„Marčių skarelės“

2020 1 gruodžio 0

Mano mama — Elena Milaševičiutė-Mažeikienė marčios vardu pašaukta gana anksti — vos 18-os metų. Marčios vardas jai nebuvo svetimas ar retai girdimas — šeimoje augo [toliau]