Solidus skyrius — solidžios ir kainos

2021 4 gruodžio 0

Spalio mėnesį Savivaldybės administracija paskelbė, kad Socialinės paramos ir rūpybos skyrius, vadovaujamas Lendros Bukauskienės, persikraustė į naujai įrengtas patalpas Vaikų globos namuose, Džiugo gatvėje. Vien [toliau]