Kai mažas rugio grūdas suteikia žemdirbiams jėgų dideliems darbams

Konkurso „Metų ūkis 2022“ nugalėtojai su Telšių rajono ūkininkų sąjungos pirmininke Zita Dargiene, rajono meru Kęstučiu Gusarovu ir kitais svečiais.

Viešvėnų kultūros centre jau 28-ąjį kartą surengtas Telšių rajono ūkininkų sąjungos konkurso „Metų ūkis“ šventinis renginys, kuriame pirmiausia pašlovinta duona. Jos kelionę — nuo mažo grūdelio iki kasdienio gardėsio ant mūsų stalo — lydi darbščios žemdirbių rankos.

Algirdas Dačkevičius

Giliai prasminga, kad renginio pradžioje, šventindamas duonos kepalą, Viešvėnų parapijos klebonas Romas Gečas į šventę susirinkusiems darbštuoliams palinkėjo: „Šis duonos kepalas primena Jūsų namus. Tegul Dievo palaima lydi kiekvieno šio krašto žemdirbio darbą ir ateityje“. Ūkininkų darbais džiaugėsi Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas, vicemeras Mantas Serva, Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkas Marijus Kaktys, Telšių rajono ūkininkų sąjungos pirmininkė Zita Dargienė, Lietuvos Respublikos Seimo narys Valentinas Bukauskas, Europos parlamentaro Bronio Ropės padėjėja Daiva Puplauskienė, generalinio renginio rėmėjo — kredito unijos „Germanto lobis“ valdybos pirmininkas Vytautas Barsteiga, Telšių rajono savivaldybės Kaimo plėtros skyriaus vedėja Vilma Lukoševičienė.
Telšių rajono ūkininkų sąjungos pirmininkė Z.Dargienė, subūrusi komandą ir rėmėjus, pasistengė, kad šventė būtų ypatinga. Sveikindama joje dalyvaujančius ūkininkus ir svečius, dėkodama gausiam būriui rėmėjų, ji sakė: „Manau, kad šie metai buvo geri. Įveikėme „Covidą“, sulaukėme pavasario sveikesni ir su mažiau baimės. Tiesa, pavasaris šiemet atėjo pavėlavęs ir nelepino šiluma, bet nesulaukėme didelių liūčių ir uraganų, kurie būtų pakenkę mūsų derliui. Pesimistai sakys, kad vasaros karštis per daug užtruko, o aš pasakysiu, kad jis tiesiog visiems priminė, kad dėl klimato atšilimo, dėl gamtosaugos problemų turime prie to priprasti, jam pasiruošti, išmokti prisitaikyti. Sausra į mūsų rajoną atėjo per pačią rugiapjūtę, dėl to nepatyrėme didelio streso nuimdami derlių. Tikrai galima teigti, kad gamta šiemet buvo mums draugiška.
Šiokios tokios gamtos išdaigos, vienaip ar kitaip pakenkusios mūsų veiklai, šiandienos kontekste atrodo mažutės problemėlės, palyginus su karo šmėkla visai šalia mūsų. Neįmanoma juk buvo nepadėti visai šalia kariaujančiai Ukrainai ir jos žmonėms. Nelikome stovėti ir žiūrėti. Ėmėmės pagalbos Ukrainai.
Mūsų rajono ūkininkai buvo patys vieningiausi ir aktyviausi, prasidėjus karui. Surinktomis aukomis parėmėme darbščius ukrainiečius, kovojančius už teisę savo žemėje taikiai auginti duoną sau ir tiems, kam jos trūksta. Aukojome galvodami, kad karo baisumai galėjo būti ir mūsų šalyje. Tokiu atveju mes būtume laukę pagalbos iš savo kaimynų. Ruduo — svajonių laikas. Visi juk metų gale imame svajoti apie kitus ir, žinoma, dar geresnius metus. Linkėkime vieni kitiems geresnių metų. Būkime arti vienas kito. Padėkime kaimynui, nebijokime paprašyti pagalbos. Būkime ne stebėtojai, o iniciatoriai. Būkime ne pesimistai, o optimistai. Tikėkime, kad mūsų namus gaubs taikos dangus ir kad karas baigsis ten, kur jo neturėjo būti.“
Ir šių metų konkurso „Metų ūkis“ pagrindinis tikslas buvo išrinkti geriausius ūkius bei paskatinti kitus ūkininkus imtis pažangaus ūkininkavimo, siekti efektyvumo. Taip pat tai ir galimybė artimiau susipažinti su žmonėmis, kurie yra arčiau žemės, daugiau išgirsti apie jų rūpesčius ir džiaugsmus.
Šiais metais ūkių vertinimo komisijoje darbavosi Telšių rajono ūkininkų sąjungos pirmininkė Z.Dargienė, Savivaldybės vicemeras M.Serva, kredito unijos „Germanto lobis“ valdybos pirmininkas V.Barsteiga, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Telšių rajono biuro vadovė Rima Skiotienė, Savivaldybės Kaimo plėtros skyriaus vedėja Vilma Lukoševičienė ir praėjusiais metais konkurse „Metų ūkis“ pirmąją vietą laimėję Andrius ir Rasa Akučkai.
Konkurse „Metų ūkis 2022“ pirmąją vietą laimėjusieji ūkininkai Andrius ir Ramunė Domarkai iš Degaičių seniūnijos apdovanoti už entuziazmą ir kūrybiškumą, plėtojant įvairiapusišką ekologinį gyvulininkystės ūkį. Nugalėtojams, be kitų vertingų dovanų, Lietuvos ūkininkų sąjungos Telšių skyrius dovanojo skrydį oro balionu virš Žemaitijos sostinės.
Viešvėnų seniūnijoje ūkininkaujantiems Palmirai ir Jonui Šilingiams už ilgametį triūsą, sėkmingą ūkinę veiklą kelių kartų šeimos ūkyje atiteko antroji vieta. Albinas ir Virginija Budikiai iš Luokės seniūnijos džiaugėsi trečiąja vieta. Jie irgi apdovanoti gausiomis rėmėjų dovanomis.
Šventės metu taip pat padėkota visiems kitiems ūkininkams, dalyvavusiems konkurso „Metų ūkis“ atrankoje: už tvarkomas sodybos erdves, pasirinkimą kurtis ir dirbti kaime — Almai Žilevičienei, jos dukrai Aušrai Kesminienei, taip pat Martynui ir Simonai Mažeikiams, už optimizmą ir svarbų ūkio proveržį — Tomui ir Dovilei Radeckiams, už išskirtinumą sėkmingai plėtojant didžiausią šilauogyną Lietuvoje — UAB „Blueberry Baltic“, už meilę ir prieraišumą savo augintiniams gyvulininkystės ūkyje karves, žąsis, vištas ir kiaules auginantiems Svetlanai ir Valdui Burbams. Andriui ir Mildai Papinigiams, auginantiems šilauoges ir aktinidijas, dėkota už netradicinės žemės ūkio šakos vystymą, o Birutei Šepikienei, šeimos ūkyje auginančiai braškes,— už idėjos turėjimą ir jos įgyvendinimo siekį.
Išskirtine LŪS pirmininko Raimundo Juknevičiaus padėka už aktyvią visuomeninę veiklą savo krašte ir pilietines iniciatyvas bei solidarumą palaikant kovotojus Ukrainoje, taip pat už mišrios krypties ūkio puoselėjimą apdovanotas Telšių rajono ūkininkų sąjungos tarybos narys Vladas Termenas.
Dėkota ir gausiam renginio rėmėjų būriui, kurie negailėjo sveikinimų ir dovanų ūkininkams. „Ilgiausių metų!“ nuskambėjo per 2022-uosius metus savo jubiliejus šventusiems ūkininkams.
Smagiai sukosi Telšių kultūros centro šokių kolektyvas „Džiugas“, vadovaujamas Janinos Reinienės, skambėjo Ernestos Dargužienės ir Donato Balvočiaus atliekamos dainos.
„Pamenu, kai močiutė mokė pabučiuoti duoną, jai nukritus ant žemės. Ant scenos esanti duona nuėjo ilgą kelią, kol čia atsirado. Visą kelią lydėjo Jūsų sunkus darbas. Ne tik už ją, bet ir už visas kitas gėrybes, kurios atsiranda ant mūsų kasdienio stalo, norėjosi šįvakar padėkoti Jums. Auginkite, aukite ir būkite. Skleiskite gerą žinią apie savo rajoną“,— tokiais žodžiais šventinį renginį vainikavo jos vedėja Agnė Miliauskienė.