Savivaldybė renkasi plaukimą pasroviui: dėl vietos stokos nori naikinti pradinukų klases

Vincento Borisevičiaus gimnazijoje Savivaldybė užsimojo panaikinti net pusę pradinukų klasių. O ir dabar veikiančių neužtenka patenkinti tėvų prašymams, kad vaikai mokytųsi būtent šioje mokykloje.

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos tarybos nariai ir mokyklos atstovai (vaikų tėvai) sunerimo dėl pradinių klasių komplektų. Įžvelgiama esą dalis šių komplektų gali būti panaikinta, todėl parengta peticija „Dėl Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos patalpų skyrimo pradinėms klasėms“.

Alvydas Ivoncius

Sąlygos – antisanitarinės
Peticijos autoriai aiškina, kad ši gimnazija yra pirmoji Lietuvos katalikiška mokykla ir vienintelė tokia valstybinė Telšių vyskupijoje bei vienintelė visame rajone, teikianti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą ir kokybišką mokslą, ugdanti krikščioniškąsias vertybes bei auginanti fiziškai ir dvasiškai stiprią, pilietišką asmenybę. Pastarųjų metų statistiniai rodikliai rodo, kad mokytis pirmoje klasėje kasmet pretenduoja du vaikai į vieną vietą.
Bet, anot peticijos autorių, dėl patalpų trūkumo iki šiol šešios iš aštuonių gimnazijos pradinių klasių (dvi klasės yra pagrindiniame gimnazijos pastate) glaudžiasi Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ erdvėse. Peticijoje teigiama, kad „Berželio“ patalpos nepritaikytos pradinukams ugdyti: sąlygos antisanitarinės, patalpos neremontuotos, tik atliktas kosmetinis remontas pačių pradinių klasių mokytojų ir vaikų tėvų iniciatyva.

Po remonto nebeliktų dalies klasių
Peticijos autoriai pabrėžia, kad 2023 metų rugsėjo 29 dieną Telšių rajono savivaldybė paskelbė informaciją apie planus 2024 metais pradėti rengti dokumentus Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos vidaus patalpų remonto darbams ir Telšių miesto tvarios plėtros strategijoje skirti 1 mln. 650 tūkst. eurų.
Tačiau kaip tik ši žinia ir sukėlė nerimą. Mat, anot peticijos autorių, už Europos Sąjungos ir Telšių rajono savivaldybės skirtą finansavimą numatyta sutvarkyti visos gimnazijos vidaus patalpas. Peticijoje rašoma: „Žinia apie ketinimą sukurti modernią, šiuolaikišką ir neįgaliesiems pritaikytą švietimo įstaigą, gimnazijos bendruomenę pradžiugino, tačiau 2023 metų spalio 13 dienos Telšių rajono savivaldybėje surengto posėdžio metu (į jį, deja, vieno pagrindinių mokyklos valdymo organų – Mokyklos tarybos – atstovai nepakviesti) paaiškėjo, kad viso to kaina gerokai didesnė nei skiriamas finansavimas: pirminiu skaičiavimu, dėl patalpų trūkumo pagrindinėje mokykloje (Džiugo g. 8, Telšiuose) gali būti panaikinti net keturi (iš šiuo metu esančių aštuonių) pradinių klasių komplektai. Rūpindamiesi statybomis, pamiršome svarbiausią – vaiką, asmenybę, kuriai reikalingas motyvuotas, kokybiškas ir perspektyvus ugdymas“.
Gimnazijos tarybos narių ir mokyklos atstovų manymu, gimnazijai mažėti ar net išnykti dėl gyventojų mažėjimo grėsmė nekyla, tačiau kyla pavojus jai būti sunaikintai dėl netinkamų politinių sprendimų.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ (Nr.89)