„Telšių butų ūkio“ prašymu parengtos „kalėdinės dovanėlės“ daugiabučiams įteikti nepavyko

Dar lapkričio mėnesį įvykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje buvo brukama „kalėdinė dovanėlė“ daugiabučių namų gyventojams – didesnis administravimo mokestis. Nors įtikinėta, kad jis būtinas, tačiau ne visi Tarybos nariai, net priklausantys valdančiajai koalicijai, už tokį sprendimą balsavo.

Alvydas Ivoncius

Sumanė pabranginti dvigubai
Tarybos nariams aiškinta esą daugiabučių namų administravimo mokestis nesikeitė nuo 2014 metų. Todėl dabar reikėtų padidinti. Praktiškai net dvigubai – iki 0,060 cento už kvadratinį metrą. Tačiau kodėl tiek reikėtų didinti, Savivaldybės administracija, „Telšių butų ūkio“ prašymu parengusi sprendimo projektą, neįstengė rišliai paaiškinti. Neva sukurta skaičiavimo metodika, atsižvelgta į daugiabučių namų plotą, amžių ir panašiai. Vis tik kalbėti derėtų ne apie tai, o apie visai ką kita – kodėl ir kiek pabrango administravimo paslaugos.
Į šį klausimą nebuvo atsakyta ir sprendimo aiškinamajame rašte. Jame vien gana deklaratyviai teigta: „Siūloma patvirtinti skaičiuojamąjį administravimo mokesčio tarifą 0,060 Eur/kv. m. Šis skaičiuojamasis administravimo mokesčio tarifas, kaip ir iki šiol galiojantis, apskaičiuotas vadovaujantis daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalaus administravimo mokesčio tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašu ir UAB SISTELA pateiktomis 2022 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamosiomis kainomis. Sprendimo tikslas, vadovaujantis galiojančiomis rinkoje skaičiuojamosiomis kainomis, patikslinti administravimo mokesčių tarifą, paskatinant jau esamų administratorių veiklą, taip pat ir naujų administratorių atsiradimą rinkoje. Atnaujintas administravimo mokesčio tarifas suteiks galimybes daugiau skirti dėmesio į atliekamų paslaugų kokybę“.

Spekuliatyvūs argumentai
Paanalizuokime šią Savivaldybės administracijos „agitaciją“. Neva didesnis mokestis „suteiks galimybes daugiau skirti dėmesio į atliekamų paslaugų kokybę“. Vadinasi, toji kokybė nėra pakankama, nors ir mažesnis mokestis įpareigoja viską atlikti kokybiškai. Didesnės kainos nebūtina sieti su paslaugų kokybe. Pavyzdžiui, padidėja kirpimo kirpykloje kaina. Negi kirpėja pradeda kirpti geriau nei anksčiau? Didesnę kainą lemia kitos priežastys.
Tiek pat „logiškas“ ir aiškinimas esą padidinus daugiabučių namų administravimo mokestį bus „paskatinta jau esamų administratorių veikla“. O ką, jie iki šiol per mažai darė, administruodami daugiabučius namus ar ne viską darė? Jei taip, tai jiems priklausė ir mažesnis administravimo mokestis. Kad padidinus tą mokestį atsiras dar daugiau norinčių administruoti daugiabučius namus, iš piršto laužta prielaida, kadangi ši, jei taip galima pasakyti, rinka seniai išsidalinta ir dėl daugiabučių namų tarp bendrovių vyksta aršios peštynės.

Kažkodėl sieja su statybų kainomis
Dar keisčiau atrodo tai, kad sprendimo projekto aiškinamajame rašte įtikinėta: naujas, didesnis mokestis apskaičiuotas remiantis UAB SISTELA pateiktomis 2022 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamosiomis kainomis.
Daugiabučių namų administravimas nėra daugiabučių namų remonto darbai. O SISTELA pateikia perskaičiuotas statybos kainas. Tačiau SISTELA pateikia štai ką: „Rekomendacijas dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų. Bendrojo naudojimo objektų administravimo kainų apskaičiavimai pagal 2022 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas“. Kiek galima spręsti iš rekomendacijų pavadinimo, administravimo tarifų apskaičiavimas ir čia kažkodėl siejamas su statinių statybos skaičiuojamosiomis kainomis, kas vargiai pagrįsta. Kuo, sakykime, statybos darbų brangimas gali paveikti daugiabučių namų administravimą kaip paslaugą?
Kartu su sprendimo projektu buvo pateiktas ir veiklų, sudarančių daugiabučio namo administravimą, sąrašas. Jokiais statybos darbais šiame sąraše nė nekvepia. Taip, namo administratorius organizuoja daugiabučio remonto darbus, tačiau tai anaiptol ne statinių statyba, su kuria bandoma susieti didesnį įkainį. Vadinasi, reikėjo pagrįsti veiklų, sudarančių namo administravimą, kaštų padidėjimą, tačiau to nė nesistengta daryti.
Namo administravimą sudaro įvairi organizacinė ir „popierių“ tvarkymo veikla. Sakykime, didėja atlyginimai žmonėms, atliekantiems tokią veiklą, tai lyg ir turėtų didėti administravimo mokestis. Brangsta degalai, elektra – vėl mokesčio branginimo priežastys, tačiau kodėl priežastimi branginti administravimo mokestį turėtų būti „statinių statybos kainos“?

Valdantiesiems neužteko balsų
Tarybos posėdyje Algirdas Bacevičius pareiškė, kad daugiabučių namų administravimo mokesčio padidinimu norima apiplėšti gyventojus, kad administratoriai dar daugiau uždirbtų. A.Bacevičius priminė, kad daugiabučių namų administravimu rajone užsiima kelios bendrovės. Ir jos, net esant „per mažam mokesčiui“, aršiai tarpusavyje konkuruoja, siekdamos viena iš kitos paveržti daugiabučius namus. Pasak A.Bacevičiaus, jei administratoriai pareikštų atsisakantys administravimo dėl mažų įkainių, tuomet būtų galima svarstyti, kiek reikia mokestį padidinti.
Meras Tomas Katkus įtikinėjo esą, padidinus mokestį, tarp administratorių bus didesnė konkurencija, tarsi ji būtų maža. Be to, pasak T.Katkaus, tai būtų maksimalus mokestis ir administratoriai nebūtinai jį taikytų, norėdamai konkuruoti.
T.Katkaus prielaidas atmetė Tarybos narys Rimantas Adomaitis. Pasak jo, administratoriai taikys tokį mokestį, koks bus patvirtintas – patį didžiausią. Anot R.Adomaičio, mokestį gal ir reikia didinti, tačiau ne dvigubai, kaip siūlyta.
Balsuojant dauguma Tarybos narių susilaikė ar balsavo prieš, todėl daugiabučių namų gyventojai bent kol kas pagal „Telšių butų ūkio“ prašymą negavo „kalėdinės dovanėlės“ – didesnio administravimo mokesčio. O gyventojams, manytume, verta žinoti, kas norėjo tokią „dovanėlę“ palaiminti, padidinant daugiabučių namų administravimo mokestį. Už tai balsavo frakcijos „Vardan Lietuvos“ nariai Karolis Andrijauskas, Vilma Šakienė, Egidijus Narmontas, Gabrielė Narmontaitė, konservatorė Janina Bucevičė, socialdemokratai Kęstutis Gusarovas, Remigijus Juška, Evelina Lenkauskienė, Remigijus Macas, Saulius Urbonas, Rugilė Kumžaitė. Visi „už“ balsavę Tarybos nariai priklauso valdančiajai koalicijai. Tačiau ėmė ir susilaikė šiai koalicijai priklausantys frakcijos „Už Telšius“ nariai, todėl valdantiesiems neužteko balsų, kad daugiabučių namų gyventojams (ir administratoriams) galėtų įteikti „kalėdinę dovanėlę“. Tiesa, ši „dovanėlė“ daugiabučių namų gyventojus būtų vien nuliūdinusi ir sugadinusi švenčių laukimą.
Prieš didesnį mokestį balsavo Algirdas Bacevičius, Gintautas Bratkauskas, Martinas Leščiauskas, Rimantas Vaitkus, o dar būrelis susilaikė.