Savivaldybė ieško: ne sagos kostiumui, o kostiumo sagai

Savivaldybės taryba pritarė ketinimų protokolui „Dėl Germanto regioninio parko steigimo“ tarp Telšių rajono savivaldybės ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos.

Alvydas Ivoncius

Steigs Germanto regioninį parką
Minėta tarnyba įsipareigojo inicijuoti Vyriausybės nutarimo dėl Germanto regioninio parko steigimo ir planavimo schemos rengimo pradžios bei planavimo tikslų priėmimą, organizuoti Germanto regioninio parko planavimo schemos rengimo procedūras.
Savivaldybės taryba įsipareigoja prisidėti prie planavimo paslaugų, numatyti Savivaldybės biudžeto lėšas planavimo dokumentams parengti: didžiausią skirtiną sumą – 50 tūkst. eurų.
Įsteigus regioninį parką, nauja biudžetinė įstaiga – regioninio parko direkcija – nebus steigiama, šio parko valdymą organizuotų Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, prie kurios veiklų finansavimo kasmet prisidėtų Telšių rajono savivaldybė.
Kaip matote, Savivaldybė labai suinteresuota Germanto regioninio parko steigimu, net užsikraudama finansinę naštą ne tik minėtus 50 tūkst. eurų, bet ir nežinia kokias kasmetes sumas Žemaitijos nacionalinio parko nežinia kokioms „veikloms finansuoti“.

Vila tapo vien prieglauda partinukams
Kodėl ne vienerius metus taip uoliai stengiamasi įsteigti Germanto regioninį parką? Šuo pakastas „Germanto viloje“. Kai prieš keliasdešimt metų ji buvo perduota Savivaldybei, toji įsteigė viešąją įstaigą „Germanto vila“, kurioje tradiciškai vadovų pareigas gaudavo, it kokią partinę duoklę, rajono socialdemokratai. Jokios įspūdingos veiklos ši įstaigėlė neišvystė, tačiau šimtais tūkstančių surijo rajono biudžetų pinigų.
Viešoji įstaiga „Germanto vila“ buvo įregistruota 2004, o išregistruota 2017 metais. Įstaiga privalėjo išvystyti komercinę poilsio paslaugų veiklą, tačiau neįstengdavo užsidirbti net atlyginimams ir pastatams išlaikyti, todėl kasmet reikėdavo jai atseikėti pinigų iš rajono biudžeto.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ (Nr.87)