Baigiama Menų mokyklos statyba

Menų mokyklos vaizdas iš Respublikos gatvės pusės.

Meras Tomas Katkus pakvietė rajono žurnalistus apžiūrėti baigiamą statyti Menų mokyklos pastatą Respublikos gatvėje. Pasak mero, statybos darbai bus baigti šiais metais, tačiau dar reikės nupirkti baldus, įrangą, muzikos instrumentus, todėl Menų mokyklos atidarymas naujuose pastatuose įvyks kitų metų rugsėjo 1 dieną.
Spaudos konferencijoje dalyvavo meras T. Katkus, vicemerė Agnė Jakavičiutė-Miliauskienė, Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Lina Leinartienė, laikinai Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjo pareigas einantis Mindaugas Norkus, Telšių meno mokyklos direktorius Simonas Baliutavičius, UAB „Telšių meistras“ statybų vadovas Jonas Micius.

Teko įveikti daugybę kliūčių
Primename, kad Menų mokykla statoma rekonstruojant buvusį policijos pastatą ir pastatant naują priestatą. UAB „Telšių meistras“ statybų vadovas Jonas Micius pasakojo, kad iš policijos pastato liko vien sienos. Paprasčiau būtų buvę jį nugriauti, bet pastatas – paveldo objektas. Kadangi teko išardyti vidaus pertvarkas, architektams ir statybininkams buvo galvosūkis, kaip sustiprinti visas konstrukcijas.
2021 metų rudenį dėl Menų mokyklos statybos sutartis buvo pasirašyta su UAB „Klaipėdos restauratorius“. Ši bendrovė subrangove nusisamdė UAB „Telšių meistras“. Anksčiau objekte dirbo skandalingai pagarsėjusi UAB „Techsis“ ir nelabai kokį palikimą paliko: policijos pastate nedaug buvo padaryta, o priestato – įrengti pamatai, perdenginys virš rūsio ir pastatyta dalis statybinių konstrukcijų. Pradėjus dirbti „Telšių meistrui“, paaiškėjo, kad į rūsius skverbiasi vanduo, todėl teko priimti naujus sprendimus. Apskritai projektą koreguoti reikėjo vien todėl, kad jis sukurtas iki 2015 metų, o per tą laiką daug kas pasikeitė.  Anot J.Miciaus, net neliko kai kurių statybinių medžiagų.
O ir pradėjus dirbti „Telšių meistrui“, kilo įvairių keblumų ir kliūčių, nepriklausomų nuo statybininkų valios. Koridorių pakabinamų lubų įrengimas užsitęsė, kadangi dėl gamyklos darbuotojų atostogų keturias savaites vėlavo modulinių plokščių pristatymas. Penkias savaites užtruko šviestuvų surinkimas ir pristatymas. Fasado projektiniai sprendiniai buvo derinami iki šių metų liepos pabaigos. Be jų nebuvo galima baigti fasado darbų, demontuoti pastolių ir įrengti apie pastatą drenažo. Aplinkos tvarkymo darbai užtruko dar ir todėl, kad, kaip sakoma, brastoje buvo keičiami arkliai: nuspręsta vietoje betoninių trinkelių pakloti klinkerio.

Mokykla turės modernias sąlygas
Mero T.Katkaus teigimu, darbų liko nedaug. Dabar baigta jau 95 procentai visų numatytų darbų. Juos baigus, viską apžiūrės Savivaldybės administracijos specialistai, pateiks pastabas, o vėliau pastatui priimti bus kviečiama valstybinė komisija.
Anot mero, pastate įsikurs mokyklos Muzikos ir Dailės skyriai. Muzikos skyrius įsikurs naujai pastatytame priestate, o Dailės – rekonstruotame buvusiame policijos pastate. Su rūsiais ir mansarda pastate yra keturi aukštai.
Abi komplekso dalys priderintos prie mokymo sąlygų. Vienokios jos Dailės, kitokios – Muzikos skyriuose. Dailės skyriuje vienoje patalpoje gali mokytis daugiau vaikų, o būsimiesiems muzikantams ugdyti reikalingos atskiros, nors ir nedidelės klasės. Juk vienu metu mokytojas gali dirbti su vienu mokiniu. Iš viso komplekse yra apie 60 įvairaus dydžio klasių. Joms dalinai pritaikyti ir rūsiai, nors juose daugiausia bus ūkinės patalpos.
Priestate yra ir didesnė salė, tinkama koncertams bei orkestro repeticijoms.
Vicemerė A.Jakavičiutė-Miliauskienė mano, kad nauju Menų mokyklos pastatu Telšiai galės didžiuotis Lietuvoje. Ir iš tikrųjų ugdymo sąlygos bus visai kitokios nei dabar, kai Menų mokykla veikia seniai remontuotame pastate Katedros gatvėje.
Prie pastatų įrengti ir keli gražūs vidiniai kiemeliai. Baigiami ir kiti sklypo prie pastato tvarkymo darbai.

„Techsio“ palikimas – neįspūdingas
„Kalvotoji Žemaitija“ primena, kad su UAB „Techsis“ sutartis dėl Menų mokyklos statybos buvo pasirašyta dar 2015 metų rudenį. Dėl įvairių nesklandumų, o kaip aiškino Savivaldybės administracija, dėl rangovo kaltės, 2018 metais buvo nepanaudota 102 tūkst. eurų iš skirtų 400 tūkst. eurų, 2019 metais – 161 tūkst. eurų iš skirtų 280 tūkst. eurų. 2020 metais buvo skirta 300 tūkst. eurų, jie, aišku, liko nepanaudoti. Vadinasi, Menų mokyklai vien 2018-2020 metais nepanaudota 563 tūkst. eurų – toks Savivaldybės nuostolis.
Pagal 2015 metais sudarytą sutartį, bendra Menų mokyklos statybos vertė turėjo būti 2 mln. 415 tūkst. eurų.
Suprantama, nuo 2015 metų labai pasikeitė kainos, kaip ir kai kurie pastato projektiniai sprendiniai. 2021 metų rugpjūčio 25 dieną pasirašius sutartį su UAB „Pamario restauratorius“, bendra projekto vertė buvo numatyta 5 mln. 122 tūkst. eurų, iš jų: 3 mln. 210 tūkst. eurų Valstybės investicijų programos, 324 tūkst. eurų – Europos Sąjungos struktūrinių fondų, 1 mln. 588 tūkst. eurų – Savivaldybės biudžeto lėšos. („KŽ“ inf.)

1 Komentaras

Komentarai nepriimami.