Neteisėta statyba Mažosios bažnytėlės parapijai atsirūgo: už įstatymų nepaisymą teks pakloti per 10 tūkst. eurų

Parapijos namų statyba sparčiai juda, nors nėra nei galutinai suderintas projektas, nei gautas statybos leidimas.

Rašėme, kad pernai dosnioji (bet dosni ne visoms savo įstaigoms) Savivaldybės taryba lengva ranka nutarė skirti pinigų Mažosios bažnytėlės parapijos namams statyti – net 100 tūkst. eurų. Šis sprendimais vargiai teisėtas, o kita vertus, matyt, Tarybos nariams galvų neskauda dėl padėties mokyklose ar vaikų lopšeliuose-darželiuose, kur daug ką reikia remontuoti, keisti. O štai galiausiai paaiškėjo, kad minėti parapijos namai statomi negavus iš Savivaldybės administracijos statybos leidimo. Vadinasi, statyba neteisėta.

Alvydas Ivoncius

Už pažeidimą tenka susimokėti
Savivaldybės administracijos sausio mėnesį paklausėme, ar tikrai Telšių Švč. Mergelės Ėmimo į dangų parapijos namai prie Mažosios bažnytėlės statomi be statybos leidimo. Sausio 22 dieną gavome štai tokį atsakymą: „Informuojame, kad šiai dienai statybą leidžiantis dokumentas nėra išduotas. Tačiau LR statybos įstatymo 27 straipsnio 19 dalies nuostatose yra numatyta galimybė, kad statytojas, siekdamas įteisinti jau atliktus savavališkus statybos darbus kartu su prašymu statybą leidžiančio dokumento gavimui pateikia ir įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, kuri apskaičiuojama šio įstatymo 1 priede nustatyta tvarka: įmokos paskaičiavimui statytojas turi pateikti statinio ar statinio projekto ekspertizės aktą (ekspertizė atliekama statytojo iniciatyva ir lėšomis). Įmoka sumokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą ir įskaitoma į valstybės iždo sąskaitą, kurioje kaupiamos Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos“.
Netrukus Savivaldybės administracija savo atsakymą papildė, kad sausio 12 dieną buvo gautas parapijos prašymas „įteisinti rekonstruojamų parapijos namų statybas“. Anot Savivaldybės administracijos, statybos įteisinimo procedūros bus pradėtos, kada parapija Telšių rajono savivaldybei pateiks visus šiam procesui būtinus dokumentus.
Kaip supratote, neteisėta statyba, kai dar nėra gautas statybos leidimas, galima. Pradedi statyti, o paskui prašai išduoti statybos leidimą, sumoki šiokią tokią įmoką, o valdininkai sutvarko reikalus. Suprantama, neteisėta statyba nebūtų galima draudžiamose vietose.
Praėjusios savaitės pabaigoje leidimas dar nebuvo išduotas, nes ne viskas buvo tvarkoje.
Beje, naujo pastato statyba neva yra… sandėliuko rekonstrukcija. Vieno sandėlio plotas 54, kito – 47 kvadratiniai metrai. Tuo tarpu naujo pastato plotas 462 kvadratiniai metrai. Kai buvo rengiamas šis projektas, buvo įmanomos tariamų rekonstrukcijų spekuliacijos. Sakykime, sklype šiltnamis ar garažas buvo „rekonstruojami“ į didžiulį namą. Taip ir šiuo atveju: po rekonstrukcija paslėpta nauja statyba. Seimas nuo 2022 metų pakeitė teisės aktus. Bent vienam rekonstruojamo pastato matmeniui padidėjus daugiau kaip 50 procentų, laikoma, kad yra ne rekonstrukcija, o nauja statyba, kuriai taikomi kiek kitokie reikalavimai. Telšių parapijos namai savo tūriu ir matmenimis gerokai viršija šiuos parametrus, todėl, manytume, tai jau nauja statyba. Įdomu kam – rekonstrukcijai ar naujai statybai – Savivaldybės administracija išduos leidimą?

Valdininkams kas: tegul stato nors ir jų panosėje
Tačiau keisčiausia tai, kad Savivaldybės vadovai kuo puikiausiai turėjo žinoti, kad parapijos namai pradėti statyti negavus statybos leidimo. Tačiau jie nieko nesiėmė, nenurodė valdininkams aiškintis situacijos, net nesikreipė ten, kur tokiais atvejais dera – į Valstybinę statybos ir teritorijų planavimo inspekciją.
Savivaldybės administracijos paklausėme, kodėl ji nesikreipė į Valstybinę statybos ir teritorijų planavimo inspekciją ar kitas valstybės institucijas dėl šios neteisėtos statybos?
Gavome gluminantį, bet mūsiškei vietos valdžiai būdingą atsainumą patvirtinantį atsakymą: „Telšių rajono savivaldybės administracija neatlieka statybos vykdymo teisėtumo tikrinimo funkcijos. Telšių rajono savivaldybės administracija atlieka patikrinimą, ar tai nėra savavališka statyba, kada prašoma išduoti statybos leidimą“.
Kaip matote iš šio atsakymo, Savivaldybės administracija kažkodėl nesijaučia šeimininke nei savo mieste, nei rajone. Rajono vadovai ir valdininkai, kaip sakoma, užpakalius nuo kėdės pakels tik tada, kai kuris nors savavališkai nusprendęs statyti pilietis ką nors pradės statyti ar pasistatys. Ar taip elgtųsi, jei vieną dieną tiesiai prieš Savivaldybės administracijos pastatą aikštėje statybininkai imtų ardyti grindinį, rausti duobes pamatams, net sienas pastatytų, iškiltų stogas. Lauktų, kol kreiptųsi statybos leidimo? O prie Mažosios bažnytėlės naujo pastato jau ir stogas padarytas.
Kadangi Savivaldybės administracija dėl galimai neteisėtos statybos niekur nesikreipė, už ją tai, kaip ir daugelio kitų pažeidimų atžvilgiu, padarė Savivaldybės tarybos narys Algirdas Bacevičius. Jis sausio mėnesį kreipėsi į Valstybinę statybos ir teritorijų planavimo inspekciją.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ (Nr. 11)

 

9 Komentarai

    • Mieli Telsieciai,manau si straipsni parase pavydo apimti zmones,kurie nieko gero nesukuria visuomenei patys.Mazoji baznytele turi sildyma,turi siuolaikiska tuoleta,sutvarkyta aplinka,kuria lanko ir dziaugiasi ne tik vietiniai bet ir atvaziuojantys zmonesPastatas galejo buti pastatytas ir kitojje gatves puseje,kur stovejo pastatas vaiduoklis,tik ar butu geriau.100tukst.eu skyre,bet negavo.

  1. Yra riba, kurios negalima peržengti. Du atvykėliai į Telšius ėmė ir suėdė bažnyčios kalnelį. Tie būsimieji parapijos namai primena nedidelio protelio, bet gerokai prakutusio maklerio buveinę.

  2. Reto naglumo statyba. 5 kambarių butas klebonui šalia bažnyčios. Buvusi seminarija nepertoliausiai su keliasdešimt tuščių kambarių, nešanti nuostoli vyskupijai, juk gali ten gyventi, bet va iš principo stato savo. Įžeistos ambicijos netapus vyskupu, noras parodyti, ką galiu.

  3. Yra riba, kuios negalima peržengti. Du atvykėliai į Telšius ėmė ir suėdė bažnyčios kalnelį. Tie būsimieji parapijos namai primena nedidelio protelio, bet gerokai prakutusio maklerio buveinę.

  4. juk sako, kad bažnyčia turi sklypą kitoj gatvės pusėj, kur stovėjo senoji klebonija. jei jau norėjo statybų, reikėjo ten ir statyti, o ne gadinti vaizdą šalia bažnyčios. bet matomai jau senosios klebonijos vietoj numatė kokį restoraną klebono svečiam maitinti statyti ir verslininkei išnuomos (kaip atsitiko su parapijos namais prie katedros) ar dar didesnį kotedžą statys.

  5. Buvęs „zaksas” – vėliau menų mokykla (irgi buvusi) priklauso Bažnyčiai. Taip pat kitoje Kurijos pusėje esantys parapijos (Katedros) namai. Kokių dar naujų pastatų? Juk stovi tušti nenaudojami. Buvusi kunigų seminarija – geras pavyzdys… Pagaliau, Bažnyčia yra bendruomenė, ne pastatai. Jeigu Bažnyčiai neužtenka turimų pastatų, nauji nepadės…

    • Tame ir reikalas, kad jie – kunigai – negeba administruoti jau esamų pastatų, o iš garbetroškos siekia vis naujų. Kunigai turi rūpintis tik dvasios reikalais. O dėl Bažnyčios materialiojo turto naudojimo turi realiai (ne ant popieriaus) veikti pasauliečių ekonominės tarybos, kurios spręs kur ir kaip tvarkytis su turtu, o vyskupas ar koks jo padėjėjas galėtų turėti patariamąjį balsą dėl to, kas susijęs grinai su sakraliaja turto dalimi, ko pasauliečiai be teol. išsilavinimo galimai nežino; bet yra dabar ir pasauliečių pakankamai su teol. ar religijos mokslų išsilavinimu. Bet kad kunigams pinigai labai tinka ir jie nieko prie jų skaičiavimo neprisileidžia.

  6. Telšiečiai, ar jūs nepastebit , kad jus aplenkė Plungė, Mažeikiai, Akmenė. AR nepastebit ,kad prarandat ‘Sostinės” vardą.Susidaro toks vaizdas ,kad taryba renkama tik pjautynėms , intrigoms ir pavydui.Dabar jums pasismaginimo šaltinis – Mažosios bažnytėlės parapijos statybos.Daugelis atvykstančių svečių negali atsidžiaugti skoningai sutvarkytu tiek , vidaus intrjeru, fasadu ar aplinka .Neklysta tiktai tie ,kurie iš vis nieko nedaro.O ir gerb. Prelatui susigaudyti statybų peripetijose netaip paprasta.Tokiu piktžiugavimu užkertamas kelias ,bet kokiai iniciatyvai. Jeigu kam taip skaudu – tai juk pastato prelatas niekur neišsiveš ir neišsineš.Beto surinktos lėšos nevogtos , o parapijiečių.Liūdna skaityti tokius straipsnius ir kritiškus komentarus. Telšiečiai nustokit pavydėti vieni kitiems ,o geriau imkitės pozytyvios iniciatyvos ir gerbkite tuos ,kurie jos imasi.Sėkmės.

Komentarai nepriimami.