Rugsėjo pradžia su įspūdinga švente

Kiekviena šventė – tai akimirka, kuri ilgam, o kartais ir visam gyvenimui įsimenama, ypač jeigu ji laukta, dėl jos jaudintasi, išgyventa, jai ruoštasi. Iš tiesų pati bendruomeniškiausia mokykloje yra Rugsėjo 1-oji, itin laukiama ir pirmokų, ir dvyliktokų, ir mokytojų, ir tėvelių…

Gražina Narmontienė

Šiemet Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos bendruomenės nariai rugsėjo pirmosios rytą rinkosi į miesto areną. Paskelbus šventės pradžią, pusšimtis XXXIV laidos abiturientų kartu su auklėtojomis Lina Mickevičiene ir Gražina Narmontiene į salę atvedė 48 nedrąsius, bet smalsius, norinčius mokytis pirmokėlius.
Tada visa bendruomenė dalyvavo šv. Mišiose, kurias aukojo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, jas koncelebravo kunigai Egidijus Kumža, Vilius Viktoravičius ir saleziečiai kunigai Alexis, Massimo Bianco. Dvasininkai meldė tvirtumo, kantrybės, ištvermės, supratingumo ir kitų Dievo malonių. Vyskupas, kreipdamasis į tikinčiuosius, džiaugėsi, kad mūsų mokiniai patys, lankydami katalikišką gimnaziją, gali išsiugdyti pasitikėjimą Dievu, o tas pasitikėjimo jausmas tarsi žibintas šviečia ir padeda įveikti visus gyvenimo sunkumus, nes tikėjimas ir protas, anot Ganytojo, yra sparnai, kurie žmogų veda į aukštumas ir kiekvienam ateina į pagalbą. Per Eucharistijos šventimą skambėjo profesionaliai, jautriai atliekamos mokytojų Aistės Mileikienės, Kristinos Būtienės, Jurgitos Raudytės, vadovaujant Ernestai Dargužienei ir Violetai Bendei, bažnytinės giesmės.
Rudens gražiausioje šventėje dalyvavo ir sveikinimo žodžius tarė garbūs svečiai. LR Seimo narys Valentinas Bukauskas visiems linkėjo saugumo kelyje, mokytojams pakantumo, o tėveliams ramumo; Agnė Jakavičiutė-Miliauskienė, Telšių rajono savivaldybės vicemerė, ragino abiturientus ir kitus mokinius mėgautis laiku mokykloje, o iššūkius paversti atradimais. Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Lina Leinartienė prisipažino, kad Mokslo ir žinių dieną išgyvena daug skirtingų jausmų: nuo džiaugsmo iki nerimo, ir linkėjo, kad nerimas mažėtų, o džiaugsmas didėtų. Janina Bucevičė, Telšių r. savivaldybės tarybos narė, istorikė, sveikindama visus, priminė mūsų tautos skaudžią praeitį, atsakė į klausimą, kodėl taip aktyviai, būdami laisvi, švenčiame Rugsėjo 1-ąją. Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Mizgerienė, laikinai einanti direktoriaus pareigas, įsitikinusi, kad nauji mokslo metai priklausys nuo mūsų pozityvaus tikėjimo. Mokytojams ji linkėjo empatijos ir kantrybės, mokiniams neprarasti noro siekti savo tikslų, visiems kartu kurti kultūrą, nes mokykla, tariant jos žodžiais, ir yra kultūra, o ne paslauga. Sveikinimo žodį tarė ir brolis salezietis Piercarlo Manzo, ir gimnazijos mokinių prezidentė Dominyka Bubilaitė, kuriai atrodo svarbu, kad mokytojai būtų kantrūs ir supratingi, o mokiniai visada turėtų savo tvirtą nuomonę ir siektų užsibrėžtų tikslų.
Visus pakiliai nuteikė ir džiugino pirmokų, kuriuos ruošė mokytojos Ingrida Batavičienė ir Birutė Narmontienė, deklamuojami trumpučiai, bet skambūs eilėraščiai ir abiturientų Mato Dargužio, Paulinos Cibulskytės, Evikos Normantaitės, Kasparo Jaugos, Arūno Savulionio ir jaunosios bosistės Vytautės Miškinytės atliekami melodingi, skambūs muzikos kūriniai.
Atrodo, vyko tradicinis renginys, bet jis ypatingas, nes visus pakylėjo naujiems prasmingiems darbams: mokytojus įkvėpė inovatyviam aktyviam darbui, mokinius – pradėti mokytis nuo pirmos dienos, tėvelius – rūpintis vaikų gerove ir jų elgesiu. Lieka viltis, kad kiekvienas, prisiminęs vieną gražiausių mūsų bendruomenės švenčių, vykdys savas pareigas.