Telšių „gelbėtojas“ klaidino, save sureikšmino ir kitus tepa, kuo pats kvepia

Neseniai rašėme, kad „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ elektroninės versijos vienas skyrelių paskirtas Telšiuose žinomam architektui Algirdui Žebrauskui. Enciklopedijoje išvardinti neva A.Žebrausko rengti projektai. Pasirodo, dalis šios informacijos buvo klaidinga. Antra vertus, kilo abejonių ar A.Žebrauskas, kaip valdininkas, galėjo tuos projektus rengti.

Alvydas Ivoncius

Kai kurie „nuopelnai“ priskirti nepelnytai
Primename, kad enciklopedijoje A.Žebrauskui priskiriami įvairūs Telšių objektams rengti projektai. Pasirodo, pagal Savivaldybės administracijos pateiktą informaciją, A.Žebrauskas nebuvo visų projektų, kurie surašyti enciklopedijoje, autorius. Mums A.Žebrauskas tvirtino esą enciklopedijoje pateikta informacija yra teisinga.
Be to, abejojome, ar jis, kaip valdininkas, galėjo pats rengti ir tvirtinti projektus, ar apskritai juos jam buvo galima rengti Telšių rajone.
A.Žebrauskas mums atsakė neva „architektui nedraudžiama ne darbo metu projektuoti, bet negalima gauti atlygio“. Panašu, A.Žebrauskas norėjo pasakyti, kad kaip valdininkas, atsakingas už architektūros sritį, galėjo Telšių rajono teritorijoje rengti projektus.

Galėjo pažeisti įstatymą
Gerokai kitaip architektui valdininkui rengti projektus savo rajono teritorijoje portalui „Statyba ir architektūra“ komentavo Lietuvos architektų rūmų pirmininko pareigas laikinai ėjęs Lukas Rekevičius: „Tai atvejai, kuomet vyriausiasis savivaldybės architektas taip pat užsiima projektavimu. Architektai tokią teisę turi, tik jie negali daryti projektų savo savivaldybėje, kurioje dirba. Tačiau, jeigu architektas daro projektą savo savivaldybės ribose, tai jau yra viešųjų interesų konfliktas“.
Telšių rajono savivaldybės administracijai buvome pateikę klausimus, ar A.Žebrauskas, kaip už architektūrą atsakingas valdininkas, galėjo projektuoti mūsų rajone. Ji mums pranešė, kad į klausimus atsakys Architektūros skyriaus vedėja, kai pasveiks ir grįš į darbą.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ (Nr.6)

6 Komentarai

  1. Pažiūrėsim per rinkimus, kiek mūsų visuomenė yra sustiprėjusi, ar prarado atmintį kas yra kas.

  2. Pritariu Jums.Telšiuose pagarba mašinoms, o ne žmonėms…Kiti miestai mašinų stovėjimo aikšteles iškelia toliau iš miesto centro, o Telšiai?

  3. Vietoj to,kad Telšių centre turėtume gražią alėją su medžiais, gėlėmis, fontanais, mažąja architektūra ir pan. turime prekybos centrą ir automobilius – ačiū, propesoriau 😀

Komentarai nepriimami.