Paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo diena

(Iš kairės) Antanas Gaudiešius, Ernesta Dargužienė, Tomas Augulis, Kęstutis Jablonskis ir Juventas Radzys atliko „Himną Telšiams“.

Vasario 16-oji mums primena istorinį įvykį, kai 1918-aisiais Lietuvos Tarybos nariai pasirašė Lietuvos nepriklausomybės nutarimą. Minint Valstybės atkūrimo dieną Telšiuose, gyventojai ir miesto svečiai buvo kviečiami į renginius.
Vasario 16-ąją Nepriklausomybės aikštėje vyko vėliavos pagerbimo ceremonija ir skambėjo tautiška giesmė, kurią sugiedojo Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros centro vokalinis ansamblis, vadovaujamas Ernestos Dargužienės. Sveikinimo žodžius tarė Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus.
„Lietuva – tai tik septynios raidės, kurios kiekvieno lietuvio širdyje mini didžią istoriją, papročius, savitą kultūrą, kalbą ir mūsų tautos dvasios stiprybę. Pagerbkime ir įvertinkime mūsų nueitą kelią, džiaukimės ir didžiuokimės tuo, kas esame. Nes mes – tai stiprios šalies vaikai. Laisvos ir nepriklausomos Lietuvos.“
Žinomi atlikėjai – Kęstutis Jablonskis, Antanas Gaudiešius, Ernesta Dargužienė, Juventas Radzys bei Darius Augulis – atliko garsųjį Birutės Juozapavičienės ir Roberto Tekoriaus sukurtą „Himną Telšiams“.
Po minėjimo Šv. Antano Paduviečio katedroje buvo aukojamos šv. Mišios už Lietuvos laisvę.
Minint Lietuvos valstybės atkūrimo 106-ąsias metines ir švenčiant Žemaičių muziejus „Alka“ 92-ąsias metines, visi buvo kviečiami į parodą „Vincentas Vėlavičius. Kunigas, kovojęs už Lietuvos laisvę“ Sakralinio paveldo ekspozicijoje. Kunigas aktyviai vykdė rezistencinę veiklą: palaikė ryšius su Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto nariais, talkino žemaičių partizanams, tremtyje slapta dirbo pastoracijos darbą, prisidėjo prie Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos spausdinimo ir platinimo. Parodoje eksponuojami Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos egzemplioriai, kiti svarbūs to meto dokumentai ir daiktai, liudijantys kunigo V.Vėlavičiaus gyvenimą, rezistencinę ir ganytojišką veiklą. Parodą apie V.Vėlavičių pristatė jos kuratorė, istorikė Janina Bucevičė, sveikinimo žodį tarė Žemaičių muziejaus „Alka“ direktorės pavaduotoja-vyriausioji muziejaus rinkinių kuratorė Eglė Tarvainytė ir Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius.
Vasarios 16-osios renginių programą vainikavo Telšių kultūros centre surengtas dainų autoriaus ir atlikėjo Arvydo Vilčinsko koncertas „Lietuvai“. Koncerto metu kartu su Telšių kultūros centro mišriu choru ,,Bočiai“ (vad. Gintaras Vaitkaitis) atlikta viena skambiausių A.Vilčinsko dainų ,,Grįžtu namo“.

1 Komentaras

Komentarai nepriimami.