Informacija apie koreguojamą teritorijų planavimo dokumentą

Vadovaudamiesi 2022-03-09 Vyriausybės nutarimu Nr. 214 patvirtintų „Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų“ III skyriaus II skirsnio reikalavimais informuojame apie koreguojamą teritorijų planavimo dokumentą:
Supaprastinta tvarka rengiamas Telšių rajono savivaldybės tarybos 2002-06-28 sprendimu Nr. 101 patvirtinto „Kvartalo tarp Laivų g., Turgaus a., Luokės g. ir Žvejų g. detaliojo plano“ sprendinių koregavimas žemės sklypo (kadastro Nr. 7868/0019:164), adresu Turgaus a. 28, Telšiai ribose.
Detaliojo plano koregavimo tikslas:
Pakoreguoti DP žemės sklypo (kadastro Nr. 7868/0019:164), adresu Turgaus a. 28, Telšiai ribose, padidinant statybos zoną užstatyti leidžiančia teritorija iki maksimumo, nekeičiant patvirtintų detaliuoju planu nustatytų parametrų, nekeičiant nustatytų privalomųjų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų ir nesukeliant naujų neigiamų padarinių gyvenimo ir aplinkos kokybei bei paliekant juos tokius, kokie jie ir buvo prieš detaliojo plano koregavimą.
Planavimo iniciatorius: UAB „Memelio medis“
Planavimo organizatorius: Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas Žemaitės g. 14, Telšiai, tel.: (8 444) 54761, el. paštas info@telsiai.lt
Kontaktinis asmuo: Telšių rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vedėja Indrė Žutautienė, tel. (8 444) 56175.
Detaliojo plano rengėjas:
UAB „Domidėja“, projekto vadovas — Joana Janulevičienė, tel.: +370 629 11129, el. paštas domidejaHYPERLINK „mailto:domideja@namoplanas.lt“ @HYPERLINK „mailto:domideja@namoplanas.lt“ namoplanas.lt
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka:
Susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2023-03-13 iki 2023-03-24 imtinai Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.telsiai.lt ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt Sprendiniai eksponuojami Telšių rajono savivaldybės ir Telšių miesto seniūnijos skelbimų lentose.
Pasiūlymų teikimo tvarka:
Pasiūlymus galima teikti raštu Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-03-24 imtinai.
Informacija Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje:
https://2022.telsiai.lt/naujienos/informuojame-apie-koreguojama-teritoriju-planavimo-dokumenta-supaprastinta-tvarka-rengiamas-telsiu-rajono-savivaldybes-tarybos-2002-06-28-sprendimu-nr-101-patvirtinto-kvartalo-tarp-laivu-g-turgaus-a-luokes-g-ir-zveju-g-detaliojo-plano-sprendiniu-koregavim (Telšių r. sav. inf.)