Gyveno Žemaitijos ilgesiu

2019 rugpjūčio 10 1

Jurgita Gustytė-Ivinskienė Vyr. muziejininkė bibliotekininkė „Iszkur ir kas toks ? Gana, asz jusų! Kaipo tikt toki i szirdę glauset, Neb reik žinoti Jums vardo musu… [toliau]

Dumbrio mirtis

2019 liepos 13 0

Adolfas Daukantas Iš apysakos „Kumečiai“ Smarki audra praūžė pro Naujakalnio valsčių: ji atėjo su medžius verčiančiu vakarų vėju, su žemę plėšiančiais žaibais ir be pertrūkio [toliau]

Sugrįžtant prie literato Adolfo Daukanto

2019 liepos 4 0

2019 metų kovo 9, 15 ir 23 dienomis „Kalvotosios Žemaitijos“ laikraščio skaitytojams buvo pristatytas tragiško likimo literatas Adolfas Daukantas, kuris mokydamasis Telšių valstybinėje vyskupo Valančiaus [toliau]