Nori didinti algą. Spekuliatyviai kuria „nuopelnus“

Lapkričio mėnesį turėjo įvykti Savivaldybės tarybos posėdis. Neįvyko, kadangi sugedo vaizdo įranga. Posėdis su gausybe klausimų atidėtas gruodžio mėnesiui. Mus sudomino vienas siūlomas sprendimas, kuriuo ketinama UAB „Telšių autobusų parkas“ direktoriui padidinti atlyginimą.

Alvydas Ivoncius

Lygindami duomenis pritrūko objektyvumo
Tarybai siūlomo sprendimo aiškinamajame rašte teigiama, kad norima padidinti UAB „Telšių autobusų parkas“ vadovo darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientą nuo 12,7 iki 14,0. Koeficientas dauginamas iš pareiginės algos bazinio dydžio (181 euro) ir didėtų (neatskaičius mokesčių) 235,3 euro.
Toliau sprendimo aiškinamajame rašte bandoma pagrįsti, kodėl reikia padidinti atlyginimą. Neva įmonė „išėjo“ iš keletą metų užsitęsusio nuostolingos veiklos laikotarpio ir jau antri metai dirba pelningai. Per 2022 metų 9 mėnesius uždirbta 14 tūkst. 400 eurų pelno (per 2021 metų 9 mėnesius buvo patirtas 50 tūkst. 300 eurų nuostolis), EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją) siekė 101 tūkst. eurų (2021 metais – 14 tūkst. eurų). Šie duomenis nesutampa su „Rekvizitai.lt“ skelbiama informacija, pagal kurią „Telšių autobusų parkas“ 2021 metais uždirbo 24 tūkst. 467 eurus grynojo pelno.
Sakytume, viskas labai gražu, tačiau kažkodėl šio sprendimo iniciatoriai nutylėjo, jog 2021 metais buvo juodai „kovidinis“ laikotarpis, daug keleivių vežimo maršrutų buvo nutraukta. Atsižvelgiant į tai, sprendimo aiškinamajame rašte pateikiamas finansinis „stebuklas“ nėra toks įspūdingas, kokiu jį bandoma pavaizduoti.
Kita vertus, nepamirškime, kad „Telšių autobusų parko“ finansinius rezultatus pagerino sprendimai mieste ir rajone keleivius vežti nemokamai. Gaila, tačiau Tarybai pateiktame aiškinamajame rašte nieko nesakoma apie minėtų sprendimų reikšmę „Telšių autobusų parko“ finansiniams rezultatams.
Norint Tarybos narius įtikinti, kad „Telšių autobusų parko“ vadovas vertas didesnės algos, pateikiama ir daugiau duomenų. Rašoma, kad įmonė rado būdų, kaip pasinaudoti 2021 metų lapkričio 24 dienos Vyriausybės nutarimu ir gavo 87 tūkst. eurų kompensaciją už tai, kad buvo ribojami vietinio susisiekimo maršrutai dėl „Covid-19“ pandemijos.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ (Nr. 93)