Telšių rajono savivaldybė yra gavusi iniciatoriaus R.P. prašymą organizuoti supaprastinta tvarka koreguoti detaliojo plano sprendinius

Vadovaudamiesi 2022-03-09 Vyriausybės nutarimu Nr. 214 patvirtintų „Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų“ III skyriaus II skirsnio reikalavimais informuojame apie koreguojamą teritorijų planavimo dokumentą: supaprastinta tvarka rengiamas Telšių rajono savivaldybės tarybos 2015-02-26 sprendimu Nr. T1-43 patvirtinto Teritorijos tarp Respublikos g., Žemaitės g., Ežero g. 21A, Ežero g. 21 c, Ežero g. 5, Respublikos g. 49 A, Telšių mieste detaliojo plano koregavimas žemės sklypo Ežero g. 19 ribose.
Detaliojo plano koregavimo tikslas:
Koreguoti statinių statybos ribas ir statybos zonas žemės sklypo Ežero g. 19 ribose, nekeičiant užstatymo tankio ir intensyvumo.
Planavimo iniciatorius: R.P.
Planavimo organizatorius:
Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius,
Žemaitės g. 14, LT-32110, Telšiai, tel. (8 444) 52872, el. paštas info@telsiai.lt
Kontaktinis asmuo — Telšių rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vedėja Indrė Žutautienė, tel. (8 444) 56175.
Plano rengėjas:
Projektavimo įmonė „Arka“, projekto vadovė Birutė Bružienė;
Žalioji g. 22-1, Telšiuose; tel. (8 444) 76233, el. p. info@arkaprojektai.lt
Visuomenės dalyvavimas teritorijų planavimo procese:
Nuo 2023-01-13 iki 2023-01-30 sprendiniai eksponuojami Telšių rajono savivaldybės ir Telšių miesto seniūnijos skelbimų lentose bei Telšių savivaldybės tinklapyje https://2022.telsiai.lt/ ir www.tpdris.lt.
Iki sprendinių viešinimo pabaigos, t.y. iki 2023-01-30 (imtinai) susipažinti su koreguojamo detaliojo plano sprendiniais ir teikti pasiūlymus raštu galima planavimo organizatoriaus ar plano rengėjo patalpose arba rašant planavimo organizatoriui ar plano rengėjui elektroniniu paštu, arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. (Telšių r. sav. inf.)