UAB „Techsis“ priėjo liepto galą — bankrutavo

Nereta mūsų laikraščio straipsnių „herojė“ uždaroji akcinė bendrovė „Techsis“, manytume, priėjo dėsningą galą — bankrutavo. Spalio 25 dieną nutartimi Šiaulių apygardos teismas iškėlė „Techsiui“ bankroto bylą.

Alvydas Ivoncius

Tikėjosi įmonės restruktūrizacijos
Teismas „Techsio“ nemokumo administratore paskyrė uždarąją akcinę bendrovę „Revertus“.
„Techsis“ valdymo organai buvo įpareigoti per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą, taip pat visus dokumentus.
Teismas nustatė, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos „Techsis“ įgijo bankrutuojančio juridinio asmens statusą.
„Techsio“ žlugimas prasidėjo kur kas anksčiau. Šiemet įmonės savininkas ir direktorius Algirdas Birkantas kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą, prašydamas iškelti „Techsiui“ restruktūrizavimo bylą.
Prašymas buvo grindžiamas tuo, kad dėl įmonės turimo turto ir įsipareigojimų struktūros bendrovė neturi galimybės iš karto padengti kreditorių reikalavimų. Be to, dėl didelių įsipareigojimų kreditoriams įmonė negali tinkamai finansuoti veiklos, susiduria su apyvartinių lėšų trūkumu, tai turi neigiamą įtaką ir veiklos rezultatams. Tai rodo įmonės finansinius sunkumus ir negalėjimą iš karto atsiskaityti su kreditoriais bei būtinybę peržiūrėti ir stabilizuoti vykdomą veiklą bei imtis neatidėliotinų veiksmų, siekiant išsaugoti įmonę. Restruktūrizavimas leistų toliau veikti įmonei ir bandyti pačiai ropštis iš duobės. Prašyme teismui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo aiškinta esą dalis UAB „Techsis“ klientų neatsiskaitė, todėl ir bendrovė negalėjo laiku sumokėti kreditoriams.
Birželio 3 dienos nutartimi Šiaulių apygardos teismas iškėlė „Techsiui“ restruktūrizavimo bylą. Tačiau šią teismo nutartį Lietuvos apeliaciniam teismui apskundė UAB „Tilta“ ir UAB „Regejus“.

Prašė iškelti bankroto bylą
UAB „Tilta“ Lietuvos apeliaciniam teismui aiškino, kad „Techsio“ finansinė būklė sunki, be to, ji tęsiasi ilgą laiką, bendrovė praktiškai neturi galimybių vystyti veiklos, sumokėti skolų.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 90 (10501)