Architektūros skyriaus vedėjai prasidėjo rimti nemalonumai

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija savo internetinėje svetainėje paskelbė, kad nustatė rimtus pažeidimus Savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus veikloje. Regis, laukia ir teismas, o skyriaus vedėjos Indrės Žutautienės veiklą narplioja Savivaldybės administracijoje sudaryta komisija.
Alvydas Ivoncius

Neteisėtai išdavė statybos leidimą
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pranešė esą pilietiškas asmuo informavo apie tai, kad vandens pakrančių apsaugos juostoje planuojamos statybos gali būti neteisėtos. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pareigūnai nustatė, kad Telšių rajono savivaldybės administracija neteisėtai išdavė statybą leidžiantį dokumentą (SLD) statyti tris poilsio paskirties pastatus prie pat Masčio ežero, sklype Išdegos Pušies gatvėje, Telšiuose.
Nustačiusi, kad aukščiau minėtu adresu Telšių rajono savivaldybės administracija yra išdavusi SLD, Statybos inspekcija patikrino išduoto dokumento teisėtumą, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi sąlygas.
Atlikus tyrimą nustatyta, kad pagal išduotą SLD neleistinose vietose, pažeidžiant detaliojo plano sprendinius suprojektuoti trys pirmos grupės nesudėtingos kategorijos poilsio paskirties pastatai, nors projekto „Poilsio paskirties pastato, adr. Išdegos Pušies g., Telšių m., naujos statybos projektas“ sprendiniais žemės sklype suprojektuotų pastatų vietoje statybos zona detaliajame plane nėra pažymėta.
Taip pat nustatyta, kad suprojektuotų pastatų paskirtis neatitinka detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje nurodytos galimos statinių paskirties. Tai reiškia, kad SLD išduotas pastatams, kurie pagal parengtame projekte nurodytą naudojimo paskirtį nėra skirti infrastruktūros aptarnavimui.
Be to, pagal detaliojo plano sprendinius sklype numatytas servitutas buvo pakeistas statinio projekto brėžinyje nurodant servituto dalį kitoje vietoje. Remiantis Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalies nuostatomis, servituto korekcijos turi būti atliekamos ne statinio projektu, o teritorijų planavimo dokumentus tvirtinančio subjekto sprendimu.
Apibendrinusi nustatytus pažeidimus, Statybos inspekcija konstatavo, kad Telšių rajono savivaldybės administracija SLD trijų pastatų statybai žemės sklype Išdegos Pušies g., Telšiuose, išdavė neteisėtai. Artimiausiu metu Statybos inspekcija kreipsis į teismą dėl neteisėtai išduoto SLD panaikinimo.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ (Nr. 19)