Kviečiame gyventojus registruotis dėl asbesto atliekų surinkimo

Nemokamai renkamos ir išvežamos visos asbesto turinčios atliekos.
Paslaugos vykdymo metu namų ūkiuose susidariusios asbesto atliekos būtų surenkamos apvažiavimo būdu. Atliekas tvarkanti įmonė nemokamai surinks asbesto turinčias atliekas, jeigu jos bus sudėtos atskirai ir nesumaišytos su kitomis atliekomis.
Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.
Registruotis iki 2024 m. birželio 26 d.
El. p. telsiai@tratc.lt
Tel. +370 685 63751
Registruojantis nurodomi šie duomenys:
* Vardas, pavardė;
* Asbesto laikymo vietos tikslus adresas;
* Telefono numeris;
* Preliminarus kiekis tonomis (1 šiferio lapas sveria apie 10 kg.).
Gyventojai privalo asbesto atliekas tinkamai supakuoti.
* Asbesto atliekos privalo būti saugiai sukrautos ant padėklų ir supakuotos plėvele. Paruošta pakuotė gali būti iki 120 cm aukščio. Pakuotė privalo būti pakankamai sutvirtinta, kad transportavimo metu neiširtų.
* Smulkios asbesto atliekos gali būti sukrautos į tvirtos medžiagos maišus. Rekomenduojama naudoti didmaišius.
* Pakuotės privalo būti sukrautos lengvai sunkvežimiui privažiuojamoje vietoje. Sandėliavimo erdvėje negali būti medžių šakų, elektros laidų, kabelių.
Svarbu! Gyventojams, kurie pastato atnaujinimo darbams yra suplanavę gauti arba jau yra gavę kitokį finansavimą, pvz., ES struktūrinės paramos ar kitų fondų bei programų lėšas. Tokiu atveju nebegali pretenduoti į nemokamą asbesto turinčių atliekų surinkimą ir šalinimą. (Telšių r. sav. inf.)