Į Archyvų metus — su unikaliu projektu

2021 23 sausio 0

1918 m. Lietuvos Respublikai paskelbus nepriklausomybę, siekiant išsaugoti naujai sukurtų institucijų veiklos dokumentus ir rūpinantis susigrąžinti per karo metų suirutę išblaškytą ir išgrobstytą dokumentinį paveldą, [toliau]

Užkalbinta eglė būna kitokia

2021 23 sausio 0

Ieva Sigita Naglienė „Paglostyk eglę,/ skarota kokia,/ glotniaskūrė“ — V.Daujotytė Visom savo grožybėm sužydo žiema — prisikėlė. Retai tokia bebuvusi — itin stebuklinga mūsų akims. [toliau]