Rajone sparčiai dygsta vėjo jėgainių „giraitės“

Jėgainės sparčiai dygsta viena po kitos.

Neseniai pranešėme, kad prie Tryškių atidarytas didelis trylikos vėjo jėgainių parkas. O štai palei Šiaulių-Palangos plentą, šiaurinėse teritorijoje už jo, sparčiai kyla dar vienas jėgainių parkas, pradedami statyti ir kiti.

Alvydas Ivoncius

Dešimtys „milžinų“
Dar 2012 metais Savivaldybės taryba patvirtino vėjo jėgainių parkų išdėstymo Degaičių ir Tryškių seniūnijose specialųjį planą. Dauguma Tarybos narių pagal seną tradiciją tvirtino tinkamai neišanalizavę šio plano bei galimų jo pasekmių. Todėl nė neatkreipė dėmesio, kad vėjo jėgainės gali atsirasti prie pat gyvenviečių.
2012 metais patvirtintas specialusis planas jau, kaip sakoma, „duoda vaisių“. Sparčiai juda dar vienos vėjo jėgainių „girios“ prie Eigirdžių ir Dūseikių reikalai. Čia netoli Eigirdžių numatoma statyti 30 milžiniškų vėjo jėgainių. Vienos bus gana arti Eigirdžių ir Pielių, kitos nutolusios Laukstėnų miške. Dešimt jėgainių apjuos Dūseikius, kai kurios bus visai arti gyvenvietės. Prie Eigirdžių ir Dūseikių statomų jėgainių bokštų aukštis — iki 169, rotorių skersmuo — iki 170, bendras aukštis — iki 250 metrų, o galia — iki 6200 kW.
Grįžkime prie 2012 metais patvirtinto vėjo jėgainių išdėstymo specialiojo plano. Vėjų jėgainių „giraitės“ turėtų išdygti palei Šiaulių-Palangos plentą nuo Degaičių iki Ubiškės abiejose plento pusėse, o toliau jų kompleksas atsiranda tarsi pusmėnuliu iš vakarų juosiantis Tryškius.
Vėjo jėgainėms numatytas plotas nuo Degaičių iki Dūseikių tarp Šiaulių-Palangos plento ir geležinkelio, o Dūseikiuose plotai pažymėti ir pietinėje gyvenvietės dalyje už geležinkelio.
Šiaurinėje Šiaulių-Palangos plento ašyje vėjo jėgainių plotai pažymėti už plento priešais Degaičius iki Patausalės kaimo, o rytuose driekiasi į Laukstėnų mišką.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 87 (10498)