Scenoje poetinis žodis persipynė su daina, šokiu ir šviesiu humoru

Scenoje – telšiškiai.

Nacionalinė Trečiojo amžiaus universitetų asociacija (NTAUA) ir Telšių Trečiojo amžiaus universitetas (TTAU) surengė meno saviraiškos kolektyvų sambūrio-varžytuvių ,,Meno, poetinio žodžio sintezė – leiskime skleistis kūrybai ir vaizduotei“ respublikinę šventę, kurioje dalyvavo Trečiojo amžiaus universitetų kolektyvai iš įvairių Lietuvos vietovių.

Algirdas Dačkevičius

Šventę nuotaikingai vedė Reda Sabaliauskienė ir Telšių Trečiojo amžiaus universiteto direktorė Danutė Juškienė.
Vertinimo komisijai vadovavo Žemaitės dramos teatro režisierė Laimutė Pocevičienė, o šios komisijos narėmis tapo Telšių meno mokyklos vyresnioji fortepijono mokytoja Regina Stonkuvienė, Telšių krašto poetė Elena Šidlauskienė, Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė, Žemaitės dramos teatro aktorė Rasa Stanevičiūtė ir Telšių kultūros centro šokio kolektyvo ,,Džiugas“ vadovė Janina Reinienė. Komisija vietų neskirstė, o kiekvienam kolektyvui skyrė po nominaciją.
Meninio renginio dalį pradėjo šeimininkai – Telšių Trečiojo amžiaus universiteto (direktorė Danutė Juškienė, režisierė Reda Sabaliauskienė) jungtinis meno saviraiškos kolektyvas, atlikęs meninę kompoziciją ,,Žmogaus gyvenimo kelionė“. Pasirodė Menų fakulteto ,,Akimirkos“ dainininkai, šokio studijos ,,Linelis“ šokėjai, Kultūros ir pilietinės savimonės bei kitų fakultetų studentai. Telšiškiai įvertini nominacija „Už prasmingą kompoziciją ir menišką atlikimą“.
Scenoje atlikėjų rankose suskambo varpai iš Klaipėdos TAU VšĮ ,,Trečiasis amžius“ (direktorė Birutė Petraitienė). Vokalinis ansamblis ,,JŪRainė“ – respublikinių, tarptautinių konkursų ir festivalių dalyvis, istorinės ,,Aušta aušrelė“ konkurso nugalėtojas atliko folklorinę kompoziciją ,,Mažosios Lietuvos varpai“ ir ,,Virėjos dainelę“ (muz. Andriaus Kulikausko, žodž. Kristinos Gudonytės, kolektyvo vadovė Virginija Manšienė, akompanavo Ilona Benetienė). Klaipėdiškiai įvertinti nominacija „Už originalų kompozicijos audinį“.
Senojo Kėdainių TAU (rektorė Gražina Jedemskienė) moterų ansamblis ,,Šerkšnė“ padainavo romansą ,,Ruduo“ ir dainą ,,Na tai kas“. „Šerkšnės“ vadovė – Lina Karpienė, akompaniatorė Vida Veliulienė. Jie pelnė nominaciją „Už meilę populiariajai muzikai“.
Kas gali būti prasmingiau už gimtosios kalbos puoselėjimą? Rietavo TAU (rektorė Irena Kirklienė) literatų klubas ,,Šviesa“ atliko literatūrinę muzikinę kompoziciją ,,Keravuokem gimtuojė kalba“. Kompoziciją pagal savo eiles sukūrė vadovė Genovaitė Česnauskienė. Žinoma, toks pasirodymas buvo vertas nominacijos „Už Žemaitijos šaknų ir kultūros populiarinimą“.
Šiaulių rajono TAU prie Šiaulių rajono švietimo pagalbos tarnybos įsikūręs Kuršėnuose. Jo direktorė – Rasa Piežienė, koordinatorė – Edita Giržadienė. Kolektyvas ,,Sidabra“ atliko sceninę kompoziciją ,,Ruduo“ (vadovė Albina Budreckienė, akompanavo Lina Jaroševičienė). Šiauliečiai įvertinti nominacija „Už įvairių žanrų darnią kompoziciją“.
Tauragės senjorų TAU (vadovė Albina Senkuvienė) parodė meninę kompoziciją ,,Ant kalno karklai…“, kurią atliko šokių kolektyvas ,,Cvingis“ ir choras ,,Daina“ (choreografė Alma Rumšienė, choro vadovė Genovaitė Červinskienė). Jiems skirta nominacija „Už gausaus kolektyvo nuoširdžią meilę muzikai, šokiui ir žodžiui“.
Šiaulių rajono TAU Gruzdžių filialo kolektyvas atliko literatūrinę, muzikinę kompoziciją su dramos elementais ,,Gruzdžių bitutės“ (vadovė Virginija Bernotienė). Kadangi pasirodyme netrūko šviesaus humoro, tai ir nominacija atitinkama: „Už Gruzdžių saldų bitučių medų, suneštą į humoro korį“.
Naujosios Akmenės TAU (rektorė Rimana Vapsvienė) šokio studija ,,Retro“ atliko choreografinę kompoziciją ,,Tik meilę, ją vieną…“ (vadovė Nijolė Kliučinskienė, režisierė Zita Liaukšienė). Jiems skirta nominacija ,,Už gamtosaugos temą, išreikštą šokiu“.
Plungės TAU (rektorius Stanislovas Tutlys) moterų vokalinis ansamblis ,,Melodija“ atliko meninę kompoziciją (vadovė ir akompaniatorė Rūta Černeckienė). Kaimynų pasirodymas įvertintas nominacija „Už romantišką spalvingą kompoziciją ir muzikalumą“.
Puikų nuotaikos gūsį į sceną atlakino Mažeikių TAU (rektorė Anita Avdaljan) jungtinio vaidybinės trupės ,,Entuziastės“, kamerinio moterų vokalinio ansamblio ,,Dainų paviliotas“, vokalinio ansamblio ,,Lengvas vėjas“, šokio studijos ,,Serbentėlė“ meno saviraiškos kolektyvo atlikėjai, parodę vaidybinį-muzikinį-vokalinį-choreografinį pokštą ,,Bobų vasaros išdaigos“ (scenarijaus autorius ir režisierius – Stanislovas Žebrauskas, meno vadovė, šokių autorė bei kolektyvo rūbų dizaino kūrėja choreografė – Irena Valiuvienė). Mažeikiškių pasirodymas įvertintas nominacija ,,Už įkvepiančią romantišką, žaismingą ir spalvingą kompoziciją“.
Karališką dvasią iš Lietuvos sostinės scenoje puikiai perteikė Vilniaus Medardo Čoboto TAU (rektorė dr. Zita Žebrauskienė) jungtinis meninės saviraiškos kolektyvas, atlikęs kompoziciją ,,Vilniui – 700“ (režisierė Izabelė Bražiūnienė, vadovės Valerija Stričkienė, Irena Rastenienė, solistai prof. Antanas Kiveris ir Izabelė Bražiūnienė, akompanavo Antanas Pociūnas ir Liutauras Milišauskas). Svečiai įvertinti nominacija „Už meilę ir pagarbą Vilniui ir jo istorijai“.
Labai originalūs tekstai, prisimenant garsiausius anykštėnus rašytojus, sklido iš „Anykščių paštininkių“ lūpų. Tai Anykščių TAU (vadovė Vida Antanavičienė) sumanyta literatūrinė-muzikinė kompozicija ,,Atvirlaiškis iš Anykščių“ (vadovė Danguolė Rimavičienė, akompanavo Vida Stankevičienė). Po pasirodymo atvirlaiškiai padovanoti renginio dalyviams. „Paštininkės“ įvertintos nominacija „Už meilę savo krašto literatūrai ir istorijai“.
Radviliškio TAU (koordinatorė Živilė Laurutienė, rektorė Irena Vaitkienė) grupė ,,Bangų žaismas“ atliko meninę kompoziciją (kolektyvo vadovės – Jolita Goštautienė, Valerija Jurgauskienė, Virginija Čerkasienė). Radviliškiečiai įvertinti nominacija „Už romantišką ir nuotaikingą kompoziciją“.
Kol komisija skirstė nominacijas, scenoje pasirodė vokaliniai instrumentiniai ansambliai: Telšių TAU ,,Akimirka“ (vadovė Daiva Lingienė) ir Mažeikių TAU ,,Trijulė“ (vadovas ir dainų autorius Stanislovas Žebrauskas).
Renginiui baigiantis, į sceną buvo pakviesti visų TAU ir kolektyvų vadovai. Telšių TAU direktorė Danutė Juškienė ir Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė įteikė padėkos raštus ir dovanas. Nepamiršta pagerbti rėmėjų ir socialinių partnerių.
„Nuoširdžiausia padėka Telšių TAU darniai komandai už pagalbą organizuojant renginį: ir dalyvavusiems programoje, ir sutikusiems svečius, ruošusiems ir vaišinusiems kava, užkandžiais, globojusiems atvykusius kolektyvus, gelbėjusiems scenoje tvarkant dekoracijas, įteikiant apdovanojimus. Taip pat labai dėkoju Telšių kultūros centro vadovui Linui Ulkštinui, dekoratoriui Vygantui Daukinčiui, garso režisieriui Vaclovui Butkui, garso operatoriui Gintarui Petrauskui, šviesos operatoriui ir video inžinieriui Endriui Bričkui, šviesos operatoriui Sergėj Simonenko už pagalbą viso renginio metu“,– dėkojo Danutė Juškienė, apgailestaudama, kad visų geradarių pavardžių spaudoje tiesiog neįmanoma išvardinti.