Mokėjo priedą. O už ką ir kokiu pagrindu?

Savivaldybės tarybos Kontrolės komitete ir Antikorupcijos komisijoje nagrinėtas vienas klausimas, susijęs su Savivaldybės įmonės „Telšių butų ūkis“ vadovo priedu. Kodėl tai taip svarbu?
Alvydas Ivoncius

Paskatinimas už nuostolingą veiklą?
Kontrolės komitete svarstyta Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos atlikto audito „Telšių butų ūkyje“ ataskaita. Įmonės atstovai teisinosi, bandė nuneigti kontrolierių argumentus, tačiau nelabai sekėsi. Ypač nesisekė pagrįsti, kodėl įmonės direktoriui buvo mokamas 35 procentų priedas, kai „Telšių butų ūkis“ veikė nuostolingai.
Kontrolierių audito ataskaitoje pateikiami tokie duomenys: „Telšių butų ūkio“ 2022 metų nuostolis, palyginti su 2021 metais, išaugo 35,6 procento – iki 88,6 tūkst. eurų, 2021 metais, palyginti su 2020 metais, – 54,4 procento – iki 65,3 tūkst. eurų. Nuostolis patiriamas nuo 2019 metų.
Anot kontrolierių, 64 procentai vykdomų veiklų 2020-2022 metais buvo nuostolingos (7 iš 11), tik 36 procento – pelningos (4 iš 11). Kontrolieriai teigia, kad „Telšių butų ūkis“ 2020 ir 2021 metais nepasiekė 4 iš 11, 2022 metais – 5 iš 11 Savivaldybės nustatytų finansinių lūkesčių. Įmonei kasmet patiriant nuostolį, nepasiekti pelningumo ir kiti papildomi rodikliai. Įmonė neįgyvendino ir dalį Savivaldybės nefinansinių lūkesčių: skaidrumo, viešumo, valdybos veiklos nepriklausomumo ir efektyvumo. 3 iš 5 įmonės valdybos narių nedeklaravo privačių interesų.

Nors valdyba nepaskyrė, priedą vis tiek gavo
Anot kontrolierių, „Telšių butų ūkio“ vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies (paprastai sakant, priedo) nustatymo normos tarpusavyje nederančios. Pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos apraše nustatyta, kad Savivaldybės administracijos direktorius turi įvertinti, ar įmonė pasiekė visus, ar tik iš dalies jai nustatytus veiklos tikslus, numatytus veiklos strategijoje ir nustatyti vadovo atlygio kintamąją dalį. Savivaldybių ir valstybės įmonių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos apraše numatyta, kad valdyba įvertina praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą, informaciją apie nustatytų rodiklių (užduočių) įvykdymą ir nustato vadovo algos kintamąją dalį. Tačiau nei Savivaldybės administracijos direktorius, nei valdyba 2021, 2022 metais nesvarstė ir nenustatė įmonės vadovui algos kintamosios dalies, bet vadovui mokėta 35 procentų mėnesinės algos kintamoji dalis pagal 2020 metų balandžio 8 dienos valdybos sprendimą. Tik 2022 metų lapkričio 10 dieną valdyba nustatė įmonės vadovui 35 procentų mėnesinės algos kintamąją dalį, tačiau nenurodė, už ką nutarta skirti.
Įmonės direktoriaus pavaduotojams skirta 30 procentų dydžio nuo atlyginimo kintamoji dalis, tačiau įsakymuose nenurodyta, už kokį indėlį, kokių įmonės veiklos rodiklių (užduočių) pasiekimą ir gerinimą.
Anot kontrolierių, nors įmonė dirba nuostolingai, jos vadovui, pavaduotojams 2021 ir 2022 metais buvo mokami priedai, kurie nesusieti su įmonės veiklos rezultatais, o tiesiog sudaro mėnesinės algos dalį.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ (Nr.68)

1 Komentaras

  1. O jūs paklauskite valdybos, ką jie nuveikė, kokių pasiūlymų pateikė, ar tik algelę gavo. Be to, jiems skaičiuojasi alga, nuo direktoriaus pajamų, todėl ir skiria priedus

Komentarai nepriimami.