Kovo 11-oji – tai mūsų laisvė, viltys ir darbai

Kovo 11-oji reikšminga kiekvienam lietuviui. Būtent šią dieną 1990 m. Aukščiausioji Taryba-Atkuriamasis Seimas pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo aktą, tad nuo šios dienos tai – viena iš pagrindinių valstybės švenčių. Minint 33-iąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metines, Telšių kultūros centras kvietė dalyvauti renginiuose.
Diena prasidėjo mankšta prieš jau tradiciniu tapusį 9-ąjį bėgimą už laisvę, kurį vedė Emilis Vaizgėla iš Mažeikių objektinės priešgaisrinės valdybos. Bėgime dalyvavo daugiau nei 150 bėgikų, iš kurių vyriausias – 67 metų R. Kazakaitis bei jauniausia – 9-erių Augustė Butikytė. Žiemiško oro nepabūgo ir bėgime gausiai dalyvavo Telšių, Šiaulių bei Mažeikių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, bėgusios su visa gelbėjimo amunicija. Taip pat didelis būrys bėgikų atstovavo Telšių „Džiugo“ gimnazijai bei Telšių „Germanto“ progimnazijai. Prie šios iniciatyvos prisijungė ir „Escolit“ atstovas.
Nepriklausomybės aikštėje garbė iškelti Lietuvos Respublikos vėliavą teko maltiečių vadui Antanui Baniui su savanore Simona. Himną giedojo atlikėjas Marius Petrauskas, o sveikinimo žodžius tarė Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas. „Sveikinu visus telšiškius ir visos Lietuvos žmones su šia reikšminga švente ir linkiu, kad Kovo 11-oji tęstųsi su viltimis ir darbais, pažanga ir pagarba, mūsų visų noru ir gebėjimu gyventi gražiai ir prasmingai“, – sakė rajono vadovas.
Po to buvo aukojamos šv. Mišios už Lietuvos Laisvę ir Nepriklausomybę Šv. Antano Paduviečio katedroje, o dienos renginius vainikavo šventinis koncertas „.Lietuva – tai mes“. Kultūros centro fojė visus susirinkusius skambia muzika pasitiko Telšių meno mokyklos orkestras (vad. Darius Jurgutis), o šventinėje programoje dalyvavo Telšių kultūros centro kolektyvai: vaikų choras (vad. Laima Petrulaitienė), dainavimo studija „Šaltinis“ (vad. Ernesta Dargužienė), politinių kalinių ir tremtinių choras „Tremties aidai“ (vad. Milda Ulkštinaitė) bei mišrus choras „Žemaičiai“ (vad. Rita Vilkė). Dainomis koncertą papuošė ir atlikėjas Marius Petrauskas, atlikdamas ir savo naują dainą „Kol dar tikiu“.
Susirinkusius sveikino J.E. Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius bei Lietuvos Nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataras Vytautas Puplauskas, kuris su ašaromis akyse prisiminė prieš 33 metus vykusius įvykius. Meno kolektyvams dėkojo bei gėlių įteikė Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas.
Koncertas „Lietuva – tai mes“ baigėsi visų kolektyvų atliekama finaline V. Kernagio daina „Baltas paukštis“.
Renginius režisavo bei vedė Telšių kultūros centro režisierė Alina Gintalienė. (Telšių kultūros centro inf.)