Pareigų konkursai: kaip ir kam pritaikomos kėdės?

Rašėme, kad birželio 2 dieną Savivaldybės administracija paskelbė konkursą Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresniojo specialisto pareigoms užimti. Sudomino gana specifiniai pareigybės aprašymo specialieji reikalavimai, kurie, manytume, varžė konkurse konkurenciją. Deja, tai ne vienintelis toks konkursas, kai kažkodėl įrašomi specifiniai reikalavimai. Jie paskatino plačiau pasidomėti Savivaldybės administracijos skelbiamais pareigų konkursais bei darbuotojų pareigybių aprašymais.

Alvydas Ivoncius

Neva prireikė „vadovaujančio“ darbo patirties
Primename, kad Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės aprašyme buvo įrašyti tokie specialieji reikalavimai: „Darbo patirties sritis — administracinio darbo patirtis. Administracinio darbo patirtis suprantama kaip darbo patirtis, įgyta vadovaujant valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, ar privačiam juridiniam asmeniui, jų filialams ar padaliniams, taip pat atliekant personalo administravimo funkcijas, organizuojant finansinių išteklių valdymą, paskirstymą ir (arba) jų panaudojimo kontrolę ir (arba) rengiant, organizuojant ir (arba) koordinuojant įstaigos veiklos plano rengimą ir įgyvendinimą“. Savivaldybės administracija mums pranešė, kad konkursą laimėjo Viktorija Lekavičiūtė ir paskirta į pareigas Agnės Vaitkienės nėštumo ir gimdymo atostogų metu.
Savivaldybės administracija mums pranešė, kad atrankoje dėl minėtų pareigų dalyvavo vos vienas asmuo.
Nors Savivaldybės administracijos klausėme, kodėl eilinio valdininko pareigybės aprašyme prireikė tokių specifinių reikalavimų, aiškaus atsakymo negavome. Savivaldybės administracija pasamprotavo apie konkursų rengimo tvarką ir panašiai.
Minėtame pareigybės konkurse dalyvavo vos vienas asmuo — V.Lekavičiūtė. Keista dar ir tai, kad Savivaldybės administracija atsisakė pateikti informaciją apie V.Lekavičiūtės išsilavinimą bei darbo patirtį. Tokią informaciją pateikti atsisakė ir V.Lekavičiūtė.

Vėl užsigeidė valdininko su vadovo patirtimi
2022 metų birželio 7 dieną Savivaldybės administracija paskelbė konkursą Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms užimti. Vėlgi pareigybės aprašyme įrašyti itin specifiniai reikalavimai: „Darbo patirties sritis — administracinio darbo patirtis. Administracinio darbo patirtis suprantama kaip darbo patirtis, įgyta vadovaujant valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, ar privačiam juridiniam asmeniui, jų filialams ar padaliniams, taip pat atliekant personalo administravimo funkcijas, organizuojant finansinių išteklių valdymą, paskirstymą ir (arba) jų panaudojimo kontrolę ir (arba) rengiant, organizuojant ir (arba) koordinuojant įstaigos veiklos plano rengimą ir įgyvendinimą“.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 90 (10501)