Pagrindinė vertybė — laisvė

2018 gruodžio 8 1

Simono Daukanto 225-osioms gimimo metinėms Vida Girininkienė Lietuvos Metrikos archyvo darbuotojas Savo teisės studijų magistro laipsniui gauti Pranciškaus Malevskio pastangomis Simonas Daukantas 1837 m. balandžio [toliau]

Biržulio gadynė

2018 spalio 27 1

Šeši kilometrai nuo Varnių į šiaurės rytus buvo didelis ir gražus Biržulio ežeras. Šiaurinė ežero dalis siekė kone Janapolę, o pietinė — netoli Pavandenės. Šiaurinę [toliau]

Biržulio gadynė

2018 spalio 20 0

Šeši kilometrai nuo Varnių į šiaurės rytus buvo didelis ir gražus Biržulio ežeras. Šiaurinė ežero dalis siekė kone Janapolę, o pietinė — netoli Pavandenės. Šiaurinę [toliau]

Agronomą Juozą Šalinską prisiminus

2018 spalio 13 0

Antanas Ivinskis 1989 m. rugsėjo 5 d. „Telšių laikraštyje“ buvęs varniškis Jonas Bartkus straipsnelyje „Tų metų drąsuolis“ pirmąkart viešai priminė apie Varniuose prieš Antrąjį pasaulinį [toliau]

Mano piemenystė

2018 spalio 6 0

„…o jei prūsas nebenori pirkti mūs žąsienos/ tai nuo savo gaspadorių pirkim nors po vieną“. Manoma, kad žmogaus gyvenimą galima lyginti su metų laikų kaita. [toliau]

Taip buvo

2018 rugsėjo 29 1

Žvelgdami į prieškarinių Varnių nuotraukas, miestelio Rinkos aikštės centre pastebime dailų mažą statinį ir gal pagalvojame, kokios paskirties jo būta. Pavyzdžiui, Telšiuose, Turgaus aikštės centre, [toliau]