Atidarytas naujas Telšių rajono senelių globos namų struktūrinis padalinys – Dienos centras

Gedrimų savarankiško gyvenimo namų vardu visus pasveikino tų namų gyventoja Joana Jocienė.

Penktadienį, rugsėjo 8 d., iškilmingai atidarytas naujas Telšių rajono senelių globos namų struktūrinis padalinys – Dienos centras (Rambyno g. 24, Telšiuose).

Dienos centre bus teikiamos socialinės paslaugos neįgaliesiems asmenims su fizine negalia, atliekama socialinė priežiūra, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas. O taip pat trumpalaikės socialinės globos/„atokvėpio“ paslaugos senyvo amžiaus asmenims su specialiaisiais, informavimo, konsultavimo, maitinimo organizavimo, socialinio darbo, bendravimo, asmeninės higienos priežiūros paslaugos, sveikatos priežiūros paslaugos, užimtumo, ugdymo, laisvalaikio organizavimo, psichologinės pagalbos paslaugos, užtikrinant gyvybiškai būtinų asmens poreikių tenkinimą.
Į atidarymo šventę susirinkusius svečius pasveikino Telšių rajono senelių globos namų direktorė Ernesta Jokšienė. „Senelių namai šiandien dalijasi su Jumis džiaugsmu – Europos Sąjungos lėšomis įgyvendinome projektą ir įsteigėme dar vieną struktūrinį padalinį, – kalbėjo direktorė. – Jame bus teikiamos bendravimo, informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, laisvalaikio organizavimo, maitinimo, kasdienių asmens higienos įgūdžių ugdymo, palaikymo ir atkūrimo, socialinių, darbo įgūdžių ugdymo ir kitos paslaugos. Būsimiems mūsų klientams noriu pasakyti: nori dieną praleisti kitaip, pažinti naujas galimybes – ateik pas mus, mes Tavęs laukiam!“
Įstaigos vadovė padėkojo Telšių rajono savivaldybės merui Tomui Katkui, Savivaldybės administracijos darbuotojams už įdėtą darbą bei rūpestį, kuriant šį dienos centrą.
„Žmogus kartais gal net nesuvokia tokių paslaugų reikalingumo, kol pats nesusiduria su gyvenimo išbandymais ar saulėlydžiu, – atidarymo šventėje kalbėjo Telšių rajono savivaldybės meras T. Katkus. – Žmonės su negalia, tėvai, auginantys su negalia vaikus, ne kartą skambino ir teiravosi, kada šis centras atvers duris. Nuėjome ilgą kelią – nuo vietos parinkimo, kur šis centras turėtų atsidarytas, iki nesibaigiančių pasitarimų, kokius baldus, įrangą ir t. t. nupirkti, kad padalinys veiktų efektyviai.“
Senelių globos namų direktorei bei jos vadovaujamai komandai meras linkėjo sėkmės ir geros auros naujose patalpose.
Atidarymo šventėje sveikinimo žodį tarė Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja Lendra Bukauskienė, jos pavaduotoja Rimantė Levickienė, VšĮ Žemaitijos verslo centro vadovė Reda Raginskienė, kolegos.
Projektas „Telšių dienos centro pritaikymas neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenų poreikiams“ įgyvendintas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę – „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra. Projektas finansuotas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Bendra projekto vertė – 316 tūkst. Eur, iš kurių Europos Sąjungos fondų lėšos sudaro 85 proc., Telšių rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 15 proc. Projektas pradėtas įgyvendinti 2021 m. (Telšių r. sav. inf.)