Žemaičių sunkiaatlečių dinastija garsina Telšius ne tik Lietuvoje

Šimkų sunkiaatlečių dinastija (iš kairės): Modestas su sūnumis Tauru ir Aru bei tėvu Zigmontu.

Kažin ar Telšiuose sutiktum tokį žmogų, kuris nepažinotų sunkosios atletikos veterano ir visuomenininko Zigmonto Šimkaus ar nebūtų apie jį girdėjęs. Tuo labiau, kad jo pramintu keliu žengia sūnus Modestas ir vaikaičiai Tauras su Aru. Tokios sunkiaatlečių dinastijos Lietuvoje tėra dvi: žemaičių Šimkų ir suvalkiečių iš Marijampolės Kirkliauskų.

Algirdas Dačkevičius

Įspūdingas sportinis kelias
Zigmontas Šimkus, kilęs iš Lauko Sodos, buvo linkęs į sportą nuo mokyklinių dienų. Vėliau, mokydamasis Šiaulių profesinėje mokykloje, lankė bokso treniruotes ir dalyvaudavo varžybose, atstovaudamas tuomečiam „Šiaulių darbo rezervui“, taip pat mynė dviratį už „Šiaulių Lokomotyvą“. Dar ir šiandien prisiminė alinančias treniruotes, kai mindavo dviratį nuo Šiaulių iki Joniškio. Tarnaudamas tuometėje armijoje, Zigmontas buvo susižavėjęs sambo imtynėmis. Apdovanotas įgimta jėga, žemaitis divizijos rungtynėse nusileisdavo tik kandidatui į sporto meistrus iš Kazachstano. Vėliau susižavėjo sunkiąja atletika ir tapo čempionu.
Ir po tarnybos armijoje telšiškis neapleido sunkiosios atletikos – įstojo į Lietuvos Valstybinio kūno kultūros instituto Sunkiosios atletikos fakulteto neakivaizdinį skyrių.
Mokslus baigė 1982 metais kaip jubiliejinis 1000-asis absolventas. Po to dirbo tuometėje Telšių KSV-3 sporto metodininku, Žarėnų mokyklos mokytoju. Gyvenimas taip susiklostė, kad Zigmontui 1982-1983 metais buvo pasiūlyta dirbti tuometės Telšių autoinspekcijos viršininku. Ir tuo metu jis sunkiosios atletikos neapleido, suderindamas darbo laiką bei treniruodamas Sporto mokyklos moksleivius.
Per visą trenerio darbą pasiekta įspūdingų laimėjimų. Pastaruoju metu Zigmontas ypač džiaugiasi išugdyto Irmanto Kačinsko laimėjimais. „Pastaruosius 2-3 metus Irmantas yra geriausias Lietuvos sunkiaatletis“,– sakė Z.Šimkus. Už tai Lietuvos sunkiosios atletikos sporto federacija 100-mečio proga jam įteikė atminimo ženklą su užrašu: „Zigmontas Šimkus – geriausio sunkiaatlečio pirmasis treneris“.
Sporto veteranas prisimena ir ankstesnį jau šviesaus atminimo jo treniruotą sportininką Sigitą Sakalauską, kuris buvo pirmasis lietuvis Nepriklausomos Lietuvos laikais 1998 metais Pasaulio sunkiosios atletikos čempionate Suomijoje pelnęs 15 vietą.
„Turėdami tikslą garsinti Lietuvą kaip draugišką šalį visoms tautoms, nuo 1991 metų iki šiol Ryškėnuose rengiame tarptautinius sunkiosios atletikos turnyrus Lietuvos Nepriklausomybės taurei laimėti. Nuo pat pradžių didžiulę paramą gaudavau iš šviesaus atminimo tautodailininko Vytauto Konstantino Savickio, kuris sukurdavo prizų ir medalių turnyro dalyviams“,– sakė Z.Šimkus.
Rajono sunkiojoje atletikoje didelį vaidmenį vaidina sporto klubas „Gintarinė saulė“. Z.Šimkus dėkingas šio klubo prezidentams Gintarui Jankauskui, Stanislovui Rubežiui, Benediktui Šniaukui, o ypač Vasilijui Achunovui, kuris klubo prezidentu yra apie 20 metų ir nuolat remia klubą.
„Kur tik mūsų sunkiaatlečių nedalyvauta varžybose: Slovakijoje, Vengrijoje, Švedijoje, Austrijoje, jau nekalbant apie Latviją ir Estiją. Kol buvo kita politinė situacija, rungėmės kartu su baltarusiais ir rusais. Visko net neįmanoma suminėti, kaip ir neįmanoma išvardinti visų padėkos raštų, prizų bei apdovanojimų“,– sakė Z.Šimkus.
Pastaruoju metu Z.Šimkus yra Lietuvos sunkiosios atletikos federacijos tarybos narys. Jis – daugkartinis Lietuvos sunkiosios atletikos varžybų senjorų nugalėtojas. Pasak sporto entuziasto, jei atsirastų palankios aplinkybės, dar ryžtųsi imtis ir trenerio darbo.

Sūnus – Lietuvos sunkiosios atletikos federacijos generalinis sekretorius
Zigmonto sūnus Modestas Šimkus sunkiosios atletikos varžybose pradėjo dalyvauti, kai jam buvo penkeri metai. Toliau jis kasmet dalyvaudavo varžybose Ryškėnuose Nepriklausomybės taurei laimėti. Būdamas 10 metų, Modestas Lietuvos sporto žaidynėse tapo čempionu.
Aukščiausi Modesto pasiekimai – dukart tapo Pasaulio studentų čempionato prizininku, Europos suaugusiųjų čempionato 6 vietos laimėtoju. Lietuvoje pasiektas didžiausias rekordas, išraunant 185 kg štangą. Šis rezultatas jam leidžia atsidurti trejete kartu su tituluotais sunkiaatlečiais olimpiečiais Ramūnu Vyšniausku ir Aurimu Didžbaliu.
Modestas Šimkus vaikus treniruoja Telšių sporto ir rekreacijos centre nuo 2014 metų, o nuo 2021 metų yra Lietuvos sunkiosios atletikos federacijos generalinis sekretorius, kuriam rūpi ne tik dokumentacijos tvarkymas, bet ir sportinių delegacijų formavimas bei palydėjimas į įvairias europines ir pasaulio varžybas.
Jis jau paruošė pasaulio čempionatui Hiustone Deivydą Jucių, iškėlusį 190 kg štangą. Lietuvos sunkiosios atletikos federacijos bazė yra Klaipėdoje, todėl susiklostė geri bendradarbiavimo ryšiai su Klaipėdos universitetu. Puikus pavyzdys, kai Karolis Andrijauskas, baigęs šį universitetą, pargrįžo į gimtuosius Telšius ir šiuo metu yra ruošiamas Pasaulio sunkiosios atletikos čempionatui Bachreine. Pernai gruodį jis iškėlė 180 kg sveriančią štangą.
Prie Šimkų sportininkų dinastijos reikia priskirti ir Modesto brolį Arvydą, dirbantį mokytoju Alsėdžiuose bei treniruojantį moksleivius.

Vaikaičiai skinasi kelią į pergales
Modesto sūnūs, o Zigmonto vaikaičiai Tauras ir Aras Šimkai – garbingos sunkiaatlečių dinastijos tęsėjai. Apie jų laimėjimus dar ne kartą išgirsime, bet jau pati pradžia gerai nuteikianti.
Septynmetis Tauras (svorio kategorija iki 31 kg) yra patekęs į Lietuvos jaunučių čempionatą, jo brolis devynmetis Aras (svorio kategorija iki 34 kg) yra iškovojęs Lietuvos jaunių iki 15 metų vicečempiono titulą. Šiuo metu tėvas jį treniruoja Lietuvos jaunučių iki 13 metų čempionatui, kuris vyks jau kitą savaitę.

2 Komentarai

  1. Taip, geras straipsnis, bet Šimkus Zigmontas ženkliai daugiau nusipelnęs pagirų. Zigmontas atgaivino sunkiąją atletiką nepriklausomoje Lietuvoje. Jis visą gyvenimą fanatiškai mylėjo ir myli sunkiąją atletiką!!!

Komentarai nepriimami.