Bauginančių laiškų lavina užliejo ne tik Lietuvą, bet ir mūsų rajoną

Vieno iš siuntinėtų laiškų kopija.

Spalio 13-ąją Lietuvos įstaigas, ypač švietimo, užplūdo pranešimai apie neva padėtus sprogmenis. Kaip ir priklauso tokiais atvejais, buvo surengtos evakuacijos. Vis tiek melagingų pranešimų srautas nesiliovė ir šią savaitę.

Alvydas Ivoncius

Merą nuvylė dalies visuomenės reakcija
Spalio 13-ąją bauginančius pranešimus gavo ir kai kurios rajono švietimo įstaigos: „Džiugo“, Vincento Borisevičiaus, Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos, „Ateities“, „Germanto“, „Kranto“, „Atžalyno“ progimnazijos, Nevarėnų pagrindinė mokykla, Buožėnų mokykla-daugiafunkcis centras, lopšelis-darželis „Mastis“.
Žinoma, teko informuoti policiją, evakuoti vaikus ir mokytojus bei kitus darbuotojus. Kadangi pranešimai vienu metu užplūdo šimtus įstaigų, pradėta manyti, kad tai piktavalių ataka.
Tačiau kol tuo buvo įsitikinta, praėjo laiko. O gavus pranešimus, reaguoti reikėjo greitai. Kaip viskas vyko mūsų rajone, savo paskyroje „Facebook“ papasakojo meras Tomas Katkus:

„Važiuodamas po darbo namo, mąsčiau apie šiandienos (Spalio 13-osios. Redakcija) įvykius. Diena buvo išties neeilinė. Apie 9 val. 30 min. gavau informaciją, kad keturiose mūsų rajono mokyklose yra padėti sprogmenys ir 11 val. 20 min. jie sprogs. Susisiekiau su policija, kuri informavo, kad taip pat gavo pranešimus bei važiuoja į mokyklas. Po kelių minučių gavome informaciją, kad dar dvi mokyklos gavo tokius pat pranešimus. Švietimo skyriaus darbuotojai skambino visoms kitoms rajono mokykloms ir klausė, ar gavo tokius pranešimus. Asmeniškai pats bandžiau susisiekti su Vidaus reikalų ministerijos atsakingais asmenimis – niekas neatsiliepė. 9 val. 55 min. nurodžiau rengti potvarkį ir informuoti visas rajono švietimo ir ugdymo įstaigas, kad yra organizuojamos civilinės saugos funkcinės evakavimosi pratybos ir kad 11 valandą visos švietimo įstaigos turi būti tuščios.
Priėmiau sprendimą nerizikuoti mūsų vaikų ir pedagogų gyvybėmis. Ir nors ir yra nepatenkintų dėl pratybų, tačiau jau geriau pastovėti saugiai ant pievutės, nei, neduok Dieve, po to reikėtų skėsčioti rankomis, kad niekas to nesitikėjo.
11 val. 10 min. gavau elektroninį laišką iš Nacionalinio krizių valdymo centro su žinute, kad jie situaciją stebi ir nurodo nepanikuoti, stebėti situaciją, apžiūrėti patalpas, peržiūrėti vaizdo įrašus: nepastebėjus įtartinų objektų, tęsti ugdymo procesą bei laukti atvykstančių pareigūnų. Gautuose pranešimuose nurodoma, kad sprogmuo sprogs 11 val. 20 min. ir tik likus 10 minučių iki to termino, gauname tokius nurodymus.
Sprendimus priėmiau nelaukęs tokių nurodymų. Ačiū Švietimo skyriaus vedėjai, visiems skyriaus specialistams bei civilinės saugos specialistei už greitą reakciją ir šaltą protą bei Telšių „Ateities“ progimnazijai ir Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijai už pavyzdingai suorganizuotas pratybas, ačiū ir kitoms švietimo įstaigoms. Ne visose įstaigose procesai vyko taip, kaip turėtų, tačiau kitą savaitę organizuosime tiek ekstremalių situacijų komisijos, tiek švietimo įstaigų vadovų pasitarimus aptarti, kokios klaidos buvo padarytos ir kaip to išvengti ateityje.
Bet visoje šioje situacijoje nustebino visuomenės reakcija…
O kas, jeigu tai būtų ne tušti grasinimai? Kas jei iš daugiau nei 600 pranešimų vienas būtų buvęs tikras? Kas, jei dabar iš Jūsų, tų kurie priekaištaujate, vaikas gulėtų po griuvėsiais? Ką tuo metu Jūs sakytumėte?
Kiekvieną informaciją turime vertinti rimtai ir daryti viską, kad visi jaustumės gyvenantys saugioje valstybėje“.

Nustatyta: tokios atakos susijusios su Rusija
Kadangi, kaip minėta, pranešimai plūdo ir šią savaitę, įstaigoms patarta nenutraukti veiklos, tačiau situaciją stebėti, atkreipti dėmesį į įtartinai paliktus daiktus.
Pasak policijos generalinio komisaras Renato Požėlos, ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta penkiolika „Gmail“ elektroninių paštų, iš kurių ugdymo įstaigoms buvo siunčiami grasinimai sprogdinimais. Daugelio tų laišku tekstai buvo vienodi.
R.Požėlos teigimu, buvo nustatyta, kad elektroninių laiškų siuntėjai aktyviai dalyvauja „Telegram“ kanaluose sukurtose rusakalbėse, prorusiškose grupėse. Buvo nustatyti konkretūs „Telegram“ kanalai: „Pribaltiski, „Riga gamer administratorius“, „Pibaltiski front“.
Spalio 16 dieną grasinantys laiškai išsiųsti apie 1 tūkst. 500 adresatų. Spalio 17 dieną tokius laiškus gavo apie pusantro tūkstančių įstaigų. Spalio 18 dieną grasinimai pasipylė 2 tūkst. įstaigų.
Adresatų, kuriems buvo siunčiami grasinantys laiškai, ratas plėtėsi ir mūsų rajone. Pavyzdžiui, jau trečiadienį tokius laiškus gavo, kartu su anksčiau minėtomis švietimo įstaigomis, Luokės Vytauto Kleivos, Tryškių Lazdynų Pelėdos, „Žemaitės“ gimnazijos, lopšeliai-darželiai „Berželis“, „Nykštukas“, „Saulutė“, „Žemaitukas“. Taigi kai kurios mokyklos ar vaikų lopšeliai-darželiai „teroristų“ gąsdinimą patyrė ne po vieną kartą. Be to, apie tariamus sprogmenis trečiadienį pranešta Telšių sporto ir rekreacijos centrui. Telšių švietimo centrui.
Kas buvo rašoma bauginančiuose laiškuose? Jų autoriai prisistato kaip „Pabaltijo teroristai“, praneša, kad „jūsų pastate palikta 20 savadarbių bombų, teroro aktui ruošėsi visus metus, nurodomas laikas, kad tariamos bombos sprogs. Kitame laiške tiek daug „bombų“ nežadama. Rašoma, kad sprogmuo padėtas pastate. Sprogmuo iš plastiko, todėl esą nei detektoriai, nei šunys neaptiks. O laikmatis aktyvuosis vos atidarius atsiųstą laišką. Neva bombas jie gali valdyti ir rankiniu būdu: sustabdyti sproginimą arba jį paankstinti. Dar pranešama, kad „Pribaltika“ yra išimtinai rusų-baltarusių teritorija.