SKELBIAMAS NEGVENAMŲJŲ PATALPŲ (REGIONINĖJE TELŠIŲ LIGONINĖJĖ), ESANČIŲ KALNO G. 40, TELŠIUOSE, NUOMOS KONKURSAS

Telšių rajono savivaldybės administracija (toliau — Nuomotojas), kodas 180878299, įgaliota Telšių rajono savivaldybės, kodas 111101724, viešo konkurso (toliau — Konkursas) būdu 10-ies metų laikotarpiui išnuomoja negyvenamąsias patalpas (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 7896-6001-3094, žymėjimas plane 3D4p), pažymėtas indeksais: R-3 (2,82 kv. m), R-4 (2,91 kv. m), R-5 (10,21 kv. m), R-6 (16,47 kv. m), R-7 (42,17 kv. m), su dalimi bendro naudojimo patalpomis R-1 (32,05 kv. m), kurių bendras plotas 106,63 kv. m, esančiais: Kalno g. 40, Telšių m.
Nuomojamų patalpų paskirtis — maitinimo.
Pradinė nuomojamų patalpų kaina — 0,92 Eur / kv. m / mėn. Nuomos konkurso laimėtojas bus atleidžiamas nuo nuomos mokesčio sveikatos priežiūros įstaigoje karantino paskelbimo laikotarpiu bei infekcijų kontrolės ribojimo, ekstremaliųjų situacijų valdymo priemonių įvedimo laikotarpiais.
Nuomos konkurso dalyviai pasiūlymus pateikia 2023 m. spalio 9 d. nuo 8 iki 16 val. užklijuotame voke, adresu: Žemaitės g. 14, Telšiai (Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistei Agnei Petrulytei, Žemaitės g. 14, Telšiai, kabineto Nr. 206).
Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti nuomos konkurse (toliau — konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia turto valdytojo įgaliotam atstovui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: „Negyvenamosios patalpos, esančios Kalno g. 40, Telšiuose „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:
• paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir gimimo data (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas;
• siūlomas konkretus nuompinigių dydis;
• juridinio asmens registracijos pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų patvirtintos kopijos;
• kredito įstaigos kvitas, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui;
• kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.
Darbuotojas, atsakingas už nuomos konkurso organizavimą ir vykdymą: Agnė Petrulytė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, adresas: Žemaitės g. 14, Telšių m., tel. 8 444 56173, el.p. agne.petrulyte@telsiai.lt
Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami Telšių rajono savivaldybės Baltojoje salėje: Žemaitės g. 14, Telšių m., 2023 m. spalio 10 d. 10 val.
Banko (skyriaus, filialo) ar kredito įstaigos (skyriaus, filialo) pavadinimas ir sąskaitos į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui (294,30 Eur), turi būti sumokėtas į Luminor Bank AB sąskaitą Nr. LT47 4010 0428 0047 8873, Telšių rajono savivaldybės administracijos sąskaita.
Nuomojamo turto apžiūra: 2023 m. spalio 6 d. nuo 9 iki 14 val. Asmenys, pageidaujantys nurodytu laiku apžiūrėti nuomojamą turtą, privalo iki 2023 m. spalio 5 d. 12 val. (el. paštu agne.petrulyte@telsiai.lt arba tel. 8 444 56173) užsiregistruoti į turto apžiūrą.
Išsami informacija apie nuomojamo turto sąlygas bei paraiškos formą teikiama Telšių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriuje, 206 kab., adresu: Žemaitės g. 14, Telšiuose. Informacija pateikiama https: https://2022.telsiai.lt/naujienos/skelbiamas-patalpu-valgykla-esanciu-kalno-g-40-telsiuose-viesas-nuomos-konkursas (Telšių r. sav. inf.)