Gal ūkininkų akcija „Mėšlo iššūkis“ būtų paveikesnė po Žemės ūkio ministerijos langais?

Srutvežiai išsirikiavo kelionei prie „Telšių vandenų“ nuotekų valymo tinklų.

Dar spalio pabaigoje Telšių krašto ūkininkai kreipėsi į Lietuvos ūkininkų sąjungą, kad ši argumentuotai įtikintų Žemės ūkio ministeriją (ŽŪM), jog dėl lietingų orų nėra įmanoma iki reikalaujamo termino – lapkričio 15-osios – suspėti tręšti laukus mėšlu ir (ar) srutomis. Pasirodo, ūkininkų balsas biurokratams – nė motais. Kadangi ministerija neišgirdo ūkininkų argumentų ir neplanuoja tręšimo termino pavėlinti, Telšių rajono ūkininkų sąjunga lapkričio 16-ąją suorganizavo akciją „Mėšlo iššūkis“.

Algirdas Dačkevičius

Telšių rajono ūkininkų sąjungos pirmininkė Zita Dargienė ir jos pavaduotojas Rimantas Šerlinskas vienu balsu tvirtino bei stebėjosi, kaip galima neišgirsti tokių argumentų, kai ne nuo ūkininkų valios susiklostė nepalanki situacija gyvulininkystės ūkiuose, taip pat ūkiuose, auginančiuose kukurūzus, nes spalio mėnesį kritulių iškrito daugiu nei 30 proc. negu įprastais metais. Dėl to kukurūzų derliaus nuėmimo darbai užsitęsė, o technika klimpo vos įvažiavusi į laukus.
Nors lapkričio 6-ąją įvyko ŽŪM ir socialinių partnerių susitikimas, jo metu ŽŪM pristatė Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo pakeitimus, kurie dar labiau griežtina mėšlo panaudojimo reikalavimus. Apie tai, kad reiktų pavėlinti šiais metais mėšlo tręšimo terminą, ŽŪM net nenorėjo nieko girdėti.
Žemės ūkio viceministras Egidijus Giedraitis tesugebėjo atsakyti tik tiek: „Išimtys, leidžiančios vėlyvą tręšimą, kai nevyksta augalų vegetacija, pažeidžia Nitratų direktyvos nuostatas ir sudaro prielaidas neįgyvendinti Nitratų direktyvos bei nepasiekti Baltijos jūros veiksmų plano tikslų dėl vandenų taršos iš žemės ūkio šaltinių (pasklidosios taršos) sumažinimo. Pavėlinus tręšimo terminus, galima Europos Komisijos teisės akto neįgyvendinimo pažeidimo procedūra ir sankcijų taikymas, taip pat vėluos tiesioginių ir kompensacinių išmokų už plotus galutinis išmokėjimas, nes nebus laiku išmokėtos Valdymo reikalavimų išmokos“.
Kur dėti perpildytus srutų rezervuarus? Buvo nuspręsta vykti ir srutas priduoti „Telšių vandenų“ nuotekų valymo tinklams. Keturiolika srutvežių pajudėjo link šios įmonės, tačiau prie vartų ūkininkus pasitikęs „Telšių vandenų“ direktoriaus pavaduotojas gamybai Ovidijus Bukantas pranešė, kad įmonė jokiu būdu technologiškai negali srutų priimti.
Į akciją buvo pakviestas ir rajono meras Tomas Katkus, kuris stebėjosi ŽŪM vadovybės pozicija neįsiklausyti į žemdirbių argumentus, tuo labiau, kad jiems šie metai ypatingai nepalankūs. Rajono vadovas kreipėsi į Savivaldybių asociaciją, nes panaši situacija yra susiklosčiusi ne vienoje savivaldybėje, tačiau vargu ar ŽŪM ir jos balsą išgirs. Kur dėti susikaupusias srutas ir mėšlą, šiandien Telšių rajono ūkininkų sąjungos pirmininkė Z.Dargienė negali atsakyti. Kai kas iš ūkininkų yra nusiteikę srutvežiais vykti prie Žemės ūkio ministerijos.

1 Komentaras

Komentarai nepriimami.