Žydų gelbėtojų kapai žymimi specialiais ženklais

Tokie ženklai tvirtinami prie kapaviečių paminklų. Kunigo Juozapo Gasiūno kapas Lauko Sodos kapinėse. J. Gasiūnas kunigavo Žemaitijoje, įvairiose Telšių vyskupijos parapijose. 1940-1943 klebonavo Varniuose, 1943-1949 buvo Tverų parapijos klebonas. Per karą gelbėjo žydus. Šiame rizikingame darbe jam padėjo Varnių klebonijos šeimininkė, vienuolė Elena Rakelytė (Elena Rakel), kilusi iš Baltarusijos. Nuo 1965 metų iki gyvenimo pabaigos kun. Juozapas Gasiūnas klebonavo Lauko Sodoje.

2018 metais architektas Tauras Budzys pradėjo projektą, kuriuo stengiamasi išsaugoti Lietuvos gyventojų – Pasaulio tautų teisuolių – atminimą, taip prisidedant prie jų pagerbimo. Vienodu atminimo ženklu žymimos Lietuvoje palaidotų pasaulio tautų teisuolių kapavietės.

Alvydas Ivoncius

Nori pagerbti gelbėtojų atminimą
Pasaulio tautų teisuolio vardą žmogui skiria Yad Vashem – pasaulinis Holokausto atminimo centras. Yad Vashem – tiesioginis vertimas „paminklas ir vardas“, Pasaulio tautų teisuolio statusas skiriamas žmogui, kuris, būdamas kitos tautybės nei žydas, Holokausto metu rizikuodamas savo gyvybe, gelbėjo žydus. Žydų gelbėjimas vyko įvairiomis formomis, o teisuoliai buvo įvairių tautybių, iš skirtingų ir įvairių gyvenimo sričių, išpažino skirtingas religijas.
Pasak T.Budzio, idėja įamžinti specialiais ženklais žydų gelbėtojų atminimą kilo paaštrėjus diskusijoms, ar lietuviai yra žydšaudžių tauta.  Tokia ji niekada nebuvo: grupelių asmenų dalyvavimas holokauste negali būti vertinamas kaip visos tautos kaltė.
Jo šeima gyvena netoli Vilniaus Antakalnio kapinių. Pasak T.Budzio, jis su žmona savo vaikus Sausio 13-ąją, per Vėlines vesdavosi į minėjimus. Visada šeima praeidavo pro gydytojo Petro Baublio kapą. P.Baublys buvo garsus Lietuvos pediatras, su kitais gydytojais žuvęs lėktuvo katastrofoje 1973 metų gruodžio mėnesį. T.Budzys pasakojo, kad kartą kažkaip pamatė Pasaulio tautų teisuolių sąrašą. Jame buvo įrašytas ir gydytojas Petras Baublys, kuriam šis vardas suteiktas 1977 metais. „Pagalvojau, kad toks įžymus žmogus, bet ne visi žino, ką jis nuveikęs. Stovėdamas prie jo kapo, pagalvojau, jog niekas konkrečių darbų nesiima, vien tik kalba. Taip nusprendžiau kažkaip pažymėti tokius žmones, mūsų istorijos dalį“, – pasakojo T.Budzys.
Jis nutarė specialiais ženklais pažymėti žydų gelbėtojų kapavietes. Taip išreiškiama ir pagarba gelbėtojams, ir kartu primena kitiems apie jų drąsą, pasiaukojimą, prilygstantį žygdarbiui. Deja, Lietuvoje karo metais žydų gelbėtojams grėsė mirties bausmė. Dvidešimt žmonių buvo sušaudyta už tai, kad negalėjo nepadėti pasmerktiesiems mirti.
T.Budzys yra ne tik šios idėjos iniciatorius, bet ir įgyvendintojas. Dažniausiai vienas, kartais padedant dukrai, ieško Pasaulio tautų teisuolių kapų. O dar reikia surasti ir žmones, kurie šiuos kapus prižiūri, susitarti su jais, kad leistų prie antkapinio paminklo pritvirtinti ženklą.
Architektu dirbantis T.Budzys sakė galintis pats planuoti savo darbus ir laiką. Todėl daug laisvalaikio skiria ženklais pažymėti gelbėtojų kapavietes: važinėjasi po visą Lietuvą, jos miestelius ir miestus. Iš pradžių iniciatyvą pradėjo įgyvendinti savo lėšomis, o vėliau prisidėjo ir kiti žmonės, pamatę, ką jis veikia ir suvokę šių darbų svarbą. Galiausiai jo projektą iš dalies pradėjo finansuoti ir valstybė.

Informaciją galima rasti specialioje svetainėje
Vien Telšiuose atminimo ženklais T.Budzys paženklino per dvylika kapaviečių. Šiais ženklais paženklinti gelbėtojų kapai Varniuose, Lauko Sodoje, Lieplaukėje.
Atminimo ženklą sukūrė architektas T. Budzys, skulptoriai Jonas Gencevičius ir Antanas Šėmis, ženklui ir idėjai pritarė Izraelio institucija Yad Vashem, Lietuvos žydų muziejus ir Lietuvos Vyskupų konferencija.
T.Budzys priminė, kad, skaičiuojant Pasaulio tautų teisuolius procentais, Lietuva Europoje ir pasaulyje yra antroje vietoje pagal joje gyvenusių teisuolių skaičių (pirmoje vietoje yra Nyderlandai). Tai svarbus ir prasmingas mūsų šalies istorinis palikimas – pilietinės iniciatyvos pavyzdys, kurį turime žinoti ir puoselėti.
Atminimo ženklais paženklintas kapavietes su jų nuotraukomis bei schemomis, kaip kapavietes rasti, galima peržiūrėti internetinėje svetainėje www.teisuoliuatminimas.lt. Čia taip pat yra informacija ir apie gelbėtojus, išgelbėtų žydų atsiminimai.
2022 metų lapkričio mėnesio duomenimis, 924 Lietuvos piliečiai Yad Vashem pripažinti Pasaulio Tautų Teisuoliais.