Miesteliuose nebeliko pašto, neliks ir medicinos punktų?

Daugumoje rajono miestelių plečiasi nykimas. Neliko mokyklų, vaikų darželių, kultūros namų, valgyklų, apskritai jokių įstaigų. Janapolė, Mitkaičiai, Nerimdaičiai, Lieplaukė, Lauko Soda ir kiti mažesni miesteliai bėra vien gyvenamaisiais namais ir kitokiais trobesiais užstatytos teritorijos, kuriose lėtai mažėja gyventojų, o likusiųjų vidutinis amžius vis solidesnis. Miestelius dar mena kyšantys bažnyčių bokštai. Dabar, regis, užsimota uždaryti ir medicinos punktus.

Alvydas Ivoncius

Rengia „mirties nuosprendį“
Savivaldybės tarybos kolegijos posėdžiui pateikta informacija apie miestelių medicinos punktus. Nuo senų laikų juos valdo vienintelė įstaiga – Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras. Jo rašte Kolegijai teigiama: „Medicinos punktų veikla yra netikslinga, vertinant išlaidas ir suteiktų paslaugų skaičių. Centras teikia paslaugas visame rajone į namus pacientams, kuriems reikia medicinos darbuotojo paslaugų, todėl medicinos punktų veikla yra perteklinė ir neorientuota į pacientą. Šiuo metu tikslinga išlaidas, tenkančias patalpoms išlaikyti, orientuoti į paslaugų teikimą namuose“.
Ši citata – būsimas „mirties nuosprendis“ medicinos punktams.
Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras Savivaldybės tarybos kolegijos nariams pateikė informaciją apie medicinos punktus.
Centrui priklauso šie bendruomenės medicinos punktai: Baltininkų bendruomenės medicinos punktas, Buožėnų, Degaičių, Eigirdžių, Kaunatavos, Lauko Sodos, Lieplaukės, Nerimdaičių, Ryškėnų, Ubiškės, Vembūtų, Mitkaičių, Gadūnavo, Gedrimų, Pavandenės, Janapolės, Upynos, Viekšnalių.
Naudojimasis medicinos punktų paslaugomis parodo jų reikalingumą. Kolegijos nariams pateiktoje informacijoje atskleidžiama, kiek per 2023 metus punktuose apsilankė pacientų: Mitkaičių – 36, Eigirdžių – 15, Degaičių – 8, Ubiškės – 28, Kaunatavos – 17, Vembūtų – 0, Lauko Sodos – 7, Lieplaukės – 89, Ryškėnų – 8, Gadūnavo – 5, Buožėnų – 0, Gedrimų – 0, Nerimdaičių – 64, Baltininkų – 15, Viekšnalių – 26.
Pacientams dažniausiai buvo suleidžiami vaistai, lašelinės, paimamas kraujas tyrimams, tvarkomos žaizdos.

Rajonui suma – menka, Centrui – nemaža
Kolegijos nariai informuoti, kiek per metus eurais kainavo medicinos punktai: Baltininkų – 2 tūkst. 943, iš jų 2 tūkst. 411 darbo užmokestis; Buožėnų – 4 tūkst. 867, iš jų 2 tūkst. 821 darbo užmokestis; Degaičių – 2 tūkst. 182, iš jų 1 tūkst. 774 darbo užmokestis; Eigirdžių – 3 tūkst. 653, iš jų 2 tūkst. 867 darbo užmokestis; Gadūnavo – 3 tūkst. 269, iš jų 2 tūkst. 857 darbo užmokestis; Gedrimų – 3 tūkst. 979, iš jų 3 tūkst. 126 darbo užmokestis; Kaunatavos – 4 tūkst. 27, iš jų 2 tūkst. 685 darbo užmokestis; Lauko Sodos – 3 tūkst. 335, iš jų 2 tūkst. 499 darbo užmokestis; Lieplaukės – 7 tūkst. 900, iš jų 6 tūkst. 208 darbo užmokestis; Mitkaičių – 3 tūkst. 25, iš jų 2 tūkst. 412 darbo užmokestis; Nerimdaičių – 2 tūkst. 922, iš jų 2 tūkst. 441 darbo užmokestis; Ryškėnų – 2 tūkst. 931, iš jų 1 tūkst. 910 darbo užmokestis; Ubiškės – 4 tūkst. 220, iš jų 2 tūkst. 917 darbo užmokestis; Vembūtų – 3 tūkst. 924, iš jų 2 tūkst. 911 darbo užmokestis.
Visi šie išvardinti medicinos punktai per metus kainavo 53 tūkst. 182 eurus, iš jų 39 tūkst. 845 eurai išmokėti darbo užmokesčiui, 5 tūkst. 876 eurus kainavo šildymas. Kita suma sumokėta už vandenį, elektrą ir kitas komunalines reikmes.
Beveik visuose medicinos punktuose yra 0,1 etato, o Viekšnalių – 0,5, Degaičių – 0,2 etato.
Savivaldybės tarybos kolegija sprendimų nepriima, nebent juos Tarybai rekomenduoja. Ar uždaryti medicinos punktus, jei bus siūloma, nuspręs Savivaldybės taryba.
Medicinos punktai išlaikomi vien iš Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro biudžeto. Žinoma, jei norėtų, galėtų bent dalį išlaidų prisiimti Savivaldybė. 53 tūkst. eurų jai nebūtų įspūdinga suma, omenyje turint, kad kasmet šimtai tūkstančių eurų išleidžiama privačiam krepšinio klubui išlaikyti, pasiturinčių ūkininkų žemėms melioruoti. Pagaliau juk Tarybai nebuvo gaila 100 tūkst. eurų numatyti (bet nepaskyrė) privatiems parapijos namams statyti, daugiau kaip 100 tūkst. eurų skirti parapijoms, o kur dar kitokios „visuomenei naudingos“ iniciatyvos.

1 Komentaras

  1. Ale tu ir sukišk tokią krūvą mūsų visų pinigų į nuosavos kelių dvarininkų žemės pagerinimą! Ar tiems kišėjams taip nieko ir nebus?

Komentarai nepriimami.