Desovietizacija: simbolius – nugramdė, ideologines klišes – paliko

Vienoje paminklo, skirto nužudytiems 1944 metais žmonėms, dalyje kažkodėl pritvirtinta lentelė, kad čia palaidoti 1919 metais žuvę bolševikai. Jurgitos Ivinskienės nuotr.

Telšių rajone jau matomi sovietinių simbolių naikinimo „daigai“. Bet, regis, naikindami formas, iniciatoriai pamiršo, kad reikia keisti ir sovietinį užrašų turinį. Taip nutiko Luokės kapinėse.

Alvydas Ivoncius

Kovojo dėl… metų?
Luokės kapinėse prie kai kurių kapų paminklų pritvirtintos naujos lentelės su užrašais. Šie kapai yra žmonių, kuriuos sovietinė valdžia laikė savais „kovotojais“ su „fašistais“ ir „buržuaziniais nacionalistais“.
Luokės kapinių pietinėje papėdėje sovietiniais laikais pastatytas paminklas su užrašu „Žemaičių/ pulko kovotojams/ žuvusiems/ už/ tarybas/ 1919 m.“ Virš užrašo kabojo sovietinis pjautuvo ir kūjo simbolis. Jį nugramdė. Kažkiek pakeitė ir užrašą, panaikindami žodį „tarybas“. Rezultatas – nei velnias, nei gegutė, nes liko „Žemaičių/ pulko kovotojams/ žuvusiems/ už/ 1919 m.“ Pagal šį užrašą galima suprasti, kad Žemaičių pulko kovotojai su kažkuo kariavo dėl… 1919 metų ir žuvo.
Senojo užrašo apačioje atsirado juoda akmeninė lentelė su įrašais lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Lentelėje užrašyta: „Sovietų Sąjungos ir Lietuvos raudonojo Žemaičių pulko karių, žuvusių už tarybų valdžią kovoje su vokiečių pajėgomis 1919 m. vasario 27 d., palaidojimo vieta“.

Okupantai pagerbti korektišku įrašu
Labai jau „sovietiškai korektiškas“ įrašas: „žuvusių už tarybų valdžią“. Iš tiesų bolševikų dalinys priklausė okupacinei Rusijos kariuomenei. Lietuvoje nepriklausomybė atkurta 1918 metų vasario 16 dienos aktu, šalyje dar tebebūnant vokiečių okupacinei kariuomenei. 1918 metų lapkričio mėnesį Vokietijoje įvyko revoliucija, nuvertusi monarchiją. Netrukus vokiečių kariuomenė traukėsi iš Lietuvos, tačiau paskui ją plūdo Raudonoji armija, siekusi okupuoti mūsų šalį. Rusijos bolševikams talkininkavo ir Lietuvos komunistai, kurie Šiauliuose 1919 metų pradžioje subūrė Latvių (internacionalinei) divizijai priklausiusį Žemaičių pulką. Šis okupantų dalinys užėmė Luokę, Žarėnus, net Telšius. Lietuvos vyriausybė kreipėsi į Vokietiją, kad ši padėtų apsiginti nuo bolševikų kariuomenės.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ (Nr. 34)