Tavęs, Tėvyne, mes ieškojom…

2019 19 lapkričio 0

Lapkričio pradžioje Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje buvo aukojamos šv. Mišios Amžinybėn išėjusioms — poetei Teklei Kryževičiūtei ir dailininkei Danutei Rimkūnaitei — atminti. Išleista atsiminimų [toliau]