Lopšeliui-darželiui „Berželis“ – 50

Įstaigos jubiliejų apvainikavo finalinė daina, kurią atliko lopšelio-darželio „Berželis“ bendruomenė.

Rugsėjo 27-ąją Telšių lopšelis-darželis „Berželis“ minėjo savo 50 metų jubiliejų. Šventės metu skambėjo sveikinimo žodžiai bei nuotaikingos dainos, kurias atliko įstaigoje besiugdantys vaikai. Taip pat visi susirinkusieji turėjo galimybę apžiūrėti Telšių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir mokytojų kūrybinių darbų „Sveikinimas Berželiui“ parodą, ekspuonojamą lopšelio-darželio „Berželis“ kieme.

Justina Lukošienė

Prasidėjus šventei, sveikinimo žodį tarė Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ direktorė Regina Lukauskienė, priminusi, jog Telšių lopšelis-darželis „Berželis“ savo veiklą skaičiuoja nuo 1973 metų liepos 1 d. Duris mažiesiems telšiškiams atvėrė tų pačių metų rugsėjo 27-ąją, todėl būtent ši diena bendruomenės pripažįstama kaip tikrasis Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ gimtadienis. Lygiai prieš 50 metų apie 300 įvairaus amžiaus vaikučių pasklido po naujo darželio grupes. 280 vietų tipiniame lopšelyje-darželyje buvo 12 grupių: 4 lopšelio ir 8 darželio grupės. Jauniausi vaikučiai – vienerių metų. „Dėkoju, kad aplankėte mus šį šventinį rytą. Ruošiamės jam visi: nuo kūrybiškiausių vaikučių, atsakingiausių mokytojų, be galo daug rankų, širdies įdėjusio techninio personalo iki administracijos darbuotojų. Ačiū „Berželio“ kolektyvui, vaikučiams, tėveliams, su kuriais bendrauju jau trečią rugsėjį. Švęskime gimtadienį, kurį vainikuoja gražus skaičius – 50. Būkime visi linksmi, laimingi, tegul noras eiti į ¬„Berželį“ niekada neatslūgsta“, – linkėjo įstaigos vadovė.
Nešina gražių palinkėjimų, į renginį atvyko Telšių rajono savivaldybės vicemerė Agnė Jakavičiutė-Miliauskienė. „50 metų – pusė amžiaus, kuriame gyvena tiek daug mažų gyvenimo istorijų. Šiame pastate prasideda mažo žmogaus vienas gražiausių etapų gyvenime – vaikystė. Šiandien padėkos žodžiai jums, mieli auklėtojai, mokytojai, buvę ir esami įstaigos vadovai, už tai, kad auginate patį gražiausią žmogaus gyvenimo laikoptarpį. Nepameskite šypsenų, optimizmo, nors tikrai žinau, kad būna visokiausių dienų. Būkite laimingi, dirbkite vardan mūsų vaikų“, – kalbėjo vicemerė.
LR Seimo nario Valentino Bukausko vardu „Berželio“ bendruomenę sveikino politiko padėjėja Aušra Karvelienė, sakydama, kad toks lopšelio-darželio pavadinimas parinktas neatsitiktinai, mat beržas vienas iš greičiausiai augančių medžių, kuris gali skaičiuoti net 160 metų istoriją. „Ačiū kiekvienam iš jūsų, kurie prisidėjo, prisideda ir prisidės prie tos gražios vaikų istorijos“, – dėkojo A. Karvelienė.
Prie sveikinimų gausos prisijungė ir LŠMPS Telšių rajono susivienijimo pirmininkė Lina Dijokienė. „Mielieji, labai džiaugiuosi, kad lopšelyje-darželyje „Berželis“ yra stipri, tvirta mūsų profsąjungiečių bendruomenė. Tokie žmonės augina šaunius, puikius vaikučius, įkvepia juos šauniems darbams. Noriu visai bendruomenei palinkėti, kad jūsų „Berželio“ šakose giedotų kūrybingumo paukščiai, kad visada būtų sukami gerumo, šilumos, jaukumo, bendrystės lizdai, ir kad jūsų stalas niekada nepritrūktų skalsos“, – sakė L. Dijokienė.
Taip pat renginį savo apsilankymu pagerbė buvusios įstaigos vadovės Monika Stulpinienė, Elvyra Noreikienė ir Irena Daubarienė, Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Diana Simanauskienė, lopšelių-darželių „Eglutė“, „Saulutė“, „Mastis“, „Nykštukas“, „Žemaitukas“ administracija bei Telšių švietimo centro atstovė, kurios linkėjo neišsenkančių idėjų bei kūrybingumo, puoselėti „Berželį“ ir gyventi darnioje bendrystėje.
Telšių lopšelio-darželio tarybos pirmininkė Salomėja Antanavičienė tėvelių vardu dėkojo visiems įstaigos darbuotojams. „Mes, tėvai, labai gerbiame jūsų darbą, kuris, mūsų nuomone, yra pats vertingiausias ir prasmingiausias. Norime palinkėti, kad nepamestumėte savo krypties – ugdyti sveiką, tyrinėjantį, pozityvą vaiką“, – teigė S. Antanavičienė, įteikdama lopšelio-darželio „Berželis“ direktorei R. Lukauskienei dovaną, prie kurios prisidėjo įstaigą lankančių vaikų tėvai.
Po nuskambėjusių sveikinimų lopšelio-darželio „Berželis“ direktorė R. Lukauskienė įteikė atminimo dovanas ir padėkos raštus parodos „Sveikinimas Berželiui“ dalyviams, pasidžiaugdama, jog iš viso sulaukta net 118 Telšių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir mokytojų kūrybinių darbų.
Galiausiai įstaigos jubiliejų apvainikavo finalinė daina, kurią atliko lopšelio-darželio „Berželis“ bendruomenė.

 

1 Komentaras

Komentarai nepriimami.