Gyveno Žemaitijos ilgesiu

2019 rugpjūčio 10 1

Jurgita Gustytė-Ivinskienė Vyr. muziejininkė bibliotekininkė „Iszkur ir kas toks ? Gana, asz jusų! Kaipo tikt toki i szirdę glauset, Neb reik žinoti Jums vardo musu… [toliau]