Savivaldybei prireikė lyčių koordinatoriaus

Dar rugsėjo mėnesio posėdyje Savivaldybės taryba pritarė, kad reikia įsteigti lyčių koordinatoriaus etatą. Mat pusantrų metų šį etatą bus galima išlaikyti iš Europos Sąjungos lėšų, o paskui pinigėlių jau teks numatyti biudžete. Mūsų politikai laikosi principo: jei duoda, reikia ar nereikia, imk – gal pravers.

Alvydas Ivoncius

Kuriam partinukui kuriama darbo vieta?
Tarybos posėdyje socialdemokratas Remigijus Macas įtikinėjo, kaip šis etatas labai reikalingas. Algirdas Bacevičius įgėlė, kad tikriausiai ruošiamasi įdarbinti kokį socialdemokratą – juk Savivaldybėje tai įprasta.
Ką lyčių koordinatorius veiks ir kam jis reikalingas, aprašyta sprendimo įsteigti etatą aiškinamajame rašte.
Etatą įsteigti pasiūlė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Neva būtų įgyvendinamas projektas „Koordinatorių modelio išbandymas ir lyčių lygybės politikos stiprinimas Lietuvoje“. Pagal ministerijos aiškinimą, „projektui“, o iš tiesų – etatui, bus skiriama nuo 30 iki 60 tūkst. eurų.
Kadangi pagal ministerijos aiškinimą iš skirtų pinigų bus galima mokėti tik atlyginimą, jis, regis, lyčių koordinatoriui nebus mažas. Manytume, valdančiojoje koalicijoje kils karštų diskusijų, kuriai „politinei jėgai“ šis grobis turi atitekti. Juo labiau, kad lyčių koordinatorius bus priimtas pagal darbo sutartį, tad ir konkurso skelbti nereikės.
Lyčių koordinatoriaus darbo vietos sukūrimo ir išlaikymo išlaidos yra laikomos netinkamomis išlaidomis, išskyrus kompiuterio, stalo ir kėdės įsigijimo išlaidas.

Matyt, pilstys iš tuščio į kiaurą
Numatomos koordinatoriaus pareigos: lygių galimybių, lyčių lygybės, smurto artimoje aplinkoje politikos reglamentavimas, paslaugų stebėsena ir analizė, teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų rengimas ir įgyvendinimas; priemonių ir programų įgyvendinimas, lygių galimybių, lyčių lygybės, smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims ar smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims teikimo politikos Savivaldybėje formavimas ir įgyvendinimas skatinant ir inicijuojant tarpžinybinį bendradarbiavimą; gerosios patirties perėmimo ir jos perdavimo inicijavimas įgyvendinant lygių galimybių, lyčių lygybės, smurto artimoje aplinkoje politiką, konkrečių priemonių, skirtų lygių galimybių, lyčių lygybės, smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir pagalbos smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims ar smurtą patyrusiems asmenims teikimo užtikrinimo inicijavimas.
Pareigybės aprašymas, kaip matote, labai primena „pilstymą iš tuščio į kiaurą“. Manytume, tuo ir teks užsiimti lyčių koordinatoriui.
Savivaldybės tarybos posėdyje Martinas Leščiauskas mero klausė, o kuriomis lytimis koordinatorius rūpinsis? Juk Lietuvoje dabar kalbama ne apie dvi, o gausybę visokių lyčių. Meras į šį klausimą neatsakė. Gal ir pačiam neaišku, kas ir kaip.

Įdomių etatų netrūksta
Pernai Savivaldybėje skambiai pristatytas gerovės konsultanto etatas, kurį įsteigti nutarė Savivaldybės taryba.
Aiškinta, esą gerovės konsultantas — specialistas, turintis reikalavimus atitinkantį išsilavinimą ir baigęs specialius asmenų, patiriančių psichologinių ir emocinių sunkumų, žemo intensyvumo emocinio konsultavimo, remiantis kognityvine ir elgesio terapija, mokymus. Projekto tikslinė grupė — Telšių rajono savivaldybės suaugę gyventojai nuo 18 metų, kuriems pasireiškia lengvi streso, nerimo, nemigos, depresijos bei psichologinės adaptacijos problemų požymiai. Klientai kreipiasi į Gerovės konsultantų centrą dėl paslaugų suteikimo patys arba pagal rekomendacijas.
Etatas – įsteigtas, žmogus – priimtas.
Nors R.Macas aiškino neva Savivaldybė galės atsisakyti lyčių koordinatoriaus etato po pusantrų metų, kai darbuotoją teks išlaikyti vien iš rajono pinigų, greičiausiai niekas šio etato nenaikins. Lietuvoje, o ir mūsų rajone, įprasta ne naikinti, o steigti naujus etatus. Be to, jei įdarbinsi „saviškį“, taip kaip jį paskui paliksi be darbo? O ir kuris rimtas žmogus užsimanytų šių pareigų, žinodamas, kad po pusantrų metų jos gali būti panaikintos?

1 Komentaras

  1. Valdančiųjų ministrai be eksperto pagalbos apie lytis nieko nesupranta. Siūlau Bacevičiu, uns žmogus tropnus, atskirs vyras a motriška.

Komentarai nepriimami.