„Telšių butų ūkis“ gyventojams neteikia ataskaitų, kaip panaudojami jų pinigai

Į „Kalvotosios Žemaitijos“ redakciją kreiptasi, prašant pateikti užklausą Savivaldybės tarybai, merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai. Užklausa susijusi su daugiabučių namų šilumos punktų atkuriamuoju tarifu.
Gautą užklausą persiuntėme Savivaldybės administracijai. Tačiau į klausimus atsakė ne ji, o „Telšių butų ūkio“ direktoriaus pavaduotojas Mantas Karečka. Pateikiame užklausos klausimus ir M.Karečkos atsakymus į juos.

Alvydas Ivoncius

Neva Tarybos sprendimo nereikia
Mums pateiktoje užklausoje teigiama, kad Savivaldybės taryba tvirtina kainas ir tarifus už viešąsias paslaugas. Tačiau Savivaldybės tarybos priimtuose sprendimuose dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo šilumos punktų atkuriamasis tarifas nėra patvirtintas.
Todėl norima sužinoti, kokiu teisės aktu vadovaudamasis „Telšių butų ūkis“ taiko gyventojams šilumos punktų atkuriamąjį tarifą.
M.Karečka atsakė: „Savivaldybės įmonės „Telšių butų ūkio“ taikomas šilumos punktų atkuriamasis tarifas nėra priskirtinas prie viešųjų paslaugų, kuriai reikėtų tam tikro teisinio reguliavimo ar Tarybos patvirtinimo, nes šis mokestis, kitaip sakant – paslauga, taikoma tik kaip dviejų šalių sutartinis įsipareigojimas ir jį siūlome tik savo klientams. Kiekvienas daugiabutis namas, kuriam skaičiuojame šį mokestį, daugumos gyventojų pritarimu yra išreiškę sutikimą tokiai paslaugai užsakyti ir tai atsispindi kiekvienoje šilumos priežiūros sutartyje, kurią pasirašėme anksčiau ir pasirašome dabar.“

„Metodika“… ilgametė patirtis ir išlaidos
Mums pateiktame gyventojų rašte klausiama, kaip ir kokia metodika vadovaujantis šilumos punktų atkuriamasis tarifas apskaičiuojamas?
Anot M.Karečkos, atkuriamasis tarifas yra apskaičiuotas įmonės darbuotojų pagal ilgametę šildymo sistemų priežiūros patirtį ir patirtas išlaidas, siekiant tolygaus šildymo sistemos ilgaamžiškumo ir sistemos atnaujinimo. Kitaip, M.Karečkos aiškinimu, reikėtų greitai sukaupti pinigus, jei įranga sugestų ar nusidėvėtų. Tarifo apskaičiavimas yra patvirtintas įmonės direktoriaus įsakymu ir aprašytas patvirtintame įmonės tvarkos apraše.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ (Nr. 94)

2 Komentarai

  1. Paslaugos kaina žema, kaip uždirbti iš to? Kainas tvirtina savivaldybė, o jos vis tiek žemos. O tai paslaugai reikia ir įrangos ir specifinių žinių. Tai niekaip nesuveina kaip gali už žemą kainą suteikti aukšto lygio paslaugą? Reikia tuos prižiūrėtojus patikrinti

Komentarai nepriimami.