Pagrindinės gatvės: Luokės, Tryškių, S.Daukanto, K.Mindaugo, Sedos, Žemaitės, Gedimino, Plungės, Muziejaus, Respublikos — apšviečiamos visą naktį. Visos likusios nuo 00.00 val. iki 5.00 val. ryto išjungiamos. Ežero pakrantė išjungiama 23 val., įjungiama 5 val. rytą. Apšvietimas pradėjus temti įjungiamas ir prašvitus išjungiamas foto rėlių pagalba. Stoties g. dega visos lempos, nes išjungus kas antrą, dėl didelių tarpų tarp šviestuvų ir medžių, liekama praktiškai be apšvietimo. Kiek buvo įmanoma techniškai, atjungti ir pastatų apšvietimo prožektoriai. Seniūnijose apšvietimo taupymas vykdomas kiekvienoje individualiai, atsižvelgiant į technines galimybes. Suprantame, kad tai kelia ir kels gyventojų nepasitenkinimą, o tamsiuoju paros metu gatvėse bus tamsiau negu ankstesniais metais. Labai prašome gyventojų supratimo, siekėme apšvietimą palikti judriausiose miesto vietose, pėsčiųjų perėjose, sankryžose. Užtikrinant visuomenės saugumą, bendradarbiausime su Telšių apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos užtikrinimo skyriaus specialistais, aptariant patruliavimo maršrutus.
„Sudarytas taupymo planas nėra galutinis, įžvelgus naujų taupymo būdų, jie bus įtraukti, reaguosime ir į objektyvius gyventojų pasiūlymus. Veiksmingiausia taupymo priemonė, tai supratimas, kad prie taupymo privalome prisidėti kiekvienas iš mūsų. Stenkimės darbo vietose taupyti lygiai taip pat, kaip ir savo namuose, rodykime gerą pavyzdį kolegoms. Jau dabar galiu pasidžiaugti Savivaldybės administracijos darbuotojais, kurie, išeidami iš kabinetų, išjungia apšvietimą, o esant šviesiam paros laikui, apšvietimo nejungia visai“,— apie energetinių išteklių taupymo planą komentavo Savivaldybės administracijos direktorius Tomas Katkus. (Telšių r. sav. inf.)