Beprasmiškų pastangų „pažaboti“ „Kalvotąją Žemaitiją“ kaina — septyni tūkstančiai eurų

Ne kartą pranešėme, kad dabar jau buvęs Savivaldybės administracijos direktorius Imantas Motiejūnas ir meras Kęstutis Gusarovas vieną po kito 2020 metais dėl „Kalvotosios Žemaitijos“ straipsnių siuntė skundus Visuomenės informavimo etikos komisijai, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai. Sakome „siuntė“, nes tiedu ponai patys neįstengė ar nenorėjo parašyti skundų, bet samdė už rajono biudžeto pinigus brangiai apmokamus advokatus. Neseniai Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba atmetė paskutinį K.Gusarovo skundą.

Alvydas Ivoncius

Ilgas skundų sąrašas
Tikriausiai nedaug Lietuvoje yra tokių savivaldybių, kurių vadovai sudarytų sutartis su garsiomis teisininkų firmomis skundams prieš žurnalistus rašyti. Regis, K.Gusarovas ir I.Motiejūnas šiuo atžvilgiu daug ką pranoko. Tik vargu, ar tai juos teigiamai charakterizuoja. Pateikiame informaciją apie I.Motiejūno ir K.Gusarovo skundus.
2020 metų kovo 27 dieną Savivaldybės administracija Visuomenės informavimo etikos komisijai pateikė skundą dėl straipsnio „Socialiai atsakingame biudžete“ — papildomai 374 tūkstančiai eurų valdininkų algoms“. Skundą pasirašė I.Motiejūnas. Komisija skundą pripažino nepagrįstu.
2020 metų rugpjūčio 24 dieną I.Motiejūnas pateikė skundą Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai dėl straipsnio „Imantas Motiejūnas dėl jo pradėtų tyrimų tapo „rekordininku“. Skundas atmestas kaip nepagrįstas.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 86 (10497)