„Gyvenimas nėra važiavimas į tikslą, bet grožėjimasis važiuojant“ (Jonas Mekas)

Įsimitiną mokymosi šventę rajono suaugusiesiems sukūrė Telšių rajono savivaldybėje neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi teikiančios įstaigos, organizacijos — 11 rajono šios srities atstovų pakvietė gyventojus dalyvauti tradicinėje suaugusiųjų Mokymosi savaitėje.

Nijolė Vaičekauskė
Telšių švietimo centro metodininkė

Tradicija gyva jau 23 metai
Suaugusiųjų mokymosi savaitės įkūrėja — Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija. Jau 23-iąjį kartą Lietuvos švietimo, kultūros, meno, verslo įstaigos, institucijos ir organizacijos bei visi suaugusieji kviečiami mėgautis gyvenimu ir mokymusi.
Šių metų Mokymosi savaitės idėją įkvėpė avangardinio kino kūrėjo Jono Meko mintys apie prasmės ieškojimą kasdieniuose, paprastuose dalykuose, apie mokymąsi — kasdienybės prasmę. Nes „… gyvenimas nėra važiavimas į tikslą, bet grožėjimasis važiuojant“ (Jonas Mekas).
Iš Meko mąstymų gelmės gimė vaizdinys: mokymosi siluetai. Todėl Lietuvos suaugusieji ir jų mokytojai buvo pakviesti į susitikimą — gyvenimo ir mokymosi siluetų paiešką. Anot Savaitės organizatorių, jokia paslaptis, kad mokymosi, savęs pažinimo, būties prasmės ieškojimo kelias ne visada būna aiškus, primena tamsoje ar migloje dunksančio daikto kontūrus. Mintys ir patirtys, ne visuomet iš karto apčiuopiamos, vėliau atsispindi tolimesniuose žmogaus gyvenimo įvykiuose.

Spalvingi „Mokymosi siluetai“ Telšiuose
Savaitės atidarymo renginys šiais metais vyko Joniškyje. Jame dalyvavo ir Telšių rajono suaugusiųjų švietėjai. Kartu su kitų Lietuvos regionų andragogais konferencijoje jie kalbėjo apie suaugusiųjų mokymosi idėjas, galimybes, naudą ir džiaugsmą, mokėsi atvirumo, naujų, dar neišbandytų dalykų.
Įkvėpti Savaitės idėjos ir konferencijoje Joniškyje patirto bendrystės ir mokymosi džiaugsmo, Telšių suaugusiųjų švietėjai rajono Savaitės renginių ciklą pradėjo renginiu „Kūrėjas Jonas Mekas: asmenybė ir kūryba“ Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje. Visos savaitę įvairiose vietose vyko 38 edukaciniai renginiai: paskaitos, susitikimai-diskusijos, kūrybiniai užsiėmimai, mokymai, parodų pristatymai, kurių metu kiekvienas dalyvis galėjo kurti savo formos, spalvų ir nuotaikos mokymosi siluetus. Savaitės idėją palaikė ir į renginius suaugusiuosius pakvietė: Telšių švietimo centras, Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka ir jos filialai, Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras, Telšių rajono senelių globos namai, Telšių TAU, asociacija „Vokiečių kalbos ir kultūros draugų klubas“, Telšių socialinių paslaugų centro Globos centras, Telšių meno mokykla, Žemaičių muziejus „Alka“, Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetas.
Mokymosi savaitės pabaigoje 5 suaugusiųjų komandos dalyvavo nuotoliniame protmūšyje-konkurse „Telšiai — menų miestas“. Renginį organizavo Telšių švietimo centras, renginys skirtas skatinti rajono suaugusių gyventojų motyvaciją pažinti savo kraštą, jo kultūrą, stiprinti tautinio tapatumo, bendrumo jausmą, ugdyti pilietiškumą.
1-3 vietas užėmusios komandos: „Prof*ai“ (VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centras), „Rūpestėlis“ (Telšių r. savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrius) ir „Vuobols“ (Kaunatavos bendruomenė) gaus Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus dovanas.
Telšiai gali tapti besimokančiąja bendruomene. Ši Mokymosi savaitė parodė, kad, veikdami kartu, galime daugiau. Todėl ir ateityje, anot Jono Meko, svarbu „..Neuždaryti langų, durų, žiūrėti, kas dedasi, pažinti, ko nepažįsti, nežinai…”.