Žemaičių skausmas

2024 15 vasario 0

Algimantas Savickis SU JAŠKA PER TELŠIUS (Tęsinio pabaiga. Pradžia Nr. 7, 9, 11) ⁕ ⁕ ⁕ Jakovas. Toks vardas labiau tinka seniui, o ne jaunam [toliau]

Žemaičių skausmas

2024 9 vasario 0

Algimantas Savickis SU JAŠKA PER TELŠIUS (Tęsinys. Pradžia Nr. 7; 9) ⁕ ⁕ ⁕ Einame Kalno gatve, Jaška sako: – Šitame name gyveno Jehošua Šochotas [toliau]

Žemaičių skausmas

2024 2 vasario 0

Algimantas Savickis SU JAŠKA PER TELŠIUS (Tęsinys. Pradžia Nr. 7) Kartą žengiant Respublikos gatve, Jaška sako: – Va, aname medinuke gyveno garsieji žydų vairuotojai Jakobai. [toliau]

Žemaičių skausmas

2024 26 sausio 1

Algimantas Savickis SU JAŠKA PER TELŠIUS Telšiai – sostinė. Tai ne Roma, ne Berlynas, ne Maskva. Maža, bet… sostinė. Čia kiekvienas pažįsta kiekvieną. Jašką Gurvičių [toliau]

Žemaičių skausmas

2024 19 sausio 0

Algimantas Savickis SENELIUI NUSKILO (Pabaiga. Pradžia Nr. 100, 1, 3) 1944-ųjų vasarą generolas P. Plechavičius pradėjo organizuoti šaulių rinktinę. Naują uniformą parsinešė ir dėdė Vacys. [toliau]

Žemaičių skausmas

2024 12 sausio 0

Algimantas Savickis SENELIUI NUSKILO (Tęsinys. Pradžia Nr. 100, 1) Po karo grįžęs į Telšius, aplankiau Adomą Kikilą. Jo paklausiau, kaip tada viskas pasibaigė? „Tą dieną [toliau]

Žemaičių skausmas

2024 5 sausio 0

Algimantas Savickis SENELIUI NUSKILO (Tęsinys. Pradžia Nr. 100) Kartą naktį vokiečiai pradėjo stipriai šaudyti. Mes taip pat pakilome apkasuose, pilame. „Kazimierai! Kazimierai! – girdžiu šaukia [toliau]

Žemaičių skausmas

2023 30 gruodžio 0

Algimantas Savickis SENELIUI NUSKILO Per vasarą Kazimieras su broliu Juozu talkino tėvui: rentė gyvenamuosius namus. Darbo „sočiai“, nes Telšius dažnai siaubė gaisrai. Miestas degė 1826, [toliau]

TYLUMOS STALIUS

2023 23 gruodžio 0

Poetas Valdas Kukulas kadaise „Nemune“ rašė, jog Vytauto Stulpino eilėraščiai gimsta „beveik vien iš nutylėjimų ir tylos.“ Apie tylą kalbėti nesame pratę, todėl ir Vytauto [toliau]

Žemaičių skausmas

2023 16 gruodžio 0

Algimantas Savickis GLOBĖJAS (Pabaiga. Pradžia Nr. 95) Po pustrečios paros atkastų vaikų neatpažino motinos, vyrų – žmonos, brolių – seserys, nes lavonai buvo nepaprastai sužaloti, [toliau]