Užkalbinta eglė būna kitokia

2021 23 sausio 1

Ieva Sigita Naglienė „Paglostyk eglę,/ skarota kokia,/ glotniaskūrė“ — V.Daujotytė Visom savo grožybėm sužydo žiema — prisikėlė. Retai tokia bebuvusi — itin stebuklinga mūsų akims. [toliau]

No Image

Iš čia pat, tik truputį atsigręžus

2020 31 gruodžio 0

„Kas, kad žinai,/ veikiausiai norėtum žinot,/ kas niekad, dievaž/ neišnyks“ — Vytautas Stulpinas Ieva Sigita Naglienė Kažkaip savaime į vieną reginį susidėlioja visai atsitiktinai bręstančios [toliau]

Pažado prasmės beieškant

2020 28 lapkričio 0

„Rūpesčio bus pilnos rankos — kaip malonės/ su tyliom sekmadienio akim“ — Marcelijus Martinaitis Taip jau nutiko, kad šiuokart vienas iš pagrindinių stabtelėjimų buvo prie [toliau]