Miesto gatvėse — pavojingi autobusai?

2019 3 rugsėjo 2

Gatvių, aplinkos, miesto transporto ir kiti reikalai. Neretai pasitaiko, kad temą publikacijai pasiūlo mūsų laikraščio skaitytojai, iškėlę vieną ar kitą problemą. Lina Dijokienė Nuteikia nemaloniai [toliau]

Skautų stovykla „Medžiai“

2019 13 rugpjūčio 0

Skautų vasaros stovykla — tai vietinė reprezentacinė Lietuvos skautijos Telšių tunto stovykla, kuri vyksta kiekvieną vasarą. Emilija Barsytė Telšių tunto Šatrijos draugovės patyrusi skautė sesė [toliau]